Năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông việt nam

119 3 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH o0o - ĐẶNG THỊ CẨM LOAN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã chuyên ngành: 60 34 02 01 GVHD: PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT HOA TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 i LỜI CẢM ƠN Được phân công Trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, đồng ý giảng viên hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa thực đề tài “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng Thơn Việt Nam” Để hồn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn thầy cô tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập nghiên cứu Trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi thực đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, hạn chế kiến thức nên tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Tơi mong nhận góp ý quý Thầy, Cô giáo để đề tài hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng năm Học viên Đặng Thị cẩm Loan ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Người cam đoan Học viên Đặng Thị Cẩm Loan iii TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Để kinh doanh có hiệu giữ vững vị môi trường cạnh tranh gay gắt với ngân hàng nước với ngân hàng nước ngoài, để tồn phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam cần xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, đồng thời đòi hỏi phải khơng ngừng nâng cao lực cạnh tranh mình.Vậy nên, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông Thôn cần tận dụng triệt để mạnh khắc phục điểm yếu để đảm bảo ngân hàng phát triển cách vững Mục đích nghiên cứu đề tài phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, phân tích nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh của ngân hàng từ đề xuất giải pháp nhằm cải thiện nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, đối chiếu so sánh để nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Ngồi đề tài sử dụng phương pháp suy diễn khảo sát để phân tích đánh giá nhằm đưa giải pháp hữu hiệu Nội dung chính: Đề tài gồm chương Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài Chương 2: Những lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chương 4: Một số giải pháp kiến nghị nhằm lực cạnh tranh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Đề tài hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh ngân hàng, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh, yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Thông qua việc phân tích đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tác giả nêu số vấn đề tồn ngun nhân từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN TÓM TẮT LUẬN VĂN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài: .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu: 1.5.2 Thu thập liệu: 1.6 Tổng quan nghiên cứu: 1.6.1 Các nghiên cứu nước ngoài: 1.6.2 Các nghiên cứu nước: 1.6.3 Những điểm thống điểm cần nghiên cứu tiếp: 10 1.6.4 Tính tính thực tiễn đề tài: 12 1.7 Kết cấu đề tài: .12 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 13 2.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại: 13 2.1.1 Khái niệm: 13 2.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại: .13 2.1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh: .13 2.1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại: 15 2.1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng: 16 2.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại: 17 2.2.1 Nhóm tiêu lực tài chính: 17 2.2.1.1 Quy mô vốn tự có: 18 v 2.2.1.2 Khả sinh lời ngân hàng: 19 2.2.1.3 Mức độ phòng ngừa rủi ro: 19 2.2.1.4 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn: 20 2.2.2 Nhóm tiêu lực hoạt động ngân hàng: .20 2.2.2.1 Tốc độ tăng trưởng doanh thu đa dạng sản phẩm dịch vụ: 20 2.2.2.2 Thị phần tốc độ tăng trưởng thị phần sản phẩm dịch vụ: 21 2.2.2.3 Chất lượng phục vụ giá cả: 22 2.2.3 Nhóm tiêu lực quản trị điều hành: 23 2.2.4 Nhóm tiêu lực cơng nghệ: 23 2.2.5 Nhóm tiêu lực nguồn nhân lực: 24 2.2.6 Nhóm tiêu lực hệ thống kênh phân phối: 25 2.3 Các yêu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại: 25 2.3.1 Môi trường kinh doanh: .26 2.3.2 Mơi trường trị: 26 2.3.3 Trình độ phát triển thị trường tài thị trường sản phẩm thay thế: 26 2.3.4 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng: .27 2.3.5 Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật: 27 2.3.6 Các nhân tố thuộc hoạt động ngân hàng thương mại: 27 2.4 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mai Việt Nam: 29 2.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng thương mại 32 2.5.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng giới: 32 2.5.1.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Trung Quốc: 32 2.5.1.2 Kinh nghiệm hệ thống ngân hàng Nhật Bản: 34 2.5.1.3 Kinh nghiệm tập đoàn CitiGroup: 35 2.5.1.4 Kinh nghiệm từ ngân hàng Hàn Quốc: 37 2.5.2 Kinh nghiệm từ ngân hàng thương mại Việt Nam: 38 2.5.2.1 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam: 38 2.5.2.1 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Viêt Nam: 39 vi 2.5.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank: 40 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM: 44 3.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam: 44 3.1.1 Các giai đoạn phát triển: 44 3.1.1.1 Giai đoạn 1988-1990: 44 3.1.1.2 Giai đoạn 1990-2008: 44 3.1.1.3 Giai đoạn 2009 đến nay: .44 3.1.2 Bộ máy tổ chức: 45 3.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam: 47 3.2.1 Nhóm tiêu lực tài ngân hàng: 47 3.2.1.1 Quy mơ vốn tự có: 47 3.2.1.2 Khả sinh lời ngân hàng: 48 3.2.1.3 Mức độ an toàn vốn: .49 3.2.1.4 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn: 50 3.2.2 Nhóm tiêu lực hoạt động: .53 3.2.2.1 Tốc độ tăng trưởng doanh thu đa dạng sản phẩm dịch vụ: 53 3.2.2.2 Thị phần tốc độ tăng trưởng thị phần: .57 3.2.2.3 Chất lượng phục vụ giá cả: 59 3.2.3 Năng lực quản trị điều hành: 60 3.2.4 Năng lực công nghệ: 61 3.2.5 Năng lực nguồn nhân lực: 62 3.2.6 Năng lực hệ thống kênh phân phối: 63 3.3 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh cảu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam: 64 3.3.1 Đánh giá lực cạnh tranh dưa phiếu khảo sát ý kiến chuyên gia: 64 3.3.1.1 Mô tả phiếu khảo sát: 64 3.3.1.2 Kết khảo sát: 64 vii 3.3.2 Đánh giá lợi cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam dựa kết phân tích kê thống: 66 3.4.3 Những mặt hạn chế: 67 3.4.4 Nguyên nhân hạn chế: 69 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM: 72 4.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam từ đến năm 2020: .72 4.1.1 Mục tiêu chiến lược 2020: 72 4.1.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 74 4.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam: 75 4.2.1 Nhóm giải pháp lực tài chính: 75 4.2.1.1 Giải Pháp tăng qui mơ vốn tự có: 76 4.2.1.2 Giải pháp nâng cao khả sinh lời: 76 4.2.1.3 Giải pháp an toàn vốn: 79 4.2.2 Nhóm tiêu lực hoạt động: 79 4.2.3 Nhóm giải pháp tiêu lực điều hành: 81 4.2.4 Giải pháp tiêu lực công nghệ: .82 4.2.5 Giải pháp tiêu lực nguồn nhân lực: .83 4.2.6 Giải pháp tiêu lực kênh phân phối: .85 4.3 Kiến nghị: 86 4.3.1 Đối với Nhà nước: .86 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 86 KẾT LUẬN: .87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin CTCP Công ty cổ phần Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần thương mại Xuất nhập Việt Nam NLCT Năng lực cạnh tranh NHNo VN Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tính dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TTQT Thanh toán quốc tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn VAMC Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín Viêt Nam XLRR Xử lý rủi ro XNK Xuất nhập WTO Tổ chức thương mại quốc tế ix DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 3.1: So sánh vốn tự có Agribank với số NHTM Trang 47 Bảng 3.2 : So sánh tình hình biến động ROA, ROE Agribank với Trang 49 số MHTM Bảng 3.3: Tình hình hoạt động CAR Agribank với Agribank với Trang 50 số MHTM Bảng 3.4 : Tình hình biến động nợ xấu Agribank với số Trang 50 MHTM Bảng 3.5: Tốc độ tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động Agribank Trang 51 Bảng 3.6: Vốn huy động Agribank với số MHTM Trang 52 Bảng 7: Tình hình doanh thu Agribank Trang 54 Bảng 3.8 : Biến động lợi nhuận sau thuế Agribank Trang 54 Bảng 3.9: So sánh doanh thu Agribank với số NHTM Trang 54 Bảng 3.10: Thị phần huy động vốn Agribank Trang 57 Bảng 3.11: Biến động thị phần vốn huy động Agribank với số NHTM Bảng 3.12: Thị phần cho vay Agribank Bảng 3.13: Biến động thị phần cho vay Agribank so với NHTM Trang 58 Trang 58 Trang 59 Bảng 3.14: Trình độ lao động Agribank Trang 63 Bảng 4.1: Mục tiêu tài Agribank đến năm 2020 Trang 74 Bảng 4.2: Mục tiêu thị phần Agribank đến năm 2020 Trang 74 BIỂU Biểu đồ 3.1: Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Trang 32 Biểu đồ 3.2: Mơ hình cấu tổ chức Agribank Trang 46 Biểu đồ 3.3 : So sánh doanh thu Agribank với số NHTM Trang 55 Biểu đồ 3.4: So sánh thị phần vốn huy động Agribank với sô NHTM Biểu đồ 3.5: So sánh thị phần cho vay Agribank với số NHTM Trang 58 Trang 59 viii PHỤC LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Bảng 3.15: Danh mục chuyên gia STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Họ Tên Võ Việt Hùng Nguyễn Văn Phận Nguyễn Kim Thài Vũ Đình Ty Ngơ Thành Lợi Trương Văn Tuấn Nguyễn Trí Dũng Trần Trọng Hùng Phạm Cơng Danh Trần Hữu Cường Đỗ Thanh Tịnh Nguyễn Ngọc Việt Nguyễn Thanh Tâm Võ Thị Bích Hồng Vũ Đức Khoan Nguyễn Phú Hải Nguyễn Lê Phương Vũ Văn Hồng Trần Văn Hai Dương Quốc Sử Nguyễn Văn Huỳnh Đỗ Văn Dũng Trần Văn Trổ Nguyễn Văn Hải Phạm Thị Kim Nga Nguyễn Văn Cơng Nguyễn Đình Hồng Trần Ngọc Hải Trần Đình Chánh Võ Bá Cao Văn Thành Cao Văn Quyển Nguyễn Thị Đức Hạnh Lê Sỹ Tạ Tấn Đương Nguyễn Quang Vinh Phạm Đăng Bộ Nguyễn Huỳnh Thơ Chức vụ Giám đốc Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Phó Giám đốc Đơn vị Agribank CN Sài Gòn Agribank CN Tân Bình Agribank CN Long An Agribank CN Long An Agribank CN Long An Agribank CN Long An Agribank CN Long An Agribank CN Tiền Giang Agribank CN Tiền Giang Agribank CN Cà Mau Agribank CN Cà Mau Agribank CN Cà Mau Agribank CN Bình Dương Agribank CN Bỉnh Dương Agribank CN Bạc Liêu Agribank CN Bạc Liêu Agribank CN Bạc Liêu Agribank CN Bạc Liêu Agribank CN Bình Thuận Agribank CN Bình Thuận Agribank CN Bến Tre Agribank CN Đồng Tháp Agribank CN Hậu Giang Agribank CN Kiên Giang Agribank CN Sóng Thần Agribank CN 10 Agribank CN Agribank CN KV Tây Nam Bộ Agribank CN KV Tây Nam Bộ Agribank CN An Phú Agribank CN Bình Chánh Agribank CN Tân Bình Agribank CN Củ Chi Agribank CN Phú Quốc Agribank CN Cần Thơ Agribank CN Bình Thạnh Agribank CN Chợ Lớn Agribank CN Đồng Nai ix Bảng 3.16: Ý kiến chuyên gia tiêu chí đánh giá NLCT Agribank Tổng số chuyên gia trả lời: 38 chun gia Trong đó: Tiêu chí đánh giá Stt lực cạnh tranh Khơng quan trọng Bình Quan Rất quan thường trọng trọng Năng lực tài 0% 0% 11% 89% Năng lực hoạt động 0% 0% 21% 79% Năng lực quản trị điều hành 0% 0% 0% 100% Năng lực công nghệ 0% 5% 95% 0% Năng lực nguồn nhân lực 0% 16% 84% 0% Năng lực kênh phân phối 0% 26% 74% 0% Bảng 3.17: Ý kiến chuyên gia NLCT Agribank Tổng số chuyên gia trả lời: 38 chun gia Trong đó: Tiêu chí đánh giá Stt lực cạnh tranh Tốt Chưa tốt Ý kiến khác Năng lực tài 79% 21% 0% Năng lực hoạt động 100% 0% 0% Năng lực quản trị điều hành 100% 0% 0% Năng lực công nghệ 47% 37% 11% Năng lực nguồn nhân lực 100% 0% 0% Năng lực kênh phân phối 89% 0% 11% TRUONG BA! HOC NGAN HANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM Dc latp - Tv - 11#nh phut TP HO CHI MINH TP Ha Chi Minh, ngety J tilting et ie neim 14.114-7- BAN CAM DOAN CHiNH SU'A LIJAN VAN Tot ten la: :-/Palla lLil C
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông việt nam , Năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông việt nam , GVHD: PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT HOA, 6 Tổng quan về các nghiên cứu, Ở Việt Nam, định nghĩa Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ, với nghiệp vụ thường xuyên là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng nhằm mục tiêu lợi nhuận (Luật tổ chức t, Từ những nhân định trên có thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với các nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều , 2 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, 4 Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 3.2 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 3 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ nay đến 2020, 2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay