Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu

122 2 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ XUÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH RỊAVŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ XUÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH RỊAVŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HỮU PHƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Khả sinh lời mục tiêu cần đạt NHTM nói chung NHTM nhà nước địa bàn tỉnh RịaVũng Tàu nói riêng suốt q trình hoạt động Để đạt mục tiêu này, NHTM nhà nước phải thực nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, phải đối diện với nhiều rủi ro khác để tồn phát triển Đề tài trình bày khái quát tình hình hoạt động kinh doanh NHTMNN BR-VT giai đoạn 2010-2016, giới thiệu kết nghiên cứu giới nước nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng Bằng mơ hình ước lượng hồi quy kiểm định thích hợp, đề tài chọn mơ hình phù hợp để đánh giá nhân tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng Qua kết mơ hình nghiên cứu, nhân tố có mối tương quan với khả sinh lời NHTMNN giai đoạn 2010 – 2016 bao gồm quy mô ngân hàng, đa dạng hóa lợi nhuận, chi phí hoạt động, rủi ro tín dụng bất động sản, phong cách phục vụ nhân viên ngân hàng, hiệu công tác tra, giám sát lạm phát Dựa vào kết phân tích định tính định lượng, tác giả đề xuất số giải pháp để góp phần nâng cao khả sinh lời, góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMNN BR-VT Do thời gian nghiên cứu trình độ chun mơn hạn chế nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn đọc để luận văn có chất lượng LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: PHAN THỊ XUÂN Sinh ngày 05 tháng 09 năm 1989 – tại: Quảng Trị Nơi tại: 1090, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh RịaVũng Tàu Là học viên cao học khóa 17 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020117150233 Tơi cam đoan đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh RịaVũng Tàu”, Chuyên ngành Tài - Ngân hàng - Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Hữu Phương Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan Luận văn hiên cứu khoa học cá nhân tác giả với hướng dẫn TS Phạm Hữu Phương chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Người cam đoan Phan Thị Xuân năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn, TS Phạm Hữu Phương giúp đỡ chân thành ý kiến đóng góp có giá trị thầy giúp tơi hồn thành luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, quý thầy cô tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa học Trong suốt thời gian học tập hoàn thiện luận văn thạc sỹ, nhà trường quý thầy cô tạo môi trường thuận lợi truyền đạt kiến thức hữu ích bổ sung thêm hành trang vững giúp tiếp bước đường nghiên cứu làm việc ngành Tài chính- Ngân hàng Sau cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln quan tâm, động viên khích lệ, hỗ trợ tơi hồn thành khóa học luận văn MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Giới thiệu, cần thiết đề tài cần nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Đóng góp đề tài: Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Kết cấu luận văn 15 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1 Tổng quan khả sinh lời NHTM 16 1.1.1 Khái niệm 16 1.1.2 Ý nghĩa: 17 1.1.3 Đo lường khả sinh lời NHTM 18 1.1.3.1 Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản (Return on asset - ROA) 18 1.1.3.2 Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (Return on equity - ROE) 18 1.1.3.3 Tỷ lệ thu nhập lãi (Net interest margin - NIM) 19 1.2 Các nhân tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng 20 1.2.1.1 Quy mô ngân hàng 20 1.2.1.2 Cấu trúc tài sản 21 1.2.1.3 Rủi ro tín dụng 23 1.2.1.4 Rủi ro khoản 23 1.2.1.5 Chi phí hoạt động: 24 1.2.1.6 Đa dạng hóa lợi nhuận ngân hàng: 25 1.2.2 Các nhân tố bên ngân hàng 26 1.2.2.1 Lạm phát 26 1.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH RỊA - VŨNG TÀU 29 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh RịaVũng Tàu 29 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh RịaVũng Tàu 30 2.2.1 Quy mô tài sản 30 2.2.2 Cấu trúc tài sản 31 2.2.3 Rủi ro tín dụng: 34 2.2.4 Hoạt động huy động vốn 35 2.2.5 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng 37 2.2.6 Chi phí hoạt động .38 2.2.7 Lạm phát 39 2.2.8 Tăng trưởng kinh tế địa bàn tỉnh RịaVũng Tàu 40 2.3 Thực trạng khả sinh lời NHTMNN BR-VT 40 2.3.1 Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản 40 2.3.2 Tỷ lệ thu nhập lãi .42 2.4 Đánh giá chung khả sinh lời NHTMNN BR-VT 43 2.4.1 Những thành tích đạt 43 2.4.2 Những hạn chế NHTMNN BR-VT 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI RỊAVŨNG TÀU 47 3.1 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm 47 3.1.1 Mẫu nghiên cứu 47 3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 47 3.1.3 Các biến mơ hình hồi quy 48 3.1.3.1 Biến phụ thuộc 48 3.1.3.2 Các biến độc lập 48 3.1.4 Mơ hình nghiên cứu 51 3.2 Thu thập xử lý liệu 53 3.3 Kết nghiên cứu mơ hình 54 3.3.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 55 3.3.2 Kiểm định việc lựa chọn mơ hình ước lượng hồi quy 55 3.3.2.1 Kiểm định tương quan biến mô hình đa cộng tuyến 55 3.3.2.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled mơ hình liệu bảng REM 57 3.3.3 Kiểm định tượng phương sai thay đổi phần dư 58 3.3.4 Kiểm định tượng tự tương quan phần dư liệu bảng – Wooldridge (2002) Drukker (2003) 58 3.4 Phân tích kết hồi quy mơ hình 59 3.5 Thảo luận kết nghiên cứu 62 3.5.1 Quy mô tài sản ngân hàng (LTA): 63 3.5.2 Cấu trúc tài sản (LOAN) : 63 3.5.3 Rủi ro tín dụng (LLPTL): 64 3.5.4 Rủi ro khoản (LIQ): 64 3.5.5 Chi phí hoạt động (CE): .64 3.5.6 Đa dạng hóa thu nhập (NTA): 65 3.5.7 Lạm phát (IR): 65 3.5.8 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm (RGDP): 66 3.6 Liên hệ thực trạng nghiên cứu: 66 3.6.1 Nguyên nhân chủ quan: .66 3.6.2 Nguyên nhân khách quan: 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI RỊAVŨNG TÀU 70 4.1 Định hướng hoạt động NHTMNN BR-VT đến năm 2020: 70 4.2 Giải pháp nâng cao khả sinh lời NHTMNN BR-VT 70 4.2.1 Mở rộng quy mô hoạt động 70 4.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng .72 4.2.3 Cơ cấu hợp lý loại chi phí hoạt động 75 4.2.4 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng 76 4.2.5 Tăng cường nghiên cứu dự báo số kinh tế vĩ mô quốc gia 77 4.2.6 Ngăn chặn rủi ro đạo đức ngân hàng 78 4.3 Các kiến nghị sách hỗ trợ nâng cao khả sinh lời NHTMNN BR-VT 78 4.4 Những hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .85 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước GSTX Giám sát từ xa BR-VT RịaVũng Tàu NHNN Ngân hàng Nhà nước LTA Quy mô tài sản ngân hàng LOAN Cấu trúc tài sản LLPTL Rủi ro tín dụng LIQ Rủi ro khoản CE Chi phí hoạt động NTA Đa dạng hóa thu nhập INF Lạm phát RGDP Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm KĐ Kiểm định Kiểm định FEM với REM Coefficients (b) (B) fe1 re1 lta loan llpta liq ce nta ir gdp 0231415 0507618 -.0595142 0191834 -.0375185 1762515 001631 -.1345553 0263053 024664 -.0514549 0170366 -.1450387 1786636 001417 -.0224588 (b-B) Difference -.0031638 0260979 -.0080593 0021468 1075201 -.0024121 000214 -.1120965 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0207817 0272014 0243776 0120659 0955666 0329878 0003947 0704689 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 3.35 Prob>chi2 = 0.9108 Coefficients (b) (B) fe1 re1 lta loan llpta liq ce nta ir gdp 0231415 0507618 -.0595142 0191834 9624815 -.8237485 001631 -.1345553 0263053 024664 -.0514549 0170366 8549614 -.8213365 001417 -.0224588 (b-B) Difference -.0031638 0260979 -.0080593 0021468 1075201 -.0024121 000214 -.1120965 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0207817 0272014 0243776 0120659 0955666 0329878 0003947 0704689 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 3.35 Prob>chi2 = 0.9108 Phụ lục : Kiểm định phương sai thay đổi Kiểm định mơ hình liệu bảng Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (8) = Prob>chi2 = 683.26 0.0000 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (8) = Prob>chi2 = 683.27 0.0000 Kiểm định mơ hình liệu Pooled Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of roa chi2(1) Prob > chi2 = = 6.33 0.0119 Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of nim chi2(1) Prob > chi2 = = 2.72 0.0992 Phụ lục : Tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 7) = 27.936 Prob > F = 0.0011 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 7) = 27.936 Prob > F = 0.0011 Phụ lục 7: Kết hồi quy Mơ hình Pooled Source SS df MS Model Residual 005796644 010184259 47 000724581 000216686 Total 015980903 55 000290562 roa Coef lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0260264 0235075 -.0489674 0182118 -.1713215 1808106 0013472 -.0052393 -.1078489 Std Err .0079209 0146464 0303562 0167483 1049421 0636481 000641 0887304 0382927 t 3.29 1.61 -1.61 1.09 -1.63 2.84 2.10 -0.06 -2.82 Number of obs F( 8, 47) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.002 0.115 0.113 0.282 0.109 0.007 0.041 0.953 0.007 = = = = = = 56 3.34 0.0041 0.3627 0.2543 01472 [95% Conf Interval] 0100917 -.0059572 -.1100361 -.0154814 -.3824379 0527671 0000577 -.1837418 -.1848839 0419611 0529722 0121013 051905 0397948 308854 0026366 1732632 -.0308139 WLS regression (sum of wgt is Source type: proportional to e^2 5.3487e+10) SS df MS Model Residual 014909489 000258511 47 001863686 5.5002e-06 Total 015167999 55 000275782 roa Coef lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0156361 -.0018484 -.0729067 0059144 -.0527224 1178801 0017857 -.0081545 -.0406277 Source SS Std Err .0046094 0092615 0111115 0112339 070986 0244527 0004137 0602515 0257745 df t 3.39 -0.20 -6.56 0.53 -0.74 4.82 4.32 -0.14 -1.58 06200083 010184259 47 007750104 000216686 Total 072185089 55 001312456 Coef lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0260264 0235075 -.0489674 0182118 8286785 -.8191895 0013472 -.0052393 -.1078489 P>|t| 0.001 0.843 0.000 0.601 0.461 0.000 0.000 0.893 0.122 MS Model Residual nim Number of obs F( 8, 47) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE Std Err .0079209 0146464 0303562 0167483 1049421 0636481 000641 0887304 0382927 t 3.29 1.61 -1.61 1.09 7.90 -12.87 2.10 -0.06 -2.82 0.002 0.115 0.113 0.282 0.000 0.000 0.041 0.953 0.007 56 338.84 0.0000 0.9830 0.9801 00235 [95% Conf Interval] 0063633 -.0204802 -.0952601 -.0166853 -.1955279 0686877 0009535 -.1293649 -.0924793 Number of obs F( 8, 47) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| = = = = = = 024909 0167834 -.0505532 0285141 0900831 1670726 0026179 113056 0112238 = = = = = = 56 35.77 0.0000 0.8589 0.8349 01472 [95% Conf Interval] 0100917 -.0059572 -.1100361 -.0154814 6175622 -.9472329 0000577 -.1837418 -.1848839 0419611 0529722 0121013 051905 1.039795 -.691146 0026366 1732632 -.0308139 WLS regression (sum of wgt is Source type: proportional to log(e^2) 5.1880e-01) SS df MS Model Residual 061121474 010283737 47 007640184 000218803 Total 071405211 55 001298277 nim Coef lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0261378 0245508 -.0485319 0190901 8142862 -.8171559 0013227 0025878 -.1098102 Std Err .0079533 0146875 0305315 0168006 1053105 0643466 000645 089458 0383805 t 3.29 1.67 -1.59 1.14 7.73 -12.70 2.05 0.03 -2.86 Number of obs F( 8, 47) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.002 0.101 0.119 0.262 0.000 0.000 0.046 0.977 0.006 = = = = = = 56 34.92 0.0000 0.8560 0.8315 01479 [95% Conf Interval] 0101377 -.0049966 -.1099534 -.0147083 6024289 -.9466046 000025 -.1773784 -.1870217 0421378 0540983 0128896 0528884 1.026144 -.6877071 0026203 182554 -.0325987 10 Mơ hình FEM Fixed-effects (within) regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 56 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.0 within = 0.2911 between = 0.0003 overall = 0.1497 corr(u_i, Xb) F(8,40) Prob > F = -0.3572 roa Coef lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0231415 0507618 -.0595142 0191834 -.0375185 1762515 001631 -.1345553 -.1112632 0226804 0317741 0402762 0211633 1454469 0726624 0007612 1155931 1015635 sigma_u sigma_e rho 01052587 01487609 33362448 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(7, 40) = t 1.02 1.60 -1.48 0.91 -0.26 2.43 2.14 -1.16 -1.10 0.86 P>|t| = = 0.314 0.118 0.147 0.370 0.798 0.020 0.038 0.251 0.280 2.05 0.0643 [95% Conf Interval] -.0226972 -.0134561 -.1409153 -.0235893 -.3314778 0293953 0000926 -.3681777 -.3165308 0689802 1149798 021887 0619561 2564407 3231076 0031695 0990671 0940043 Prob > F = 0.5458 11 Fixed-effects (within) regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 56 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.0 within = 0.8339 between = 0.7417 overall = 0.8045 corr(u_i, Xb) Std Err Coef lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0231415 0507618 -.0595142 0191834 9624815 -.8237485 001631 -.1345553 -.1112632 0226804 0317741 0402762 0211633 1454469 0726624 0007612 1155931 1015635 sigma_u sigma_e rho 01052587 01487609 33362449 (fraction of variance due to u_i) F(7, 40) = t 1.02 1.60 -1.48 0.91 6.62 -11.34 2.14 -1.16 -1.10 0.86 P>|t| = = nim F test that all u_i=0: F(8,40) Prob > F = -0.1778 0.314 0.118 0.147 0.370 0.000 0.000 0.038 0.251 0.280 25.11 0.0000 [95% Conf Interval] -.0226972 -.0134561 -.1409153 -.0235893 6685223 -.9706047 0000926 -.3681777 -.3165308 0689802 1149798 021887 0619561 1.256441 -.6768924 0031695 0990671 0940043 Prob > F = 0.5458 12 Mơ hình REM Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 56 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.0 within = 0.2551 between = 0.7479 overall = 0.3610 corr(u_i, X) Wald chi2(8) Prob > chi2 = (assumed) roa Coef Std Err z lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0263053 024664 -.0514549 0170366 -.1450387 1786636 001417 -.0224588 -.1084318 0090841 0164219 0320609 0173868 1096442 0647428 0006509 0916292 0437611 sigma_u sigma_e rho 00409335 01487609 07038561 (fraction of variance due to u_i) 2.90 1.50 -1.60 0.98 -1.32 2.76 2.18 -0.25 -2.48 P>|z| 0.004 0.133 0.109 0.327 0.186 0.006 0.029 0.806 0.013 = = 23.13 0.0032 [95% Conf Interval] 0085008 -.0075224 -.1142931 -.0170409 -.3599373 0517701 0001413 -.2020488 -.194202 0441099 0568504 0113833 0511141 06986 305557 0026927 1571311 -.0226615 13 Random-effects GLS regression Group variable: bank Number of obs Number of groups = = 56 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.0 within = 0.8254 between = 0.9532 overall = 0.8585 corr(u_i, X) Wald chi2(8) Prob > chi2 = (assumed) nim Coef Std Err z lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0263053 024664 -.0514549 0170366 8549614 -.8213365 001417 -.0224588 -.1084318 0090841 0164219 0320609 0173868 1096442 0647428 0006509 0916292 0437611 sigma_u sigma_e rho 00409335 01487609 0703856 (fraction of variance due to u_i) 2.90 1.50 -1.60 0.98 7.80 -12.69 2.18 -0.25 -2.48 P>|z| 0.004 0.133 0.109 0.327 0.000 0.000 0.029 0.806 0.013 = = 264.67 0.0000 [95% Conf Interval] 0085008 -.0075224 -.1142931 -.0170409 6400627 -.94823 0001413 -.2020487 -.194202 0441099 0568504 0113833 0511141 1.06986 -.694443 0026927 1571311 -.0226615 14 Hồi quy GMM Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM Group variable: bank Time variable : year Number of instruments = 23 Wald chi2(8) = 23.91 Prob > chi2 = 0.002 roa Coef lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0497937 0327462 -.2019206 0109203 -.2864634 2846151 0041898 -.4132712 -.1742759 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err .0132128 0268151 1045529 023691 1803221 1017761 0014968 2666516 0566321 z 3.77 1.22 -1.93 0.46 -1.59 2.80 2.80 -1.55 -3.08 P>|z| 0.000 0.222 0.053 0.645 0.112 0.005 0.005 0.121 0.002 = = = = = 48 6.00 [95% Conf Interval] 0238971 -.0198105 -.4068405 -.0355132 -.6398882 0851377 0012561 -.9358988 -.2852727 0756902 0853028 0029992 0573539 0669613 4840925 0071235 1093564 -.0632791 Instruments for first differences equation Standard D.L.liq GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(0/2).liq Instruments for levels equation Standard L.liq _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.liq Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(14) = 22.03 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -2.40 -1.07 Pr > z = Pr > z = 0.016 0.285 Prob > chi2 = 0.078 Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(8) = 12.85 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(6) = 9.18 Prob > iv(L.liq) Sargan test excluding group: chi2(13) = 21.54 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.49 Prob > chi2 = chi2 = 0.117 0.164 chi2 = chi2 = 0.063 0.483 15 Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM Group variable: bank Time variable : year Number of instruments = 16 Wald chi2(8) = 134.13 Prob > chi2 = 0.000 nim Coef lta loan llpta liq ce nta ir gdp _cons 0355122 0715841 -.2819896 026032 9076535 -.7236122 003138 -.3108404 -.1630391 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err .0149786 0486043 106145 0482049 2301278 106579 0015775 2621613 0692613 z 2.37 1.47 -2.66 0.54 3.94 -6.79 1.99 -1.19 -2.35 P>|z| 0.018 0.141 0.008 0.589 0.000 0.000 0.047 0.236 0.019 = = = = = 48 6.00 [95% Conf Interval] 0061547 -.0236787 -.49003 -.0684479 4566113 -.9325032 0000461 -.8246672 -.2987888 0648697 1668468 -.0739492 1205119 1.358696 -.5147212 0062299 2029864 -.0272894 Instruments for first differences equation Standard D.L.liq GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/3).liq Instruments for levels equation Standard L.liq _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.liq Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(7) = 4.67 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -1.13 -1.61 Pr > z = Pr > z = 0.257 0.107 Prob > chi2 = 0.700 Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(2) = 0.78 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(5) = 3.89 Prob > iv(L.liq) Sargan test excluding group: chi2(6) = 4.06 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.61 Prob > chi2 = chi2 = 0.677 0.565 chi2 = chi2 = 0.668 0.434 16 Phụ lục 7: Danh sách tên chi nhánh NHTMNN BR-VT sử dụng chạy mơ hình nghiên cứu STT Tên ngân hàng đầy đủ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh RịaVũng Tàu Vietinbank BR-VT Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Rịa BIDV Rịa Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ BIDV Phú Mỹ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh RịaVũng Tàu Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Côn Đảo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh RịaVũng Tàu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Vũng Tàu Tên viết tắt BIDV BR-VT BIDV Côn Đảo VCB VT Agribank BR-VT Agribank VT Phụ lục 8: Dữ liệu chạy mơ hình hồi quy STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 FIRM Vietinbank BR-VT Vietinbank BR-VT Vietinbank BR-VT Vietinbank BR-VT Vietinbank BR-VT Vietinbank BR-VT Vietinbank BR-VT BIDV Rịa BIDV Rịa BIDV Rịa BIDV Rịa BIDV Rịa BIDV Rịa BIDV Rịa BIDV Phú Mỹ BIDV Phú Mỹ BIDV Phú Mỹ BIDV Phú Mỹ BIDV Phú Mỹ year LTA LOAN LLPTL LIQ CE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 3,3927 3,4768 3,4811 3,5192 3,6632 3,6972 3,7566 2,7681 2,8072 3,0149 3,0653 3,0887 3,2699 3,5310 2,9583 3,0030 3,1681 3,1379 3,2384 0,8858 0,7118 0,7023 0,6866 0,3864 0,4863 0,5756 0,9755 0,9788 0,7817 0,9778 0,9751 0,9665 0,9797 0,8667 0,9542 0,7085 0,8483 0,7610 0,0000 0,0022 0,0051 0,0170 0,0225 0,0137 0,0042 0,3985 0,2850 0,0600 0,0290 0,0269 0,0145 0,0015 0,0139 0,0287 0,0255 0,0209 0,0183 0,1007 0,0631 0,0417 0,0957 0,0768 0,1069 0,0186 0,1579 0,0268 0,0187 0,0405 0,0346 0,0422 0,0319 0,1518 0,0276 0,0353 0,0328 0,0245 0,7993 0,8260 0,9299 0,9753 0,7893 0,8491 0,8712 0,8949 0,8815 0,9808 0,9129 0,8932 0,7952 0,5817 0,9614 0,8941 0,9592 0,9673 0,9659 NTA 0,1176 0,0225 0,0198 0,0713 0,0116 0,1470 0,0152 0,1632 0,0059 0,0044 0,0095 0,0124 0,0257 0,0177 0,1668 0,0105 0,0136 0,0122 0,0094 IR GDP ROA NIM 8,8616 18,6775 9,0942 6,5923 4,0859 0,8786 4,7400 8,8616 18,6775 9,0942 6,5923 4,0859 0,8786 4,7400 8,8616 18,6775 9,0942 6,5923 4,0859 0,1800 0,1350 0,0610 0,0630 0,0612 0,0420 0,0670 0,1800 0,1350 0,0610 0,0630 0,0612 0,0420 0,0670 0,1800 0,1350 0,0610 0,0630 0,0612 0,0263 0,0275 0,0235 0,0002 -0,0548 0,0669 0,0263 0,0023 0,0048 0,0025 0,0106 0,0064 0,0142 0,0188 0,0214 0,0284 0,0204 0,0224 0,0237 0,0094 0,0681 0,0454 0,0246 0,0104 0,0268 0,0297 -0,0030 0,0257 0,0168 0,0416 0,0285 0,0307 0,0329 0,0064 0,0455 0,0421 0,0430 0,0389 STT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 FIRM BIDV Phú Mỹ BIDV Phú Mỹ BIDV BR-VT BIDV BR-VT BIDV BR-VT BIDV BR-VT BIDV BR-VT BIDV BR-VT BIDV BR-VT VCB Vũng Tàu VCB Vũng Tàu VCB Vũng Tàu VCB Vũng Tàu VCB Vũng Tàu VCB Vũng Tàu VCB Vũng Tàu Agribank VT Agribank VT Agribank VT Agribank VT year LTA LOAN LLPTL LIQ CE 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 3,3531 3,4677 3,5684 3,5709 3,7007 3,6551 3,6887 3,7921 3,8450 3,6926 3,9376 3,9270 3,8694 3,9761 4,0886 4,1087 3,2497 3,2923 3,4502 3,5855 0,7989 0,7146 0,5677 0,6089 0,4134 0,4559 0,5600 0,4720 0,3883 0,4912 0,3136 0,2765 0,2872 0,2363 0,2227 0,1946 0,5278 0,5866 0,4557 0,3571 0,0183 0,0074 0,0172 0,0747 0,0191 0,0188 0,1505 0,1358 0,1223 0,0040 0,0860 0,0998 0,0994 0,0253 0,0055 0,0411 0,0117 0,0062 0,0021 0,0060 0,0255 0,0204 0,1081 0,0304 0,0252 0,0160 0,0336 0,0344 0,0245 0,0358 0,0132 0,0142 0,0081 0,0075 0,0073 0,0063 0,0901 0,0340 0,0182 0,0157 0,9657 0,9614 0,6397 0,7189 0,7241 0,9415 0,9714 0,9710 0,9639 0,9458 0,8350 0,8505 0,9163 0,9070 0,9689 0,9619 0,9509 0,9528 0,9589 0,9437 NTA 0,0151 0,0133 0,1429 0,0129 0,0099 0,0099 0,0092 0,0143 0,0146 0,0642 0,0061 0,0044 0,0197 0,0065 0,0080 0,0059 0,0937 0,0053 0,0039 0,0051 IR GDP 0,8786 4,7400 8,8616 18,6775 9,0942 6,5923 4,0859 0,8786 4,7400 8,8616 18,6775 9,0942 6,5923 4,0859 0,8786 4,7400 8,8616 18,6775 9,0942 6,5923 0,0420 0,0670 0,1800 0,1350 0,0610 0,0630 0,0612 0,0420 0,0670 0,1800 0,1350 0,0610 0,0630 0,0612 0,0420 0,0670 0,1800 0,1350 0,0610 0,0630 ROA 0,0252 0,0283 0,0403 0,0452 0,0352 0,0313 0,0022 0,0027 0,0113 0,0356 0,0254 0,0286 0,0423 0,0247 0,0231 0,0221 0,0130 0,0207 0,0233 0,0198 NIM 0,0356 0,0354 0,0055 0,0627 0,0505 0,0374 0,0265 0,0228 0,0212 0,0073 0,0325 0,0383 0,0308 0,0257 0,0224 0,0225 0,0093 0,0493 0,0376 0,0303 STT 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 FIRM Agribank VT Agribank VT Agribank VT Agribank BR-VT Agribank BR-VT Agribank BR-VT Agribank BR-VT Agribank BR-VT Agribank BR-VT Agribank BR-VT BIDV Côn Đảo BIDV Côn Đảo BIDV Côn Đảo BIDV Côn Đảo BIDV Côn Đảo BIDV Côn Đảo BIDV Côn Đảo year LTA LOAN LLPTL LIQ CE NTA IR GDP ROA NIM 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3,6231 3,7001 3,7605 3,7920 3,8168 3,8632 3,9092 3,9528 3,9985 4,0684 2,3924 2,5253 2,6381 2,7849 2,8206 3,0419 3,2390 0,3060 0,3090 0,3103 0,7003 0,6747 0,5614 0,5194 0,4622 0,4777 0,4995 0,9323 0,9217 0,8931 0,8750 0,8587 0,6276 0,4309 0,0200 0,0016 0,0008 0,0218 0,0378 0,0284 0,0268 0,0127 0,0053 0,0041 0,0300 0,0201 0,0095 0,0080 0,0197 0,0022 0,0027 0,0144 0,0138 0,0136 0,0995 0,0421 0,0253 0,0193 0,0182 0,0191 0,0177 0,1206 0,0358 0,0228 0,0248 0,0214 0,0193 0,0329 0,0047 0,0044 0,0053 0,1049 0,0136 -0,1707 -0,1138 0,0059 0,0070 0,0089 0,1348 0,0030 0,0025 0,0053 0,0045 0,0899 0,0064 4,0859 0,8786 4,7400 8,8616 18,6775 9,0942 6,5923 4,0859 0,8786 4,7400 8,8616 18,6775 9,0942 6,5923 4,0859 0,8786 4,7400 0,0612 0,0420 0,0670 0,1800 0,1350 0,0610 0,0630 0,0612 0,0420 0,0670 0,1800 0,1350 0,0610 0,0630 0,0612 0,0420 0,0670 0,0171 0,0162 0,0141 0,0193 0,0411 0,0214 0,0191 0,0204 0,0158 0,0167 0,0222 0,0169 -0,0202 0,0039 0,0013 0,0027 0,0005 0,0269 0,0256 0,0225 0,0138 0,0695 0,2175 0,1522 0,0327 0,0280 0,0255 0,0079 0,0497 0,0001 0,0235 0,0182 -0,0679 0,0269 0,9683 0,9698 0,9713 0,7842 0,8591 0,8802 0,8873 0,9510 0,9557 0,9373 0,8896 0,7987 0,3496 0,6674 0,5034 0,9898 0,9900 ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ XUÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA... CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 29 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ... hàng thương mại nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu - Chương 4: Giải pháp nâng cao khả sinh lời Ngân hàng thương mại nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu 16 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu , Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay