Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN HỒNG SANG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Anh Tuấn TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT Thơng tin có ý nghĩa quan trọng thị trường, đặc biệt thị trường chứng khoán ảnh hưởng trực tiếp đến định nhà đầu tư Tuy nhiên, tồn vấn đề bất cân xứng thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tính hiệu thị trường Cơng bố thông tin giúp giảm bớt hệ xấu tượng gây Mục tiêu nghiên cứu điều tra yếu tố đặc điểm quản trị, cấu trúc quyền sở hữu quản trị tài doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Lý thuyết đại diện Lý thuyết tín hiệu sử dụng để phát triển giả thuyết nghiên cứu liên quan Nghiên cứu sử dụng Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên số liệu bảng để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Các đánh giá thực thơng qua việc phân tích báo cáo thường niên 120 doanh nghiệp niêm yết giai đoạn 2013 – 2015 Mức độ công bố thông tin đánh giá dựa vào danh mục gồm 50 khoản mục xây dựng dựa hướng dẫn Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn Kết cho thấy rằng, tỉ lệ thành viên HĐQT độc lập, cổ đông tổ chức, mức độ sinh lời quy mơ cơng ty có có mối tương thuận với mức độ công bố thông tin quyền sở hữu – quản lý đòn bẩy tài lại có tương quan nghịch với mức độ công bố thông tin doanh nghiệp Dựa kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ii LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: TRẦN HỒNG SANG Sinh ngày: 26/05/1991 Quê quán: Cà Mau Hiện công tác tại: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Là học viên cao học khóa 16 Tơi xin cam đoan luận văn: “Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh” Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Anh Tuấn Luận văn thực trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2017 Tác giả TRẦN HỒNG SANG iii LỜI CÁM ƠN Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành đến người hướng dẫn khoa học, TS Trần Anh Tuấn, ý kiến đóng góp, dẫn có giá trị giúp tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cám ơn đến gia đình bạn bè hết lòng ủng hộ động viên tác giả suốt thời gian thực luận văn iv MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN .ii LỜI CÁM ƠN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Số liệu sử dụng 1.4.2 Phương pháp phân tích 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.5.1 Nghiên cứu nước 1.5.2 Nghiên cứu nước 1.6 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TINCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 11 2.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 11 2.1.1 Khái niệm 11 2.1.2 Đo lường mức độ công bố thông tin 12 2.1.3 Xây dựng số công bố thông tin cho sàn HOSE 12 v 2.1.4 Phân loại công bố thông tin 13 2.1.5 Yêu cầu công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết 14 2.1.6 Sự cần thiết cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn 15 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 17 2.2.1 Sự tách biệt quyền sở hữu quản lý 18 2.2.2 Tỉ lệ thành viên độc lập HĐQT 18 2.2.3 Cổ đông Nhà nước 19 2.2.4 Cổ đơng nước ngồi 19 2.2.5 Cổ đông nội 20 2.2.6 Cổ đông lớn 20 2.2.7 Cổ đông tổ chức 20 2.2.8 Mức độ sinh lời 21 2.2.9 Tỉ lệ đòn bẩy tài 21 2.2.10 Quy mô công ty 22 2.2.11 Chất lượng kiểm toán 22 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 28 3.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 28 3.1.1 Quyền sở hữu – quản lý 28 3.1.2 Tỉ lệ thành viên HĐQT độc lập 28 3.1.3 Cổ đông Nhà nước 29 3.1.4 Cổ đơng nước ngồi 29 3.1.5 Cổ đông nội 30 3.1.6 Cổ đông lớn 31 3.1.7 Cổ đông tổ chức 31 3.1.8 Mức độ sinh lời 32 vi 3.1.9 Đòn bẩy tài 33 3.1.10 Quy mô công ty 34 3.1.11 Chất lượng kiểm toán 34 3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 36 3.2.1 Phân tích tương quan nhân tố mơ hình 36 3.2.2 Lựa chọn mơ hình 36 3.2.3 Kiểm định tượng tự tương quan (Autocorrelation) 36 3.2.4 Kiểm định tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) 36 3.2.5 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) 37 3.2.6 Kết ước lượng mơ hình 39 3.2.7 Nhận xét chung 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH 46 4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH 46 4.1.1 Nhiệm vụ 47 4.1.2 Quyền hạn 48 4.2 THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH 49 4.2.1 Mức độ công bố thông tin theo đánh giá Sở GDCK TP Hồ Chí Minh 49 4.2.2 Kết nghiên cứu mức độ công bố thông tin 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 KẾT LUẬN 53 5.2 KIẾN NGHỊ 54 5.2.1 Điều chỉnh đặc điểm quản trị 54 5.2.2 Duy trì cấu trúc quyền sở hữu phù hợp 55 5.2.3 Quản trị tài doanh nghiệp 56 5.2.4 Các giải pháp quản lý 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 vii PHỤ LỤC 62 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nghĩa đầy đủ Từ tiếng Anh viết tắt HĐQT Hội đồng quản trị AICPA Hiệp hội kế tốn viên cơng chứng Mỹ ZSE Thị trường chứng khoán Zimbabwe OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Organization for Economic Cooperation and Development IFC Công ty Kiểm tốn Tư vấn Tài Quốc tế International Finance Corporation GTI Chỉ số quản trị minh bạch thông tin Governance and Transparency Index TTLKCK Trung tâm lưu kí chứng khốn UBCKNN Ủy ban chứng khốn nhà nước SGDCK 10 GĐ Sở Giao dịch chứng khoán Giám đốc American Institute of Certified Public Accountants ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Đặc điểm biến độc lập mơ hình nghiên cứu 26 Bảng 3.1: Tỉ trọng doanh nghiệp phân theo mức độ sở hữu cổ đơng nước ngồi 30 Bảng 3.2: Tỉ trọng doanh nghiệp phân theo mức độ sở hữu đối tượng cổ đông 31 Bảng 3.3: Tỉ suất lợi nhuận so với trung bình ngành 32 Bảng 3.4: Mô tả biến sử dụng mơ hình 35 Bảng 3.5: Kết ước lượng mơ hình REM 38 Bảng 3.6: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 44 Bảng 4.1: Mức độ công bố thông tin phân theo nhóm thơng tin 50 59 cần chuẩn bị sở vật chất cần thiết, đại có tương thích định với quy chuẩn giới để nâng cao hiệu tính cạnh tranh thị trường Cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng Tuy nhiên, người vấn đề cốt lõi UBCKNN cần có trách nhiệm việc đào tạo, nâng cao nhận thức cho thành viên tham gia thị trường để họ có đầy đủ kiến thức hệ thống thơng tin chứng khốn, quyền lợi, trách nhiệm cách thức thu thập, sử dụng thơng tin cách có hiệu Việc tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động giám sát, đảm bảo việc tuân thủ nguyên tắc thị trường đối tượng tham gia Với quy mô ngày lớn, số lượng tổ chức niêm yết thông tin công bố doanh nghiệp gia tăng nhanh chóng Số lượng đối tượng cần kiểm tra giám sát gia tăng khiến đội ngũ cán giám sát đứng trước nhu cầu cần phải gia tăng số lượng Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực vấn đề cần trọng Họ cần đào tạo trang bị kiến thức, kỹ đạo đức nghề nghiệp để có đủ lực phân tích, nhận diện hành vi vi phạm đảm bảo tính khách quan, bảo mật q trình giám sát Ngồi ra, hình thức, cách trình bày báo cáo thường niên cần trọng Báo cáo thường niên nên trình bày theo hướng dẫn Bộ Tài trình bày theo cách khác đảm bảo mức độ dễ hiểu, logic cho báo cáo Các doanh nghiệp nên trình bày báo cáo cho đẹp mắt, dễ theo dõi sử dụng hình ảnh minh họa để sinh động 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Altares, et al (2003), Elementary Statistics: A modern Approach, 2003 Rex Book Store, Philipines, pp.13 Barako, D.B., 2007 Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports African Journal of Business Management, vol 1, pp 113 - 128 Chau, G.K and Gray, S.J., 2002 Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore The International Journal of Accounting, vol 37, pp 247 - 265 Burnham, K.P., Anderson, D.R., 2002, Model selection and Multimodel inference: A practical Information – Theoretic Approach, Colorado Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, Colorado State University Fathi, J., 2013 Corporate Governance and the Level of Financial Disclosure by Tunisian Firm Journal of Business Studies Quarterly, vol 4, pp 22 - 42 Jensen, M.C and Meckling,W.H., 1976 Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency cost and ownership structure Journal of Financial Economics, vol.3, no.4, pp 305 - 360 Owusu - Ansah, S., 1998 The impact of corporate attribites on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe The International Journal of Accounting, vol 33, pp 605 – 631 Ross, S., 1977 Determination of financial structure: The incentive – Signalling Approach Bell Journal of economics, vol 8, no.1, pp 23 – 40 Tài liệu nước Binh, Ta Quang, 2012 Voluntary Disclosure Information in the Annual Reports of Non Financial Listed Companies: The case of Vietnam Journal of Applied Economics and Business Research, pp 69 - 90 61 Ngô Thu Giang, Đặng Anh Tuấn, 2013 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 194, trang 24 – 30 62 PHỤ LỤC Các khoản mục thông tin xây dựng dựa theo Thơng tư 52/2012/TTBTC STT Nhóm Mục thông tin thông tin Thông tin chung Quá trình hình thành phát triển Ngành Địa bàn hoạt động Thơng tin tổng qt Mơ hình quản trị Cơ cấu quản lý Công ty Mục tiêu Chiến lược trung dài hạn 10 Mục tiêu xã hội cộng đồng 11 Phân tích rủi ro 12 Kết hoạt động SX-KD 13 Thay đổi so với năm trước 14 Nguyên nhân 15 Ban điều hành 16 Thay đổi nhân 17 Thông tin Nhân viên 18 hoạt động Chính sách thay đổi sách nhân 19 năm Các khoản đầu tư 20 Tình hình thực khoản đầu tư 21 Tình hình hoạt động cơng ty 22 Tình hình tài 23 Hệ số tài 24 Thay đổi tình hình tài 63 25 Cổ phần 26 Cơ cấu cổ đơng 27 Tình hình thay đổi vốn đầu tư 28 Giao dịch cổ phiếu quỹ Phân tích, so sánh tình hình hoạt động kinh doanh so với 29 30 31 32 kế hoạch Báo cáo & đánh giá Ban Giám đốc Tiến Tình hình tài sản Tình hình nợ 33 Cải tiến cấu tổ chức 34 Kế hoạch phát triển 35 36 Đánh giá HĐQT Các mặt hoạt động Hoạt động Ban Giám đốc 37 Định hướng 38 Thành viên, cấu 39 Danh mục tiểu ban thành viên 40 Hoạt động HĐQT 41 Hoạt động thành viên độc lập 42 Hoạt động tiểu ban 43 Danh sách thành viên tham gia/ có chứng quản trị 44 Thành viên, cấu 45 Quản trị Hoạt động 46 công ty Lương, thưởng, thù lao lợi ích 47 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội 48 Giao dịch với cổ đông nội 49 Các quy định quản trị công ty 50 Thông tin thêm 64 Bảng ma trận tương quan biến mơ hình (n=258) STT Biến số Sự tách biệt quyền sở hữu – quản lý Tỉ lệ thành viên HĐQT độc lập Kí hiệu DI X1 -0,110* X2 0,221*** -0,175*** Cổ đông Nhà nước X3 0,108* -0,203*** 0,101 Cổ đông nước ngồi X4 0,0770 -0,047 0,191*** 0,020 Cổ đơng nội X5 -0,038 0,091 -0,044 -0,051 -0,126* Cổ đông lớn X6 0,186*** -0,069 -0,025 0,453*** 0,080 0,227*** Cổ đông tổ chức X7 0,069 -0,170** -0,072 0,464*** 0,0770 0,117* 0,454*** Mức độ sinh lời X8 0,091 0,077 0,119* 0,189 0,197*** -0,156** -0,006 -0,019 Đòn bẩy tài X9 0,039 -0,057 -0,120* 0,003 -0,208*** 0,069 -0,045 -0,047 -0,337*** 10 Quy mô X10 0,229*** -0,190*** -0,029 0,193*** -0,209*** 0,014 0,139** 0,145** -0,123** 0,530*** 11 Chất lượng kiểm toán X11 0,211*** -0,261*** 0,102 0,378*** 0,0420 -0,058 0,246*** 0,195*** 0,018 0,051 Chú thích: *: mức ý nghĩa 10%; **: mức ý nghĩa 5%; ***: mức ý nghĩa 1% 10 0,395*** 65 Lựa chọn mơ hình hausman fe re Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | fe re Difference S.E -+ -x1 | -1.84919 -2.02884 1796492 6770024 x2 | 5.984916 6.764561 -.779645 1.215483 x3 | 5.160147 1.484878 3.675269 6.739248 x4 | 3704612 2.15629 -1.785829 1.530707 x5 | 1.474135 2881101 1.186025 2.862661 x6 | -1.189402 2.752183 -3.941585 4.487219 x7 | 2447657 2.625819 -2.381054 1.060712 x8 | -1.241314 3.942391 -5.183705 1.850326 x9 | -2.22414 -7.74276 5.51862 2.449591 x10 | -1.450475 2.259677 -3.710152 1.40123 x11 | -.965608 1.173975 -2.139583 1.333549 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(11) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = Prob>chi2 = 6.05 0.8698 (V_b-V_B is not positive definite) 66 Kiểm định tượng tự tương quan (Autocorrelation) xtserial DI x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 5) = Prob > F = 0.636 0.4612 67 Kiểm định tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) collin DI x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 (obs=129) Collinearity Diagnostics SQRT Variable VIF R- VIF Tolerance Squared -DI 1.49 1.22 0.6694 0.3306 x1 1.44 1.20 0.6956 0.3044 x2 1.35 1.16 0.7380 0.2620 x3 1.75 1.32 0.5705 0.4295 x4 1.24 1.11 0.8051 0.1949 x5 1.25 1.12 0.8022 0.1978 x6 1.92 1.38 0.5220 0.4780 x7 1.57 1.25 0.6365 0.3635 x8 1.30 1.14 0.7675 0.2325 x9 2.03 1.43 0.4916 0.5084 x10 2.50 1.58 0.4002 0.5998 x11 1.54 1.24 0.6499 0.3501 -Mean VIF 1.62 Cond Eigenval Index 8.6307 1.0000 1.1612 2.7263 0.9009 3.0951 0.6374 3.6798 0.4851 4.2179 0.3605 4.8930 0.3396 5.0411 0.1775 6.9730 0.1527 7.5189 10 0.0828 10.2120 11 0.0486 13.3225 12 0.0225 19.5694 13 0.0005 129.2447 Condition Number 129.2447 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) Det(correlation matrix) 0.0574 68 Kiểm định tượng Phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity) xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects DI[madv,t] = Xb + u[madv] + e[madv,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ DI | 150.6079 12.27224 e | 3.060978 1.749565 u | 110.1848 10.49689 Test: Var(u) = chi2(1) = Prob > chi2 = 62.08 0.0000 69 Kết ước lượng mơ hình xtreg DI x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11, robust Random-effects GLS regression Number of obs = 129 Group variable: madv Number of groups = 76 R-sq: within = 0.0695 Obs per group: = between = 0.3183 avg = overall = 0.3044 max = Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) 1.7 Wald chi2(11) = (assumed) Prob > chi2 = = 43.42 0.0000 (Std Err adjusted for 76 clusters in madv) -| Robust DI | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -x1 | -2.02884 8533864 -2.38 0.017 -3.701446 -.356233 x2 | 6.764561 1.839645 3.68 0.000 3.158923 10.3702 x3 | 1.484878 5.876663 0.25 0.801 -10.03317 13.00293 x4 | 2.15629 2.46449 0.87 0.382 -2.674021 6.986602 x5 | 2881101 2.387224 0.12 0.904 -4.390762 4.966982 x6 | 2.752183 5.511161 0.50 0.618 -8.049494 13.55386 x7 | 2.625819 1.325078 1.98 0.048 0287139 5.222925 x8 | 3.942391 1.989381 1.98 0.048 0432746 7.841506 x9 | -7.74276 3.803962 -2.04 0.042 -15.19839 -.2871309 x10 | 2.259677 8744664 2.58 0.010 5457539 x11 | 1.173975 1.654991 0.71 0.478 -2.069748 4.417699 _cons | -7.387992 21.53685 -0.34 0.732 -49.59945 3.973599 34.82347 -+ -sigma_u | 10.496893 sigma_e | 1.7495652 rho | 97297048 (fraction of variance due to u_i) 70 So sánh mơ hình (dựa tiêu chí AIC, BIC) Mơ hình xtreg DI x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11, re mle vce(bootstrap) (running xtreg on estimation sample) Bootstrap replications (50) + - -+ - -+ - -+ - -+ - 50 Random-effects ML regression Number of obs Group variable: madv = 129 Number of groups = Random effects u_i ~ Gaussian 76 Obs per group: = avg = 1.7 max = Wald chi2(11) Log likelihood = -441.2016 = 64.63 Prob > chi2 = 0.0000 (Replications based on 76 clusters in madv) -| Observed Bootstrap DI | Coef Std Err Normal-based z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -x1 | -3.045585 1.826001 -1.67 0.095 -6.624481 5333109 x2 | 10.03642 2.82 0.005 3.056345 17.0165 x3 | -2.308976 8.032366 -0.29 0.774 -18.05212 13.43417 x4 | 6.04031 8.163799 0.74 0.459 -9.960441 22.04106 x5 | -2.803355 4.89405 -0.57 0.567 -12.39552 6.788807 x6 | 8.878007 9.059881 0.98 0.327 -8.879033 26.63505 x7 | 3.859387 3.475542 1.11 0.267 -2.95255 x8 | 6.985741 8.469633 0.82 0.409 -9.614434 23.58592 x9 | -13.92839 6.010818 -2.32 0.020 -25.70937 -2.1474 x10 | 3.778635 1.181585 3.20 0.001 1.462772 6.094498 x11 | 1.460691 3.802847 0.38 0.701 -5.992751 8.914133 3.56133 _cons | -47.43132 29.58104 -1.60 0.109 10.67132 -105.4091 10.54645 -+ -/sigma_u | 8.816564 9196288 /sigma_e | 5.467767 1.44433 rho | 7222247 1298682 7.186429 10.81647 3.258082 9.176094 4326525 9112595 71 Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01)= 77.79 Prob>=chibar2 = 0.000 estat ic Model | Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC -+ | 129 -455.4536 -441.2016 14 910.4032 950.4406 Note: N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note Mơ hình xtreg DI x1 x2 x3sq x3 x4 x5 x6 x7sq x7 x8 x9 x10 x11, re mle vce(bootstrap) (running xtreg on estimation sample) Bootstrap replications (50) + - -+ - -+ - -+ - -+ - 50 Random-effects ML regression Number of obs Group variable: madv = 129 Number of groups = Random effects u_i ~ Gaussian 76 Obs per group: = avg = 1.7 max = Wald chi2(13) Log likelihood = -442.86188 = 41.26 Prob > chi2 = 0.0001 (Replications based on 76 clusters in madv) s | Observed Bootstrap DI | Coef Std Err Normal-based z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -x1 | -3.074952 1.971535 -1.56 0.119 -6.93909 7891861 x2 | 11.09527 4.160636 2.67 0.008 2.940569 19.24996 x3sq | -33.19925 23.70786 -1.40 0.161 -79.66581 13.2673 x3 | 17.04705 14.13272 1.21 0.228 -10.65257 44.74667 x4 | 4.037534 8.918413 0.45 0.651 -13.44223 x5 | -3.595504 3.732166 -0.96 0.335 -10.91042 3.719408 x6 | 10.64338 9.3632 x7sq | -7.604976 16.32261 1.14 0.256 21.5173 -7.708155 28.99492 -0.47 0.641 -39.5967 24.38675 72 x7 | 9.322313 13.21739 0.71 0.481 -16.5833 35.22792 x8 | 7.478799 6.197879 1.21 0.228 -4.668821 19.62642 x9 | -14.87403 4.44884 -3.34 0.001 -23.5936 -6.154468 x10 | 4.373592 1.295389 3.38 0.001 1.834677 6.912508 x11 | 2.089325 3.181722 0.66 0.511 -4.146735 8.325385 _cons | -65.26421 34.51005 -1.89 0.059 -132.9027 2.374236 -+ -/sigma_u | 8.403654 1.133718 6.45111 /sigma_e | 5.84654 1.717344 10.94717 3.28753 10.39748 rho | 6738463 1701952 3174216 9155953 -Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01)= 67.89 Prob>=chibar2 = 0.000 estat ic Model | Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC -+ | 129 -458.7321 -442.8619 16 917.7238 963.4808 Note: N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note 73 Chọn mẫu ngẫu nhiên phần mềm Excel PHP Code tạo hàm Random để lựa chọn mẫu ngẫu nhiên phần mềm Excel Function UniqueRandomNum(Bottom As Long, Top As Long, Amount As Long) 'Application.Volatile ' On Error Resume Next If Amount > Top - Bottom + Then Amount = Top - Bottom + With CreateObject("Scripting.Dictionary") Do Add Int(Rnd() * (Top - Bottom + 1)) + Bottom, "" Loop Until Count = Amount UniqueRandomNum = WorksheetFunction.Transpose(.Keys) End With End Function ... hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; - Mục tiêu 3: Đưa số khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Sở giao. .. tích doanh nghiệp 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP Khi xem xét yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp, nghiên cứu sử dụng Lý thuyết đại... điểm nhân tố ảnh hưởng đánh giá tác động nhân tố đến mức độ công bố thông tin, nhân tố có ảnh hưởng hay khơng mức độ ảnh hưởng 10 Chương chương mô tả thực trạng công bố thông tin doanh nghiệp niêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh , Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay