Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại agribank chi nhánh khu vực 3 thành phố tân an, long an

137 2 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ TÚ QUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH KHU VỰC THÀNH PHỐ TÂN AN, LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HCM _ NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ TÚ QUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH KHU VỰC THÀNH PHỐ TÂN AN, LONG AN Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS., TSKH NGUYỄN NGỌC THẠCH TP HCM _ NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm Agriabank chi nhánh Khu vực thành phố Tân An Long An”, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giảng viên khoa sau đại học trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trang bị cho em kiến thức chun sâu để em hồn thành luận văn Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên, PGS., TSKH Nguyễn Ngọc Thạch tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình thực hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Lời cuối em xin trân trọng cảm ơn anh chị cô công tác Agribank chi nhánh Khu vực thành phố Tân An Long An tạo điều kiện tốt cho em việc cung cấp số liệu, tài liệu để em hồn thành luận văn Do thời gian hạn chế kiến thức thực tế thân có hạn nên luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót Em hi vọng nhận ý kiến đóng góp từ thầy Em xin chân thành cảm ơn TP HCM, ngày tháng Học viên năm LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan đề tài mình, cụ thể: Tôi tên: Võ Tú Quyên Hiện công tác Agribank Chi nhánh tỉnh Long An Là học viên cao học khóa XVII Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020117150144 Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm Agribank chi nhánh Khu vực thành phố Tân An Long An” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn PGS., TSKH Nguyễn Ngọc Thạch Các thông tin liệu sử dụng luận văn trung thực Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP HCM, ngày tháng Học viên năm TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong năm qua xảy chạy đua lãi suất NHTM với nhằm mục đích thu hút lượng vốn ngân hàng nhiều nhất, dẫn đến việc huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng gặp khơng khó khăn Việc khách hàng rút vốn từ ngân hàng gửi sang ngân hàng khác điều tránh khỏi Đây nguyên nhân tác động đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Agribank chi nhánh Khu vực thành phố Tân An Long An năm qua Chính thế, mục tiêu luận văn đề xuất giải pháp nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng, tăng số dư tiền gửi tiết kiệm chi nhánh Trên sở tổng hợp lý thuyết phân tích, nghiên cứu nhân tố tác động đến định gửi tiền tiết kiệm Agribank chi nhánh Khu vực thành phố Tân An Long An Kết cho thấy nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm Agirbank chi nhánh Khu vực thành phố Tân An Long An mà tác giả tiến hành khảo sát bao gồm: chất lượng phục vụ, uy tín thương hiệu, yếu tố an toàn, sở vật chất, lãi suất, thuận tiện, nguồn tham khảo, cuối sản phẩm dịch vụ Đóng góp luận văn: Xây dựng mơ hình đưa yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng Agribank Khu vực Thành Phố Tân An Long An để giúp lãnh đạo ngân hàng Agribank Khu vực Thành Phố Tân An Long An điều chỉnh xây dựng sách phù hợp nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm đơn vị DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Phát triển nông thôn Việt Nam TP Thành phố NHTM Ngân hàng thương mại NXB Nhà xuất TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước QH Quốc Hội CP Chính Phủ TCKT Tổ chức kinh tế CNVC Công nhân viên chức CN Chi nhánh PGD Phòng giao dịch DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG BIỂU Hình 2.1: Mơ hình hành vi người tiêu dùng Hình 2.2: Quá trình lựa chọn, sử dụng đánh giá dịch vụ ngân hàng Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất Hình 4.1: Biểu đồ P – P plot hồi quy phần dư chuẩn hóa Hình 4.2: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn Bảng 2.1: Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng Bảng 3.1 Mã hóa thang đo Bảng 4.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank chi nhánh Khu Vực Thành Phố Tân An Long An giai đoạn 2013-2016 Bảng 4.2: Đặc điểm mẫu khảo sát Bảng 4.3: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha Bảng 4.4: Phân tích nhân tố với biến độc lập Bảng 4.5: Phân tích nhân tố với biến phụ thuộc Bảng 4.6: Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Bảng 4.7: Kết phân tích hồi quy đa biến Bảng 4.8: Kiểm định tượng đa cộng tuyến Bảng 4.9: Tóm tắt kiểm định giả thuyết nghiên cứu Bảng 4.10: Kiểm định Independent sample T – Test theo giới tính Bảng 4.11: Kiểm định ANOVA theo độ tuổi Bảng 4.12: Kiểm định ANOVA theo thu nhập Bảng 4.13: Kiểm định ANOVA theo trình độ học vấn Bảng 5.1: Yếu tố an toàn Bảng 5.2: Yếu tố lãi suất Bảng 5.3: Yếu tố uy tín thương hiệu Bảng 5.4: Yếu tố chất lượng phục vụ Bảng 5.5: Yếu tố sở vật chất Bảng 5.6: Yếu tố thuận tiện Bảng 5.7: Yếu tố cấu sản phẩm, dịch vụ tiền gửi Bảng 5.8: Yếu tố Nguồn tham khảo MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát: 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Tổng quan nghiên cứu liên quan 1.9 Bố cục luận văn KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆMCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG 2.1 Tổng quan tiền gửi tiết kiệm 2.1.1 Khái niệm tiền gửi tiết kiệm 2.1.2 Phân loại tiền gửi tiết kiệm 2.1.3 Đặc điểm tiền gửi NHTM 2.1.4 Vai trò tiền gửi NHTM 2.1.5 Các nguyên tắc huy động tiền gửi 11 2.1.6 Các rủi ro huy dộng tiền gửi 13 2.1.7 Khách hàng cá nhân gửi tiền 14 2.1.7.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 14 2.1.7.2 Các hình thức huy động tiền gửi khách hàng cá nhân 14 2.2 Tiến trình định gửi tiền khách hàng 15 2.2.1 Hành vi người tiêu dùng 15 2.2.2 Mơ hình hành vi người tiêu dùng 16 2.2.3 Quy trình định 17 2.2.4 Tiến trình định gửi tiền tiết kiệm khách hàng 19 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân 22 2.3.1 Sự an toàn 22 2.3.2 Lãi suất 22 2.3.3 Uy tín thương hiệu 22 2.3.4 Chất lượng phục vụ 23 2.3.5 Sự thuận tiện 24 2.3.6 Cơ cấu sản phẩm, dịch vụ tiền gửi 24 2.3.7 Cơ sở vật chất, công nghệ 25 2.3.8 Nguồn tham khảo 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 28 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 29 3.3 Phương pháp nghiên cứu 32 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 32 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 32 3.3.3 Phương pháp phân tích 33 3.3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 33 3.3.3.2 Phân tích, đánh giá độ tin cậy thang đo 33 3.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá 34 3.3.3.4 Phương pháp phân tích hồi quy 36 3.3.3.5 Phương pháp kiểm định 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 Component Matrixa Component AT4 731 CLPV3 718 CLPV1 660 CLPV5 636 NTK2 -.631 NTK3 -.631 CLPV2 598 SPDV1 598 AT1 598 NTK1 -.591 NTK5 -.539 SPDV4 528 SPDV2 523 SPDV3 515 531 LS3 UTTH1 682 UTTH3 658 UTTH2 648 UTTH5 631 UTTH4 594 TT4 -.583 578 TT2 -.546 541 CSVC1 792 CSVC2 782 CSVC4 771 CSVC3 756 CSVC5 751 TT3 674 TT1 -.556 590 LS1 528 LS4 551 AT5 AT2 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted Rotated Component Matrixa Component UTTH2 860 UTTH1 836 UTTH5 819 UTTH4 803 UTTH3 740 CSVC2 827 CSVC5 814 CSVC1 797 CSVC3 788 CSVC4 782 NTK1 851 NTK2 839 NTK3 816 NTK5 783 TT2 923 TT1 911 TT4 823 TT3 787 SPDV1 843 SPDV3 832 SPDV4 794 SPDV2 736 CLPV2 848 CLPV1 796 CLPV3 758 CLPV5 724 LS4 900 LS3 878 LS1 798 AT2 809 AT5 773 AT4 684 AT1 674 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Compone nt -.229 039 -.501 050 429 520 301 734 -.046 -.284 -.534 -.121 242 -.131 165 912 244 -.073 242 -.061 074 473 025 -.101 694 -.323 -.078 301 -.184 -.053 346 -.419 -.438 063 600 304 -.294 150 -.062 586 -.297 543 167 -.264 634 115 291 314 -.327 055 069 233 183 -.136 686 188 Component Transformation Matrix Component 385 052 088 289 335 -.261 445 -.616 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA BIẾN PHỤ THUỘC Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig Communalities Extractio Initial n QD1 1.000 738 QD2 1.000 709 QD3 1.000 628 689 207.029 000 Extraction Method: Principal Component Analysis Compon ent Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings % of Cumulati % of Total Variance ve % Total Variance 2.075 69.157 69.157 2.075 69.157 537 17.886 87.042 389 12.958 100.000 Component Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 69.157 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Componen t QD1 859 QD2 842 QD3 793 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH HỒI QUY Regression Variables Entered/Removeda Mode l Variables Entered Variables Removed AT, UTTH, CSVC, TT, NTK, LS, SPDV, CLPVb Method Enter a Dependent Variable: QD b All requested variables entered Model Summaryb Mode l R 735 a R Squar e Adjuste dR Square 541 526 Change Statistics Std Error of R the Square F Sig F DurbinEstimat Chang Chang df Chang Watso e e e df2 e n 31987 541 35.496 24 a Predictors: (Constant), AT, UTTH, CSVC, TT, NTK, LS, SPDV, CLPV b Dependent Variable: QD 000 1.753 ANOVAa Sum of Squares Model Mean Square df F Regression 29.055 3.632 Residual 24.659 241 102 Total 53.714 249 Sig 35.496 000b a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), AT, UTTH, CSVC, TT, NTK, LS, SPDV, CLPV Coefficientsa Unstandardized Coefficients Std Error Standardized Coefficients Model B -.113 257 -.441 659 UTTH 155 024 296 6.394 000 892 1.121 CSVC 153 031 229 4.980 000 904 1.106 NTK 087 030 152 2.929 004 703 1.422 TT 129 028 210 4.627 000 926 1.080 SPDV 065 030 107 2.145 033 767 1.304 CLPV 172 029 330 5.850 000 600 1.666 LS 111 024 221 4.631 000 834 1.198 AT 178 033 291 5.476 000 677 1.478 (Constant) Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF a Dependent Variable: QD Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Model Dimension TT SPDV CLPV LS AT 1 00 00 00 00 00 01 01 24 00 01 10 01 07 10 00 09 10 07 24 02 60 00 03 40 01 01 37 26 00 01 00 07 11 17 71 02 27 11 06 22 19 17 10 04 01 a Dependent Variable: QD Residuals Statisticsa Minimu m Predicted Value Residual 2.5453 Maximu m Mean Std Deviation N 4.2651 3.3173 34159 250 -.77717 1.17077 00000 31469 250 Std Predicted Value -2.260 2.774 000 1.000 250 Std Residual -2.430 3.660 000 984 250 KIỂM ĐỊNH ANOVA T-Test Group Statistics Gioitinh QD N Mean Nam Nữ Std Deviation Std Error Mean 151 3,3223 ,47206 ,03842 99 3,3098 ,45489 ,04572 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2- F QD Equal variances assumed Equal variances not assumed Oneway ,017 Sig ,896 t ,208 df tailed) Mean Std Error Difference Difference Lower Upper 248 ,835 ,01253 ,06018 -,10600 ,13106 ,210 215,165 ,834 ,01253 ,05972 -,10517 ,13023 Descriptives QD 95% Confidence Interval for Mean Std N Dưới 22 Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 59 3,2712 ,42649 ,05552 3,1600 3,3823 2,33 4,00 Từ 22 - 40 112 3,3661 ,46058 ,04352 3,2798 3,4523 2,00 4,33 Từ 41 - 55 53 3,2767 ,53802 ,07390 3,1284 3,4250 2,00 5,00 Trên 55 26 3,2949 ,40362 ,07916 3,1318 3,4579 2,33 4,00 250 3,3173 ,46445 ,02937 3,2595 3,3752 2,00 5,00 Total Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic ,639 df1 df2 Sig 246 ,591 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,492 ,164 Within Groups 53,222 246 ,216 Total 53,714 249 F Sig ,758 ,518 Oneway Descriptives QD 95% Confidence Interval for Mean N Cán bộ, Mean Std Std Deviation Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 86 3,2791 ,47378 ,05109 3,1775 3,3806 2,00 4,00 Công nhân 37 3,2793 ,41953 ,06897 3,1394 3,4192 2,33 4,33 Doanh nhân 51 3,3922 ,44575 ,06242 3,2668 3,5175 2,67 5,00 Khác 76 3,3289 ,48836 ,05602 3,2174 3,4405 2,00 4,33 Total 250 3,3173 ,46445 ,02937 3,2595 3,3752 2,00 5,00 CNVC Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 ,479 df2 Sig 246 ,697 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,475 ,158 Within Groups 53,239 246 ,216 Total 53,714 249 F Sig ,732 ,534 Oneway Descriptives QD 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Phổ thông 88 3,2500 ,40194 ,04285 3,1648 3,3352 2,00 4,00 CĐ Đại học 138 3,3164 ,48047 ,04090 3,2355 3,3973 2,00 4,33 24 3,5694 ,51527 ,10518 3,3519 3,7870 2,67 5,00 250 3,3173 ,46445 ,02937 3,2595 3,3752 2,00 5,00 Cao học Total Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 1,372 df1 df2 Sig 247 ,256 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,925 ,962 Within Groups 51,789 247 ,210 Total 53,714 249 F 4,589 Sig ,011 ... ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm Agribank chi nhánh Khu vực thành phố Tân An Long An Chương 5: Kết luận giải pháp thu hút tiền gửi tiết kiệm Agribank chi nhánh Khu vực thành phố Tân An Long. .. tích: nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm Agribank chi nhánh Khu vực Thành Phố Tân An Long An - Đối tượng khảo sát: khách hàng cá nhân có giao dịch Agribank chi nhánh Khu vực Thành Phố Tân. .. Agribank chi nhánh Khu vực Thành Phố Tân An Long An - Dựa kết phân tích đề xuất giải pháp, khuyến nghị sách nhằm thu hút tiền gửi tiết kiệm đến Agribank chi nhánh Khu vực Thành Phố Tân An Long An,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại agribank chi nhánh khu vực 3 thành phố tân an, long an , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại agribank chi nhánh khu vực 3 thành phố tân an, long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay