Phát triển tín dụng cá nhân hộ gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh phú nhuận

105 2 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂNHỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂNHỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ HIỆP THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Hiện nay, doanh nghiệp hấp thụ vốn có phần “chậm chạp” tín dụng nhânHộ gia đình nhiều ngân hàng đẩy mạnh, chí mũi nhọn tăng trưởng hầu hết ngân hàng nước Đây hội thách thức Agribank Việt Nam – CN Phú Nhuận việc phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng nhânHộ gia đình để trước chiếm lĩnh thị trường đầy tiềm Luân văn “Phát triển tín dụng nhânHộ gia đình Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Phú Nhuận” nghiên cứu gồm có chương Trong chương 1, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sở lý luận Tín dụng nhânHộ gia đình phát triển tín dụng nhânHộ gia đình Ngân hàng thương mại Việc nghiên cứu nhằm giúp ngân hàng hệ thống hóa sở lý luận phát triển tín dụng nhânHộ gia đình, nêu lên tiêu đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển tín dụng nhânHộ gia đình cách tổng quát Dựa sở lý luận chương với số liệu thực tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Phú Nhuận cung cấp sau phân tích chương nhằm đánh giá kết mà Chi nhánh đạt được, hạn chế nguyên nhân hoạt động Tín dụng nhânHộ gia đình Chi nhánh năm qua Từ kết phân tích thực trạng Tín dụng nhânHộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận chương 2, tác giả đưa nhận đình hạn chế nguyên nhân làm cho hoạt động tín dụng nhânHộ gia đình Chi nhánh chưa phát triển tương xứng với tiềm Ngân hàng Qua đó, tác giả đề cập đến số giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng nhânHộ gia đình phát triển an toàn số lượng chất lượng Agribank Chi nhánh Phú Nhuận LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Sinh ngày 05 tháng 07 năm 1976 Bắc Thái Là học viên cao học khóa: XVII, lớp 17B1 Khoa Sau Đại Học - Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020116140354 Cam đoan đề tài: “Phát triển tín dụng nhânHộ Gia đình Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Phú Nhuận” Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Hiệp Thương Luận văn thực Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tác giả Nguyễn Thị Mai Hương LỜI CẢM ƠN Trước hết, với tình cảm chân thân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gởi lời cảm ơn đến tồn thể Thầy giáo, Cơ giáo Khoa Sau đại học, Ban Giám hiệu Trường Đại Học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu để hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị em đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Phú Nhuận giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu, tài liệu cấn thiết để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Thị Hiệp Thương dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tình, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu nước liên quan đến đề tài Mục đích nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN - HỘ GIA ĐÌNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Tín dụng nhân - Hộ gia đình Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Tín dụng nhân - Hộ gia đình 1.1.2 Đặc điểm Tín dụng nhân - Hộ gia đình 1.1.3 Vai trò tín dụng nhân - Hộ gia đình 10 1.1.4 Các hình thức tín dụng nhân - Hộ gia đình 13 1.2 Phát triển Tín dụng nhân - Hộ gia đình ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Quan điểm phát triển Tín dụng nhân - Hộ gia đình .15 1.2.2 Các phương thức điều kiện phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình 17 1.2.3 Các tiêu phản ánh phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình 18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển Tín dụng nhân - Hộ gia đình ngân hàng thương mại 21 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng cho vay 22 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng 25 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường kinh doanh .26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN - HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN 30 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Phú Nhuận 30 2.1.1 Q trình hình thành Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận .30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh Phú Nhuận 31 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Phú Nhuận 33 2.2 Thực trạng phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận .42 2.2.1 Chính sách tín dụng nhân - Hộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận 42 2.2.2 Phân tích thực trạng phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình theo tiêu phản ánh quy mô 45 2.2.3 Phân tích thực trạng phát triển Tín dụng nhânHộ gia đình theo tiêu chất lượng 51 2.2.4 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận 55 2.2.4.1 Kết đạt 55 2.2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN - HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ NHUẬN 66 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng nhân - Hộ gia đình thời gian tới 66 3.1.1 Đặc điểm nhân - Hộ gia đình địa bàn 66 3.1.2 Định hướng kinh doanh đến năm 2017 66 3.1.3 Mục tiêu tín dụng nhân - Hộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận 68 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận .69 3.2.1 Đổi tư tín dụng nhân - Hộ gia đình 70 3.2.2 Đa dạng hoá nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm tín dụng nhân - Hộ gia đình .71 3.2.3 Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý, bán hàng, cán tín dụng .74 3.2.4 Thực tốt công tác huy động vốn 75 3.2.5 Nâng cấp sở vật chất, mở rộng mạng lưới khai thác tiện ích công nghệ 76 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động marketing .77 3.2.7 Nâng cao chất lượng tổ chức quản lý tín dụng nhân - Hộ gia đình 80 3.3 Những kiến nghị 83 3.3.1 Kiến nghị với Agribank 83 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .89 PHỤ LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Agribank Chi nhánh Phú Nhuận 32 Bảng 2.1: Trình độ cán nhân viên đến ngày 31/12/2016 32 Bảng 2.2: Kết huy động vốn Agribank CN Phú Nhuận (2014-2016)…… 35 Bảng 2.3: Hoạt động tín dụng Agribank Chi nhánh Phú Nhuận .38 Bảng 2.4 Một số tiêu hoạt động kinh doanh Agribank CN Phú Nhuận .41 Bảng 2.5: Quy mơ tỷ trọng Tín dụng nhânHộ gia đình Agribank CN Phú Nhuận 46 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ Tín dụng nhân - Hộ gia đình Agribank CN Phú Nhuận 48 Bảng 2.7: Cơ cấu cho vay nhânHộ gia đình theo thời hạn ……………………49 Bảng 2.8: Số lượng nhân - Hộ gia đình vay vốn Agribank CN Phú Nhuận (2014-2016) .50 Bảng 2.9: Lợi nhuận cho vay nhânHộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận từ 2014 – 2016 ……………………………………………………………… ……52 Bảng 2.10: So sánh lợi nhuận cho vay nhânHộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận từ 2014 – 2016 ………………………………………………… ……53 Bảng 3.1: Các tiêu phấn đấu Agribank Chi nhánh Phú Nhuận năm 2017 67 Biểu đồ 2.2.1 Nguồn vốn huy động giai đoạn 2014-2016 36 Biểu đồ 2.2.2 Cơ cấu Nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014-2016 36 Biểu đồ 2.3 Dư nợ giai đoạn 2014-2016 39 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng vay giai đoạn 2014-2016 .40 Biểu đồ 2.5 Lợi nhuận thu giai đoạn 2014-2016 42 Biểu đồ 2.6: Quy mô tỷ trọng dư nợ tín dụng nhânHộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận 47 Biểu đồ 2.7: So sánh lợi nhuận cho vay tín dụng nhânHộ gia đình với tín dụng doanh nghiệp ……………………………………………………………………… 54 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Chi nhánh Phú Nhuận : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Phú Nhuận CN : Chi nhánh KHCN : Khách hàng nhân NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần XNK : Xuất nhập : - 81 - kiểm tra trước sau vay cách thường xuyên nguồn thu, mục đích sử dụng vốn để kiểm sốt rủi ro suốt thời gian vay vốn Điều đòi hỏi cán tín dụng phải am hiểu kĩ lưỡng khách hàng, lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh, môi trường mà khách hàng sống Như vậy, chất lượng nhân viên ngân hàng bao gồm trình độ đạo đức nghề nghiệp cần phải đảm bảo tốt nâng cao chất lượng khoản tín dụng nhân - Hộ gia đình 3.2.7.1 Thay đổi cấu quản lý phòng tín dụng, chế phê duyệt Để tính chun nghiệp cao Phòng tín dụng chi nhánh nên tách làm mảng là: tín dụng nhân tín dụng doanh nghiệp, phòng bán lẻ phòng bán bn Hiện số ngân hàng TMCP, Agribank chi nhánh khác chia nhỏ mảng để nâng cao tính chuyên nghiệp cán làm mảng độ chuyên nghiệp cao, họ xử lý hồnhanh nhạy, mối quan hệ để khai thác khách hàng rộng khắp Như họ làm thị trường, tiếp thị thị trường cách sâu rộng ngân hàng đạt hiệu định, ngày lớn mạnh, ngân hàng đại theo hướng chuyên nghiệp Agribank Phú Nhuận nên chia phòng tín dụng để đạt hiệu tăng trưởng Cán tín dụng làm làm lại nhiều lần mảng khách hàng họ thục hơn, đọc nhiều văn mục khác họ thuộc sản phẩm hơn, họ nhạy bén hơn, họ có thời gian để tập trung nghiên cứu đào sâu quan hệ, mở rộng quan hệ để tìm kiếm khách hàng phát triển mảng khách hàng họ phụ trách Cả trụ sở chi nhánh 03 Phòng giao dịch có dư nợ 260 tỷ đồng nhân nhân - Hộ gia đình với 17 cán tín dụng cán lãnh đạo, cán tín dụng quản lý nhân doanh nghiệp không tập trung không phát triển Số lượng dư nợ ngân hàng cổ phần khoảng đến nhân viên tập trung quản lý Vì Agribank Phú Nhuận nên chia phòng tín dụng mảng riêng điều quan trọng để phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình, phòng tín dụng - 82 - có riêng phận phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình chắn mảng chi nhánh tăng trưởng cách mạnh mẽ vững chắc, đóng góp lớn cho lợi nhuận chi nhánh Cơ chế phê duyệt mảng bán lẻ Cần thành lập ban phê duyệt tín dụng bán lẻ gồm người trở lên chi nhánh Thành phần gồm Giám đốc Phó giám đốc với lãnh đạo cấp phòng, ngày họp lần, hồTín dụng cán tín dụng cần trình gửi tới thành viên ban để thành viên ban tín dụng đọc trước vào buổi sáng, buổi chiều tiến hành họp Đến trình cán tín dụng trình bầy sơ báo cáo thẩm định bảo vệ đề xuất mình, Ban tín dụng đóng vai trò phản biện Việc làm cho q trình phê duyệt nhanh chóng, minh bạch, đảm bảo an toàn vốn, hạn chế rủi ro, tốc độ phê duyệt nhanh để phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình cần đáp ứng thời gian phê duyệt nhanh số lượng vay nhiều cạnh tranh lớn, để nhân - Hộ gia đình chớp hội, thời kinh doanh Hiện Agribank họp ban tín dụng vay lớn 50% quyền phán Giám đốc Chi nhánh Các vay 50% quyền phê duyệt Giám đốc CN Giám đốc phê duyệt phó giám đốc ủy quyền phê duyệt Tốc độ phê duyệt chậm lãnh đạo hay vắng ý kiến phê duyệt mang tính chất nhân không đáp ứng thời gian phê duyệt cho mảng bán lẻ Muốn phát triển mảng bán lẻ, phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình cần có nhiều yếu tố yếu tố tốc độ phê duyệt quan trọng Phê duyệt phải nhanh phải đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro cạnh tranh được, khách hàng đáp ứng Ngoài ra, Hợp tác với đối tác chiến lược nước ngồi có kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ bán lẻ cần thiết, họ giúp đỡ ngân hàng trình độ quản lý, kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, công nghệ tiên tiến để đưa nhiều sản phẩm hữu ích - 83 - 3.3 Những kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Agribank Thứ nhất, nhanh chóng cấu lại máy tổ chức tách biệt phận thẩm định giá riêng, thành lập trung tâm bán lẻ, bán buôn Thành lập trung tâm phê duyệt tập trung Hiện cán tín dụng chi nhánh làm toàn khâu từ thẩm định tài sản, thẩm định dự án, thu hồi nợ việc dễ xảy rủi ro đạo đức Cần tách vài phận khỏi chi nhánh để có tính minh bạch Đây xu hướng phát triển ngân hàng đại chứng minh thành công, ngân hàng nước chuyển đổi cấu tổ chức theo xu hướng Techcombank, VPBank, Tiênphong Bank, Vietinbank Thứ hai, Agribank cần hồn thiện quy trình thẩm định, quy chế tín dụng theo tiêu chuẩn hệ thống giúp chi nhánh thực theo chuẩn mực thống Cần xây dựng sản phẩm riêng biệt, có quy trình, quy định cụ thể loại sản phẩm khơng dùng chung quy định cho nhiều sản phẩm đa dạng hoá sản phẩm đối tượng cho vay nhân - Hộ gia đình, tối giản hố thủ tục giấy tờ quy trình tín dụng nhân - Hộ gia đình; Thứ ba, thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý ngân hàng đại, phân tích tài chính, quản trị rủi ro, tập huấn nghiệp vụ ngân hàng, IPCAS II, qui trình kiểm tra kiểm sốt nội bộ… từ nâng cao trình độ nghiệp vụ ngân hàng, kiến thức pháp luật, kỹ đạo đức nghề nghiệp nhằm chun mơn hố đội ngũ cán cho chi nhánh Thứ tư, hỗ trợ chi nhánh việc liên kết với bộ, ngành, hiệp hội; chỉnh sửa quy trình chấm điểm khách hàng nhân - Hộ gia đình cho phù hợp với thực tế đánh giá khách hàng Thứ năm, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để tăng tính quản lý theo dõi thơng tin khách hàng, nâng cấp đường truyền để tránh xảy tình trạng lỗi mạng, tải hệ thống IPCAS… Thứ sáu, sách khách hàng cần nghiên cứu thay đổi theo hướng linh hoạt, vừa đảm bảo thủ tục pháp lý cho ngân hàng đồng thời phải phù hợp với - 84 - tình hình thực tế khách hàng Thường xuyên cập nhật hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phù hợp với điều kiện xã hội sách thay đổi thủ tục hành pháp luật thời kỳ, đơn giản hóa thủ tục hành khơng cần thiết Tránh trường hợp quy trình nghiệp vụ trở nên lỗi thời, bất cập so với tình hình thực tiễn làm cản trở đến hoạt động mở rộng phát triển khách hàng tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống thông tin liên ngân hàng, kết hợp với ban ngành khác Bộ tư pháp, Bộ công an thiết lập mối quan hệ mật thiết để xây dựng hệ thống thơng tin chung cho tồn ngành ngân hàng Phát triển hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng vay vốn cách xác, cung cấp thơng tin nhân tổng hợp Ví dụ nhân làm chủ công ty, công ty triển khai dự án cấp cho khách hàng mã số cơng dân lưu giữ tồn thơng tin tình hình tài Mở rộng phát triển việc bán thông tin cho doanh nghiệp quan cảnh báo tài để doanh nghiệp tìm đối tác tin cậy có tiềm lực tài minh bạch Cần nghiên cứu tổ chức trung tâm cho phép TCTD khai thác thơng tin tài khoản giao dịch tài khoản khách hàng tất tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho phép TCTD có quyền khấu trừ tài khoản khách hàng TCTD để tốn nợ vay đến hạn mà khơng trả Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cần khẩn trương hồn thiện chế sách hệ thống văn pháp luật có đủ khn khổ cho việc thực tốt luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Tổ chức Tín dụng, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả, an toàn, động Đổi phương thức thủ tục tín dụng theo hướng tạo thuận lợi có hội bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có phương án, dự án kinh doanh khả thi vay vốn ngân hàng - 85 - Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện Đề án tái cấu đẩy nhanh tiến độ đại hóa hệ thống ngân hàng: nghiệp vụ toán tự động qua ngân hàng, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, xác Phát triển mạng cơng cụ dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt với doanh nghiệp dân cư Xúc tiến nhanh có hiệu dự án đại hóa ngân hàng nhằm nâng cao lực quản lý, điều hành kinh doanh, phát triển dịch vụ Thứ tư, Ngân hàng Nhà nước nên thường xuyên tổ chức khoá đào tạo nghiệp vụ sử dụng chương trình theo hướng đại hoá hệ thống ngân hàng Worldbank tài trợ, khố bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm tín dụng nhân - Hộ gia đình tổ chức tín dụng ngân hàng với nhau, nội dung tín dụng nhân - Hộ gia đình Mời chun gia có kinh nghiệm làm tổ chức tài lớn giới Việt Nam nói chuyện định hướng phát triển ngân hàng, đặc biệt ngân hàng bán lẻ - 86 - KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương luận văn tập trung đưa nhóm giải pháp nhằm phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình Agribank Phú Nhuận đa dạng hóa, phát triển sản phẩm, cấu lại Phòng tín dụng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cấp sở vật chất, khai thác công nghệ đại, đẩy mạnh hoạt động marketing Đồng thời đưa kiến nghị Agribank, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ Bộ ngành có liên quan nhằm hồn thiện môi trường pháp lý điều kiện khác cho hoạt động tín dụng nhân - Hộ gia đình Ngân hàng thương mại - 87 - KẾT LUẬN Kinh tế nhân - Hộ gia đình phận quan trọng kinh tế Việt Nam, lực lượng sản xuất lớn việc quản lý sử dụng nguồn lực nông nghiệp, nông thôn Dưới tác động sách đổi qua giai đoạn, nhân - Hộ gia đình vận động theo chế thị trường nhân - Hộ gia đình với vai trò đơn vị kinh tế tự chủ phát triển mạnh dần, đóng vai trò trung tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phát triển kinh tế nhiều thành phần mục tiêu chiến lược lâu dài Nhà nước Nhu cầu vốn nhân - Hộ gia đình đánh giá lớn, tiềm phát triển dồi tương lai Mơi trường cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày gay gắt tổ chức tín dụng nhân - Hộ gia đình trở thành đối tượng khách hàng mục tiêu nhiều ngân hàng thương mại Vì vậy, việc tìm giải pháp để phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình cần thiết Phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình góp phần tạo uy tín, phân tán rủi ro tín dụng, tăng thêm lợi nhuận cho chi nhánh hoạt động kinh doanh Trên sở mục tiêu phạm vi đề tài nghiên cứu xác định nghiên cứu lý luận tín dụng ngân hàng việc phát triển tín dụng nhân - Hộ gia đình, đánh giá hoạt động tín dụng nhân Hộ gia đình Chi nhánh NHNo&PTNT Phú Nhuận thời gian qua, từ khẳng định mặt làm mặt hạn chế, tìm ngun nhân tồn tại, khó khăn vướng mắc cần giải để đề xuất số giải pháp phát triển Tín dụng nhân - Hộ gia đình NHNo&PTNT Chi nhánh Phú Nhuận Tuy có nhiều cố gắng nghiên cứu, thu thập tài liệu để thực đề tài, với khả có hạn, nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, nhiều nội dung chưa đề cập tới em mong nhận ý kiến đóng góp q hội đồng, Thầy, Cơ bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh - 88 - Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Lê Thị Hiệp Thương tận tình hướng dẫn em việc tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề có tính lý luận thực tiễn suốt trình làm luận văn đồng nghiệp công tác Agribank Chi nhánh Phú Nhuận tận tình giúp đỡ em trình thu thập số liệu phân tích để em hoàn thành tốt luận văn - 89 - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sỹ Hồ Diệu, “Giáo trình tín dụng ngân hàng” – Nhà xuất Thống Kê 2004 Tiến sỹ Tô Kim Ngọc, “Lý thuyết tiền tệ ngân hàng” - Nhà xuất Thống Kê – 2004 Học Viện Ngân Hàng, “Giáo trình Marketing ngân hàng” – Nhà xuất Thống Kê -2004 Chính phủ, “Luật tổ chức tín dụng” – năm 2010 Peter S.Rose, “Quản trị ngân hàng thương mại” – Nhà xuất Tài Chính – 2001 Frederic S Mishkin, “Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, TP Hà Nội – 1995 Edward W.Reed Edward K.Gill, “Ngân hàng thương mại” – Nhà xuất TP Hồ Chí Minh Agribank “Sổ tay tín dụng” Agribank Phú Nhuận, “Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh” năm 2014, 2015, 2016 -1- PHỤ LỤC 01 BẢNG KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TÍN DỤNG NHÂNHỘ GIA ĐÌNH CỦA AGRIBANK Kính gửi Quý khách hàng! Nhằm phục vụ cho mục tiêu khảo sát thị hiếu người tiêu dùng để đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn gia tăng chất lượng phục vụ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Agribank Agribank Chi nhánh Phú Nhuận kính mong Anh/Chị dành chút thời gian hồn thành bảng câu hỏi Sự hợp tác Quý khách sở để phát triển sản phẩm tốt hơn, phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị cam kết tất thông tin bảo mật, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Họ tên: ……………………………………… Giới tính: Nghề nghiệp: ……………………………… Số ĐT: …………………… Anh/Chị tiếp cận sản phẩm vay Agribank từ nguồn nào? ạn bè, người thân Theo Anh/Chị, hồ sơ thủ tục vay vốn Agribank nào? Theo Anh/Chị mức lãi suất cho vay Agribank nào? ém hấp dẫn Mục đích vay vốn Anh/Chị để làm gì? khác Anh chị đánh tính chuyên nghiệp cán tín dụng Agribank? -2- Hình thức bảo đảm tài sản Anh/chị sử dụng vay vốn gì? Anh/chị mong muốn ngân hàng áp dụng loại lãi suất cho vay theo hình thức nào? Phân kỳ trả nợ gốc, lãi mà Anh/Chị mong muốn? Nhu cầu thời gian Anh/Chị muốn vay vốn nào? 10 Theo Anh/chị, mức độ đa dạng hóa sản phẩm tín dụng nhânhộ gia đình (vay SXKD, mua nhà, tơ, thấu chi…) Agribank ? 11 Anh/Chị đánh chất lượng sản phẩm tín dụng nhânHộ gia đình Agribank? 12 Theo Anh/Chị, sở vật chất phương tiện giao dịch Agribank (Máy ATM, công nghệ thông tin hỗ trợ ) nào? 13 Mạng lưới phòng giao dịch Agribank có thuận lợi cho nhu cầu giao dịch Anh/Chị hay không? -3- 14 Một cách tổng thể, Anh/Chị có hài lòng giao dịch với Agribank không ? 15 Ý kiến Anh/Chị việc cung cấp chứng từ chứng minh nguồn thu nhập vay vốn Agribank? CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH (CHỊ) ! -4- PHỤ LỤC 02 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM TÍN DỤNG NHÂNHỘ GIA ĐÌNH CỦA AGRIBANK Số phiếu phát 120 Số phiếu thu 108 Số phiếu hợp lệ: 100 Thời gian khảo sát : từ tháng 06/2017 đến tháng 08/2017 Phạm vi khảo sát: Các khách hàng có quan hệ tín dụng Agribank CN Phú Nhuận Cách lấy phiếu khảo sát: Gửi phiếu khảo sát trực tiếp cho khách hàng gửi qua email STT Diễn giải Tiêu chí Kết (%) Nguồn thơng tin tiếp cận - Truyền hình, báo chí sản phẩm vay vốn - Bạn bè, người thân 80 - Khác 15 - Quá phức tạp 35 - Phức tạp 40 - Bình thường 20 - Đơn giản - Hấp dẫn - Bình thường 35 - Kém hấp dẫn 60 - Kinh doanh 15 - Tiêu dùng 27 - Đời sống 50 - Mục đích khác Tính chuyên nghiệp - Chuyên nghiệp 38 cán tín dụng - Bình thường 44 - Chưa chun nghiệp 18 - Cầm cố, chấp tài 70 Hồ sơ vay vốn Mức lãi suất cho vay Mục đích vay vốn Hình thức bảo đảm tài sản -5- sản chủ - Thế chấp tài sản bên 25 thứ - Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay 10 11 12 13 Hình thức lựa chọn áp - Thả theo thơng báo dụng lãi suất cho vay - Thay đổi tháng/1 lần - Thay đổi theo LSTK 18 12 tháng +/- biên độ 10 - Lãi suất cố định 52 - Hàng tháng 23 - Hàng quý 37 - Cuối kỳ 40 Nhu cầu thời hạn vay - Ngắn hạn 28 vốn - Trung hạn 27 - Dài hạn 45 Mức độ đa dạng hóa sản - Rất phong phú phẩm tín dụng nhân – - Phong phú 10 Hộ gia đình - Bình thường 21 - Đơn điệu 64 Chất lượng sản phẩm tín - Hiệu 23 dụng nhânHộ gia - Chưa hiệu 35 đình - Bình thường 42 Cơ sở vật chất phương - Rất tốt 22 tiện giao dịch - Tốt 28 - Bình thường 35 - Kém 15 - Rất thuận lợi 12 - Thuận lợi 18 Phân kỳ trả nợ Mạng lưới giao dịch 20 -6- 14 15 - Bình thường 52 - Khơng thuận lợi 18 Mức độ hài lòng giao - Rất hài lòng 15 dịch Agribank - Hài lòng 35 - Bình thường 38 - Khơng hài lòng 12 Chứng minh nguồn thu - Không cung cấp 35 nhập - Khó cung cấp 13 - Bình thường 37 - Dễ cung cấp 15 ... ánh phát triển tín dụng cá nhân – Hộ gia đình? Và nhân tố ảnh hưởng tới phát triển tín dụng cá nhân – Hộ gia đình NHTM? Kết phát triển tín dụng cá nhân – Hộ gia đình Agribank Chi nhánh Phú Nhuận. .. điểm Tín dụng cá nhân - Hộ gia đình 1.1.3 Vai trò tín dụng cá nhân - Hộ gia đình 10 1.1.4 Các hình thức tín dụng cá nhân - Hộ gia đình 13 1.2 Phát triển Tín dụng cá nhân - Hộ gia đình. .. nhằm phát triển tín dụng cá nhân Hộ gia đình Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận -7- CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN - HỘ GIA ĐÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tín dụng cá nhân hộ gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh phú nhuận , Phát triển tín dụng cá nhân hộ gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh phú nhuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay