Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh tây ninh

93 2 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VÕ THÀNH TRUNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VÕ THÀNH TRUNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN DIÊN VỸ TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đi với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, năm qua, kinh tế Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ Hoạt động ngân hàng có đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng bất cập, vấn đề đặt khơng tăng trưởng tín dụng mà phải kiểm sốt nâng cao chất lượng tín dụng Với mong muốn có kết đánh giá cụ thể yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, tác giả chọn đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh tỉnh Tây Ninh” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế Cùng với sở lý luận, đề tài dựa thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh kết hợp với nghiên cứu trước đây, ý kiến chuyên gia kinh nghiệm thân, đề tài tiến hành xây dựng hồi quy mơ hình Logistic để xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank – chi nhánh tỉnh Tây Ninh Trong mơ hình hồi quy Logistic, biến phụ thuộc mức độ rủi ro khoản vay, nhận giá trị 1, biến độc lập biến sau: Kinh nghiệm CBTD, Kinh nghiệm khách hàng vay, TSBĐ, khả tài KH vay, tình hình sử dụng vốn vay, kiểm tra giám sát vốn vay, ngành nghề kinh doanh Đề tài tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên 300 hồ sơ khách hàng, qua trình mã hóa liệu xử lý, đề tài sử dụng số kỹ thuật phân tích phần mềm Stata 14 Cuối đề tài xây dựng mơ hình hồi quy điều chỉnh với nhân tố, loại trừ nhân tố ngành nghề lượng hóa mơ hình logistic sau: Ln { P(Y=1)/ P(Y=0)} = 8,0473 - 0,1169*Kinh nghiệm CBTD – 0,5356*Kinh nghiệm KH + 7,6937*TSĐB 36,2324*Khả tài KH – 2,3921*Sử dụng vốn – 2,6954*Kiểm tra GSVV Từ kết nghiên cứu, đề tài đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy công tác quản trị rủi ro, hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng từ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh, nhờ giảng dạy tận tình Thầy Cơ khoa Sau đại học, với tình cảm lòng nhiệt tâm từ q Thầy Cơ thúc đẩy cho tơi hồn thành tốt chương trình học tiếp thu kiến thức cho thân Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS Phan Diên Vỹ, người hướng dẫn tận tình từ khâu viết đề cương đến hoàn thành luận văn Thầy truyền đạt kiến thức, đưa lời khuyên bổ ích hướng dẫn mặt phương pháp khoa học nội dung đề tài nghiên cứu cách tận tình Sau cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người bạn, tập thể đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh tỉnh Tây Ninh tận tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, cố gắng tham khảo tài liệu, trao đổi tiếp thu ý kiến thầy cô, bạn bè khó tránh khỏi thiếu sót Mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy Trân trọng! MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG II: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm chất rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Phân loại theo nguồn gốc hình thành rủi ro 2.1.2.2 Phân loại theo tính chất rủi ro tín dụng 2.1.3 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 2.1.4 Mô hình phát ngăn ngừa rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel II 10 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 12 2.2.1 Các nhân tố thuộc khách hàng vay 12 2.2.2 Các nhân tố thuộc ngân hàng cho vay 13 2.2.3 Các nhân tố khách quan 14 2.3 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 16 2.3.1 Các nghiên cứu giới 16 2.3.2 Các nghiên cứu nước 17 Kết luận chương II 19 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 20 3.1 Quy trình nghiên cứu 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 24 Kết luận chương III 29 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribank - chi nhánh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014- 2016 30 4.1.1 Sơ lược hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014- 2016 30 4.1.1.1 Sơ lược hoạt động tín dụng 30 4.1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 31 4.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank - chi nhánh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2016 32 4.1.3 Tình hình nợ hạn 34 4.1.4 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng 35 4.2 Kết nghiên cứu định tính 36 4.3 Kết nghiên cứu từ mô hình định lượng 39 4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 39 4.3.2 Kết chạy mơ hình xác suất tuyến tính Logistic 48 4.3.3 Kiểm tra ma trận tương quan tượng đa cộng tuyến 51 4.3.4 Phân tích kết chạy mơ hình 52 Kết luận chương IV 56 CHƯƠNG V: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 58 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 58 5.2 Đề xuất giải pháp 59 5.2.1 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố kinh nghiệm khách hàng vay vốn 59 5.2.2 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố khả tài khách hàng vay vốn 60 5.2.3 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố tài sản bảo đảm 61 5.2.4 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố kinh nghiệm cán tín dụng 62 5.2.5 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thông qua nhân tố sử dụng vốn 63 5.2.6 Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng thơng qua nhân tố kiểm tra, giám sát vốn vay 64 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu mở rộng 65 Kết luận chương V 66 KẾT LUẬN CHUNG 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh AGRIBANK : Vietnam bank for agriculture and rural development Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam CIC : Credit Information Center Trung tâm thơng tin tín dụng GDP : Gross Domestic Product VAMC : VietNam Asset Management Company Công ty Quản lý tài sản Tiếng Việt BĐS : Bất động sản BCTC : Báo cáo tài BGĐ : Ban Giám đốc CBTD : Cán tín dụng CN : Chi nhánh DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNTN : Doanh nghiệpnhân DPRR : Dự phòng rủi ro ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long GĐ : Giám đốc GSVV : Giám sát vốn vay HMTD : Hạn mức tín dụng HSC : Hội sở KNCB : Kinh nghiệm cán KNKH : Kinh nghiệm khách hàng KNTC : Khả tài KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KTKV : Kiểm tra khoản vay KT – XH : Kinh tế - Xã hội NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGĐ : Phó Giám đốc QLRR : Quản lý rủi ro QTTD : Quản trị tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng SDV : Sử dụng vốn SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm TSTC : Tài sản chấp TT : Thông tư TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân VTC : Vốn tự có XHTD : Xếp hạng tín dụng 67 KẾT LUẬN CHUNG Các NHTM với đặc thù tổ chức kinh doanh “tiền”, có độ rủi ro cao mức độ ảnh hưởng lớn vấn đề quản trị rủi ro đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng tác động trực tiếp không đến giá trị ngân hàng mà tới vị uy tín ngân hàng Agribank nói chung Agribank – chi nhánh tỉnh Tây Ninh nói riêng vậy, hoạt động chủ yếu tín dụng, nhiệm vụ giai đoạn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đảm bảo an tồn, hiệu đồng thời nâng cao cơng tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, tập trung liệt công tác thu hồi nợ, thực đồng giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu gia tăng, rút giảm nhanh nợ nhóm 2, nợ xấu Xuất phát từ thực tế trên, cách sử dụng mơ hình xác suất Logit để xác định nhân tố đo lường mức ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng Chi nhánh.Từ kết thu qua phân tích hồi quy, kết hợp với phương pháp định tính, sử dụng ý kiến chuyên gia Đề tài xác định số nguyên nhân mang tính xác thực mang tính đặc thù gây rủi ro tín dụng cho Agribank – chi nhánh tỉnh Tây Ninh Bên cạnh đó, đề tài phân tích thực trạng qua đánh giá ưu điểm hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank – chi nhánh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2016 Từ đó, đề xuất số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng mang tính thực tiễn, góp phần hồn thiện nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung Agribank – chi nhánh tỉnh Tây Ninh Qua thời gian nghiên cứu, tận tình hướng dẫn Thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, giúp đỡ nhiệt tình chun gia Đề tài nghiên hồn thành Do thời gian trình độ nghiên cứu có hạn, đề tài không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong góp ý, đóng góp từ Thầy cơ, đồng nghiệp nhằm giúp cho nghiên cứu hồn thiện hơn, nhằm đóng góp cho cơng tác ngăn ngừa rủi ro tín dụng tốt Agribank – chi nhánh tỉnh Tây Ninh 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Nguyễn Thành Cả Nguyễn Thị Ngọc Miên 2014 Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất Kinh tế, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Khoa 2014, “Mơ hình Logistic xếp hạng rủi ro tín dụng”, truy cập [ngày truy cập: 06/05/2017] Nguyễn Đình Thọ 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội NHNN 2013, Thông tư số 02/2013/TT –NHNN, Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN, Hà Nội NHNN 2014, Thông tư số 09/2014/TT –NHNN, Sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 02/2013/TT – NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN, Hà Nội Trần Huy Hoàng 2011 Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động xã hội, trang 200 - 212 Trương Đông Lộc 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM nhà nước khu vực đồng sơng Cửu Long, Tạp chí Kinh tế Phát triển số 156, trang 49 – 52 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng số tháng 3/2011, trang 38 – 41 69 Tài liệu nước Abhiman Das and Saibal Ghosh 2007 Determinants of Credit Risk in Indian State-owned Banks: An Empirical Investigation, MPRA paper John M Chapman and associates 1940 Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending, Commercial Banks and Consumer Instalment Credit., p.109- 139 Nabila Zribi and Younes Boujelbère 2011 The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia, Journal of Accounting and Taxation Vol 3(4), pp 70-78 PHỤ LỤC Phụ lục 1.1 Thống kê mô tả Variable Obs Mean Std Dev Min Max RUIRO 300 1466667 3543644 X1 300 11.46 6.068318 20 X2 300 8.806667 4.618846 20 X3 300 6700874 1081615 1666667 7516129 X4 300 4005298 541547 2.1765 X5 300 94 2378836 X6 300 1.5 8034208 95% Conf Interval Phụ lục 1.2 Kết hồi quy mơ hình Logistic Logistic regression RUIRO Coef Std Err z P>|z| X1 -.1169319 0457296 -2.56 0.011 -.2065603 -.0273036 X2 -.5355817 1077719 -4.97 0.000 -.7468107 -.3243527 X3 7.693692 3.83277 2.01 0.045 1815998 15.20578 X4 -36.23236 10.07215 -3.60 0.000 -55.97341 -16.49131 X5 -2.392052 9748033 -2.45 0.014 -4.302631 -.4814723 X6 -2.695398 1.069458 -2.52 0.012 -4.791496 -.5992993 8.04727 3.279601 2.45 0.014 1.619371 14.47517 _cons Phụ lục 1.3 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình Correlations RUIRO X1 X2 X3 X4 X5 RUIRO 1.0000 X1 -0.2928 1.0000 X2 -0.3872 0.0452 X3 0.0688 X4 -0.2132 0.0874 0.0631 -0.0446 1.0000 X5 -0.3714 0.2346 0.2421 0.0083 0.1138 1.0000 X6 -0.2349 0.0316 0.0766 0.0216 0.0614 0.0875 1.0000 0.0562 -0.1315 1.0000 Phụ lục 1.4 Hệ số phóng đại phương sai (VIF) Variable VIF 1/VIF X5 1.14 0.880635 X2 1.09 0.919406 X1 1.07 0.937852 X3 1.03 0.975159 X4 1.02 0.977255 X6 1.01 0.985592 Mean VIF 1.06 Phụ lục 1.5 Khả dự báo mơ hình Estat classification Classified X6 True Total D -D + 32 39 - 12 249 261 Total 44 256 300 1.0000 Phụ lục 6: Mẫu nghiên cứu Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mã KH 5700000570701 5700002232021 5700002733201 5700004719321 5700004789281 5700004999831 5700005134421 5700005176241 5700005223881 5700005676231 5700006668951 5700006727171 5700007674181 5700007933201 5700008813551 5700008886051 5700008921151 5700008924901 5700008925341 5700008925841 5700008926171 5700008963191 5700008965321 5700008966231 5700008966981 5700008972601 5700009001941 5700025562601 5700025564301 5700025564491 5700025564541 Tên khách hàng Trần Ngọc Điệp Trần Ngọc Tuyết Ngân Phạm Huy Thành Nguyễn Thị Kim Xuyến Võ Phan Khánh Linh Ha Na Phi Trần Phước Bình Thị Ngọc Lành PHAN TAN DAT Phạm Quốc Hồn Nguyễn Thị Thu Đơng Thái Hồi Việt Võ Thị Hận Nguyễn Hồng Nam Huỳnh Chí Khơn Phan Thanh Bình Phan Thị Thu Nguyệt Phạm Ngơ Thanh Trang Phan Nguyễn Minh Trúc Nguyễn Thanh Thúy Trần Thị Minh Thúy Hà Thị Bích Liên Bùi Ngọc ánh Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nguyễn Thị Diễm Kiều Võ Thành Danh Nguyễn Thị Kiều Nga DNTN TM Thùy Trang Công Ty TNHH Đăng Quang Công Ty TNHH Vạn Phước Công Ty TNHH Vạn Phúc Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 14 14 14 14 15 18 12 15 20 14 18 14 20 15 14 14 14 20 10 10 20 10 10 15 20 10 14 15 10 17 15 15 15 20 14 12 14 14 12 12 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.56666667 0.75000000 0.50000000 0.55737705 0.75000000 0.25000000 0.75000000 0.71428571 0.75000000 0.57851240 0.72000000 0.75000000 0.74074074 0.66666667 0.66666667 0.66666667 0.71428571 0.66666667 0.62500000 0.71428571 0.71428571 0.71428571 0.75000000 0.75000000 0.75000000 0.55910543 0.75000000 0.74364896 0.74946467 0.60000000 0.74777778 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 1.02941176 0.20000000 0.12000000 0.21176471 0.13333333 0.12000000 0.10666667 0.11000000 1.75550000 0.21428571 1.97660000 0.10666667 0.22500000 0.12000000 0.12500000 0.25000000 0.10000000 0.15000000 1.65000000 0.12000000 0.14000000 0.12000000 0.24000000 0.21333333 0.22222222 0.21428571 0.11666667 0.11387164 0.22857143 0.20000000 0.11144131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 Stt 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Mã KH 5700025565061 5700934752421 5702003093561 5702005096111 5702005157031 5702005704381 5702007260611 5702007391781 5702007640631 5702009366391 5702009501761 5702009633451 5702009880731 5702010082781 5702010087971 5702010088161 5702010093101 5702010094001 5702010096541 5702010099121 5702010100421 5702010103551 5702010106411 5702010106871 5702010109241 5702010109851 5702010110341 5702010114031 5702010405321 5702010422311 5702010981021 5702011021191 5702011267341 Tên khách hàng DNTN Xuân Trang DNTN Minh Tùng Nông Thế Thủy Nguyễn Kim Ngân Nguyễn Quang Tiến Thái Cơng ý Triệu Nguyễn Minh Trí Nguyễn Thị Thân Nguyễn Cơng Minh Đinh Hồng Minh Võ Hồng Tươi Nguyễn Thị Lùng Nguyễn Thị Thanh Nga Đỗ Thành Kha Dương Đình Quảng Lê Minh Hiếu Nguyễn Thanh Liêm Phạm Hùng Quốc Nguyễn Văn Phong Vũ Văn Tâm Lưu Hòai Tâm Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Đang Trần Thị Ngọc Loan Trần Công Minh Nguyễn Văn Phú Nguyễn Văn Tánh Trần Thanh Bình Trịnh Thế Đơn Nguyễn Huỳnh Nhật Phương Võ Minh Hòa Lại Thị Gái Nguyễn Vũ Mạnh Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 12 8 12 12 20 10 12 20 10 12 8 16 18 16 16 16 18 18 18 10 18 18 18 18 18 16 12 8 14 14 15 14 14 8 11 15 12 14 12 14 10 12 15 11 12 14 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.66666667 0.41666667 0.62500000 0.74074074 0.70175439 0.70000000 0.62500000 0.67918498 0.75000000 0.74074074 0.66666667 0.71428571 0.68965517 0.71428571 0.65714286 0.71428571 0.73529412 0.75000000 0.33333333 0.38461538 0.66666667 0.66666667 0.75000000 0.50000000 0.71428571 0.71428571 0.50000000 0.66666667 0.66666667 0.75000000 0.70000000 0.75000000 0.60000000 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 1.11250000 0.12000000 0.12000000 0.10000000 0.14000000 0.21428571 0.11110000 0.11764706 0.13333333 0.14000000 0.20000000 0.11000000 0.11112400 0.16000000 0.13043478 0.12456000 1.13220000 0.21333333 0.12000000 1.98330000 1.54540000 1.54500000 0.12000000 1.65440000 1.25000000 0.28555000 2.13550000 1.98600000 1.64400000 0.12110000 1.53300000 1.12111100 0.11111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 Stt 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 93 95 96 97 Mã KH 5702011456011 5702011785781 5702011798321 5702012325691 5702012464691 5702012615621 5702012758901 5702012879801 5702013723111 5702013922171 5702014814631 5702016823371 5702017013131 5702017697311 5702017980361 5702018254701 5702020411541 5702020431871 5702020842251 5702022761791 5702023351471 5702023387461 5703004794721 5703005494241 5703006882891 5703007436391 5703008193781 5703009003691 5703009016051 5703009016051 5703009036581 5703009333851 5703009335411 Tên khách hàng Phan Nguyên Thái Hồ Thị Ngọc Diễm Trần Thạch Cương TrìnhThị Minh Hiền Nguyễn Hoài Phúc Đỗ Quốc Mai Thành Tài Đặng Thị ánh Hồng Dương Thị Mặn Ôn Quốc Việt Nguyễn Văn Bờ Phan Thanh Nhã Trần Thanh Tiến Nguyễn Thị Kim Hương Nguyễn Thanh Hiếu Bùi Thanh Sử Trịnh Quốc Trung Phạm Thị Huyền Trang Ngơ Hồng Lâm Nguyễn Thị Nhung Lê Thanh Hoa Võ Văn Sỹ Nguyễn Văn Ngân Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Văn Viên Lê Văn Dẫn Nguyễn Huy Bằng Phan Thị Ngọc Thạch Đoàn Thị Ri Đoàn Thị Ri Lê Thị Kim Cúc Hồ Thể Phượng Nguyễn Phước An Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 12 8 7 16 16 18 18 8 10 20 12 18 8 18 12 20 20 19 20 20 19 20 20 11 19 12 14 15 11 12 11 15 14 11 10 20 15 12 11 5 12 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.74626866 0.71428571 0.66666667 0.72000000 0.75000000 0.71428571 0.50000000 0.41666667 0.75000000 0.74626866 0.67500000 0.38461538 0.75000000 0.72222222 0.66666667 0.71428571 0.66666667 0.74074074 0.71428571 0.73529412 0.40000000 0.70000000 0.50000000 0.47500000 0.41666667 0.71428571 0.75000000 0.71428571 0.74074074 0.70000000 0.71428571 0.74074074 0.73684211 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 1.35560000 1.24000000 1.86640000 0.22222222 0.21666667 0.15000000 0.13000000 2.17650000 0.12121100 1.23450000 0.11111111 1.98655000 1.57500000 0.28440000 0.12500000 0.20000000 2.12000000 0.10000000 0.11000000 0.27450000 1.23700000 0.11428571 0.20000000 0.21052632 0.12000000 0.12000000 0.11111000 1.75545000 0.12500000 0.21428571 0.10000000 2.15550000 0.11428571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Stt 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Mã KH 5703009367841 5703009664421 5703010069131 5703010072621 5703010080841 5703010081681 5703010082871 5703010092861 5703010116891 5704002740361 5704003689001 5704006945761 5704007477421 5704010125231 5704010125501 5704010126311 5704010126501 5704010415711 5704010418251 5704010801661 5704010972091 5704011016691 5704011821311 5704011821451 5704011822581 5704011838031 5704012326771 5704012384031 5704013640761 5704014321421 5704014847011 5704016558211 5704017469181 Tên khách hàng Nguyễn Hồ Bảo Ngọc Tăng Trọng Hậu Nguyễn Lê Vinh Biện Tấn Mẫn Dương Văn Pha Nguyễn Thị Nĩa Hồ Văn Hở Nguyễn Văn Trắng Nguyễn Văn Tạnh Nguyễn Văn Hận Hùynh Thị Thu Hương Phạm Văn Nghĩa Nguyễn Hưng Thịnh Trần Hải Vân Trần Thị Cẩm Vân Võ Mai Điệp Trần Thị Trâm Anh Cao Thanh Bình Đặng Văn Thành Nguyễn Văn Huệ Trương Thị Anh Trương Văn Thạnh Thân Văn Quí HUỳNH THANH HảI Phạm Phú Yên Phạm Thành Trung Lương Ngọc Ân Huỳnh Văn Hoàng Nguyễn Kim Khuê Huỳnh Văn Sáng Nguyễn Hoàng Quốc Khánh Lê Duy Phan Thanh Nhanh Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 19 20 14 15 15 15 15 14 20 15 15 2 20 8 5 20 15 20 20 6 15 20 8 20 15 18 20 12 15 18 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.70588235 0.45000000 0.71428571 0.75000000 0.74074074 0.60000000 0.71428571 0.74626866 0.71428571 0.66666667 0.65000000 0.75000000 0.73529412 0.71428571 0.70175439 0.71428571 0.72000000 0.71428571 0.74074074 0.74074074 0.71428571 0.71428571 0.74074074 0.72222222 0.60000000 0.71428571 0.62500000 0.50000000 0.62500000 0.75000000 0.74074074 0.71428571 0.75000000 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 0.12500000 0.11111111 1.20000000 0.13333333 0.14000000 1.98000000 0.15000000 0.14000000 0.12000000 0.12000000 0.12820513 0.10000000 0.10000000 1.43500000 0.21250000 0.12466700 1.12111111 0.31200000 1.22450000 0.23670000 0.11000000 0.20000000 0.20000000 0.20000000 0.13333333 1.35000000 0.12000000 0.12000000 2.10000000 0.23333333 0.20000000 0.24000000 0.11666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 Stt 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Mã KH 5704020001281 5704020326621 5704020771511 5704021210721 5704021211521 5704022550291 5704024890211 5704025274641 5704025466561 5704025511751 5704027270221 5704027668311 5704027716141 5704029691521 5704031096151 5704031259431 5704034743891 5704034743911 5704034744271 5705009085081 5705009349511 5705009362971 5705009467761 5705010146921 5705011916561 5705012429221 5705013463661 5705013913311 5705014275331 5705015139971 5705015180341 5705016110381 5705016326421 Tên khách hàng Nguyễn Văn Kẹt Phạm Minh Tú Đặng Thị Hồng Gấm Lê Trương Phương Ngọc Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Văn Thành Võ Hữu Quang Phạm Văn Hát Bùi Hoàng Minh Dương Văn Phương Hồ Văn Hận Huỳnh Văn Bé Lê Huỳnh Khắc Vinh Vương Thị Tiếng Nguyễn Văn Lâu Thân Thị Đặng Huỳnh Đức Nhơn Trần Thị Luạ Nguyễn Thị Tốt Hồ Quốc Hùng Đào Văn Thắng Nguyễn Chí Hiếu Trần Văn Lương Lê Văn Đua Hoàng Văn Thoa Trần Thị Loan Võ Thiện Toàn Phạm Minh Đức Huỳnh Long Hải Nguyễn Văn Thường Phạm Thị Thanh Hà Bùi Văn Thanh Võ Thế Linh Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 9 20 20 20 20 20 20 5 5 2 2 2 12 11 6 18 10 16 14 11 10 12 14 10 15 14 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.71428571 0.65714286 0.71428571 0.71428571 0.60000000 0.71428571 0.16666667 0.66666667 0.71052632 0.70000000 0.62500000 0.75000000 0.71428571 0.71428571 0.66666667 0.66666667 0.62500000 0.60000000 0.71428571 0.66666667 0.50000000 0.70000000 0.72727273 0.74626866 0.75000000 0.66666667 0.75000000 0.62500000 0.64000000 0.73333333 0.25000000 0.71428571 0.74074074 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 0.12000000 0.21739130 0.20000000 0.12000000 0.11666667 0.11000000 0.12000000 0.12000000 0.11111111 0.12500000 0.12000000 1.12500000 1.14000000 0.10000000 0.12000000 0.12500000 0.12000000 0.13333333 0.11000000 0.10500000 0.12000000 0.11428571 0.10416667 1.66430000 0.10000000 0.12500000 0.11666667 0.12000000 0.12187500 1.11363636 0.12000000 2.12450000 0.14000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stt 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Mã KH 5705016965191 5705018061391 5705018253131 5705019214321 5705020324481 5705022225191 5705022279191 5705023988501 5705023999171 5705023999741 5705024274641 5705025448311 5705025449091 5705025471201 5705025511691 5705025528121 5706002424601 5706004179771 5706006637161 5706006773421 5706007327451 5706007460621 5706007546221 5706009797691 5706009843601 5706010080191 5706010148041 5706010330951 5706010637101 5706011103871 5706011668531 5706011941891 5706012932831 Tên khách hàng Đinh Thị Lộc Trần Chí Thành Nguyễn Thị Thủy Hồ Văn Cường Nguyễn Văn Thượng Trần Quang Mạnh Lê Đức Hùng Phạm Văn Đạt Phạm Minh Tuấn Nguyễn Thành Chung Huỳnh Thị Oanh Nguyễn Thành Ngọc Trần Linh Tiên Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Văn Sa Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn huy Bảo Nguyễn Vân Thu Võ Khánh Triều Trần Thế Hiệp Nguyễn Thị Linh Lương Thi Lam Võ Thị Thanh TrầnThị Hồng Huệ Nguyễn Thị Ngọc Trinh Dương Thị Bé Bảy Trịnh Thị Thanh Xuân Trần Minh Bình Trần Chi Hùng Nguyễn Thị Dung Thái Thị Thu Trang Nguyễn Quốc Hùng Trần Quốc Quân Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 14 2 12 2 14 13 14 14 14 14 14 12 14 10 10 14 14 12 14 14 5 15 12 12 10 17 15 10 5 15 14 18 10 12 11 8 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.75000000 0.74074074 0.37500000 0.40000000 0.62500000 0.74074074 0.75000000 0.50000000 0.37500000 0.66666667 0.75000000 0.41666667 0.60000000 0.66666667 0.75000000 0.66666667 0.75000000 0.74285714 0.74074074 0.73333333 0.53333333 0.71428571 0.71428571 0.73684211 0.66666667 0.70175439 0.74626866 0.66666667 0.71428571 0.75000000 0.74074074 0.40909091 0.71428571 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 0.22222222 0.11444000 0.13333333 0.12000000 0.10000000 0.12500000 0.10000000 0.12000000 0.11333333 0.11000000 1.11666667 0.12000000 1.43430000 0.12500000 0.10000000 1.31250000 0.26666667 0.23076923 0.10000000 0.22727273 0.21250000 0.20000000 0.10000000 0.20714286 0.12000000 1.23300000 0.24000000 0.28600000 0.20000000 0.25000000 0.12500000 0.22222222 0.12000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 Stt 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Mã KH 5706013192311 5706013197781 5706013461401 5706013615051 5706014032491 5706014331471 5706014698111 5706014754421 5707003758491 5707004280231 5707004390631 5707005798291 5707008844611 5707009653221 5707009718881 5707009809581 5707010116291 5707010124091 5707010124121 5707010124331 5707010299461 5707010407851 5707012059901 5707012220511 5707012940871 5709025539111 5709040042121 5709044625961 5709044627731 5709044629041 5709044629331 5709048253721 5709048261271 Tên khách hàng Võ Văn Vu Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Văn Quân Nguyễn Điền Khoa Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Quốc Vũ Võ Thị Thuỳ Trang Phan Hoàng Hạ Duơng Phú Sang Nguyễn Thị Thanh Loan Trần Thị Trúc Phương Đặng Văn Dũng Đồn Thị Mỹ Dun Nguyễn Chánh Thi Gíap Thị Hồng Trinh Trần Thị Hồng Minh Ngô Thị Diễm Phúc Nguyễn Trung Cang Nguyễn Thị Hiền Phạm Văn Thành Đỗ Thị Thu Trang Nguyễn Thành Vương Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Thanh Xuân Nguyễn Quốc Dương Lê Thị Thuỳ Dương Lê Ngọc Diệu Lê Văn Sua Bùi Văn Dũng Nguyễn Phước Lành Trần Văn Được DNTN Trúc Diệp Nguyễn Văn Anh Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 14 12 14 12 14 14 10 11 11 11 12 10 10 16 11 15 7 7 20 20 16 7 12 11 12 15 13 15 18 14 12 10 11 10 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.75000000 0.50000000 0.75000000 0.75000000 0.70000000 0.66666667 0.53333333 0.73529412 0.41666667 0.75000000 0.62500000 0.71428571 0.74626866 0.75000000 0.73333333 0.74074074 0.60000000 0.66666667 0.74074074 0.71875000 0.50000000 0.73529412 0.35714286 0.71428571 0.71428571 0.72222222 0.66666667 0.74766355 0.71428571 0.53333333 0.73529412 0.40000000 0.72222222 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 0.25000000 0.12000000 0.20512821 0.25000000 0.20000000 0.25000000 0.25000000 0.11242200 0.12000000 0.10000000 0.12000000 0.14000000 1.55400000 0.13333333 1.10909091 0.22500000 0.11232200 0.20000000 0.12000000 0.26086957 0.12000000 0.10000000 0.12000000 1.24400000 0.15000000 0.10769231 0.25000000 1.75500000 0.20000000 0.11250000 0.10666667 0.11250000 0.11538462 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Stt 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Mã KH 5709049475141 5709056552631 5709062285801 5709069894911 5709069915311 5709069925781 5709097057351 5709106213371 5709108773281 5709111529491 5709152720581 5709158949331 5709181819591 5709182430521 5709182478591 5709184655121 5709233431591 5709260946591 5709283530801 5709290003431 5709290419791 5709290429001 5709290615321 5710025544501 5710025568501 5710044625401 5710044626391 5710044626501 5710044627171 5710044628701 5710044629231 5710044629611 5710048233781 Tên khách hàng Phạm Văn Sơn Lê Văn Phước Ngô Thị Hiên Cơng ty TNHH Minh Phát Đặng Hồng Vọng Phạm Văn Nguộn Lê Thị Thơm Tạ Văn Dậy Nguyễn Văn Chiến Đồn Thị Việt Lê Văn Thanh Cơng Ty TNHH Hồng Phú Trần Thị Chi Đặng Hồng Vũ Cơng ty TNHH Kim Hồng DNTN Gia Long Nguyễn Trường Giang Trần Văn Dũng Cty TNHH MTV Nguyễn Khuê Nguyễn Văn Vàng Ngô Văn Quyền Nguyễn Văn út Nguyễn Văn Miếng Đỗ Thị Kim Xuyến Lê Thị Thuyền Nguyễn Thị Vứng Chàm Prô Him Trần Văn Quang Nguyễn Trung Chánh Bùi Tấn Mạnh Đỗ Văn Hiền Nguyễn Thị Thúy Nhạn Phạm Văn Thon Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 20 18 18 8 20 20 18 18 20 20 18 17 17 17 17 19 19 17 19 19 11 12 5 2 15 12 13 11 10 15 5 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.71428571 0.66666667 0.71428571 0.75000000 0.66666667 0.62500000 0.75000000 0.70000000 0.70000000 0.60000000 0.66666667 0.64000000 0.74626866 0.70000000 0.74074074 0.66666667 0.40000000 0.75000000 0.28571429 0.61333333 0.70000000 0.71428571 0.70000000 0.71428571 0.71428571 0.75000000 0.74285714 0.75000000 0.66666667 0.71428571 0.66666667 0.70000000 0.74074074 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 0.16000000 0.20000000 0.12000000 0.20833333 0.12500000 0.14000000 1.41212113 0.11428571 0.11428571 0.12000000 1.23000000 0.21875000 1.56500000 1.11904762 0.22500000 0.11250000 0.11250000 0.21666667 1.12500000 1.87000000 0.21428571 0.11500000 0.21428571 0.10000000 0.12000000 0.23333333 0.23076923 0.22500000 0.25000000 0.20000000 0.20000000 0.11428571 0.22500000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Stt 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Mã KH 5710048238151 5710048264721 5710049475141 5710069925311 5710069925311 5710089027981 5710090875531 5710100369351 5710143232381 5710149472341 5710149634711 5710150384201 5710187783631 5710194858971 5710203214881 5710210428501 5710218063131 5710222393271 5710225412461 5710228401631 5710229103351 5710229103351 5710251746771 5710253328761 5710256414491 5710256414771 5710258829681 5710259039581 5710260570791 5710260854271 5710262458131 5710262906171 5710264072001 Tên khách hàng Giáp Văn Sửa Nguyễn Thị Vững Phạm Văn Sơn Nguyễn Văn Cu Nguyễn Văn Cu Nguyễn Thị Thu Trần Văn Sang Nguyễn Thị Khuê Nguyễn Văn Kỵ Nguyễn Minh Trung Huỳnh Văn Giữ Phạm Thọ Thái Nguyễn Văn Lạc Ngô Văn Tạo Trương Thị Kim Loan Lê Văn Trinh Phạm Thị Như Thanh Phùng Văn Lập Trần Văn Nhân Cao Thị Thơ Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Hoàng Việt Nguyễn Thị Khước Trần Quang Sơn Phạm Minh Phương Lê Văn Bông Nguyễn Ngọc Trường Lê Thanh Tiến Đào Văn Sang Nguyễn Minh Hải Nguyễn Văn Dao Huỳnh Thị Tươi Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 6 19 19 17 17 15 19 19 19 17 17 17 17 17 19 19 17 17 16 19 16 16 17 19 19 17 16 12 8 12 14 13 11 20 15 10 7 5 11 10 12 15 12 15 12 13 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.70000000 0.75000000 0.65616798 0.74074074 0.75000000 0.70769231 0.38461538 0.73529412 0.75000000 0.75161290 0.75000000 0.71428571 0.72916667 0.60000000 0.66666667 0.74626866 0.73913043 0.74074074 0.75000000 0.64000000 0.74626866 0.73529412 0.75000000 0.75000000 0.33333333 0.71428571 0.75000000 0.74074074 0.75000000 0.70000000 0.60000000 0.69565217 0.75000000 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 0.11428571 0.20000000 0.25000000 0.21000000 0.20000000 0.21739130 0.20000000 0.24000000 0.20000000 0.21459227 0.25000000 0.20000000 0.22857143 0.16666667 0.12500000 0.20000000 0.20588235 0.25000000 0.26666667 0.28125000 0.12000000 0.10000000 0.12000000 0.20000000 0.12000000 0.20000000 0.21666667 0.20000000 0.25000000 0.11428571 0.20000000 0.21250000 0.20000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KTGSVV (số lần) 1 2 2 1 1 2 2 1 1 Stt 296 297 298 299 300 Mã KH 5710265379461 5710265528781 5710266556731 5710267440131 5710268338691 Tên khách hàng Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Văn Cương Phạm Khắc Khanh Trần Thị Nga Mai Văn Lánh Nhóm nợ RUIRO Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 1 KNCB KNKH Số năm) (số năm) 19 17 TSĐB (Số tiền vay/Gía trị TS) 0.60000000 0.66666667 0.60000000 0.74468085 0.71428571 SDVV (đúng/ KNTC (Vốn tự có/ khơng mục Số tiền vay) đích) 0.20000000 0.12000000 0.13333333 0.20000000 0.20000000 1 KTGSVV (số lần) 2 ... trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Tây Ninh (201 4-2 016) Xác định nhân tố ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp. .. ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Tây Ninh nào? Thứ hai: Những giải pháp triển khai áp dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng. .. đẩy phát triển ngân hàng Luận văn tìm hiểu nguyên nhân bất cập quản trị rủi ro Vậy đâu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank - chi nhánh tỉnh Tây Ninh? Đề tài Nhân tố ảnh hưởng đến rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh tây ninh , Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh tây ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay