Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:49

Giáo án Tiếng việt Bài 20: k – kh I) MỤC TIÊU: - Học sinh đọc k, kh, kẻ khế; từ câu ứng dụng - Viết được: k, kh, kẻ, khế - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề :ù ù ,vo vo ,vù vù, ro ro ,tu tu II CHUẨN BÒ: - Bộ đồ dùng HVTH lớp - Tranh minh họa tiếng: kẻ, khế - Tranh minh họa câu ứng dụng phần luyện nói - phiếu từ ứng dụng III CÁC HOẠT ÑỘNG DẠY – HỌC: Tiết Hoạt động Giáo viên Ổn định: Hoạt động học sinh - Hát vui Kiểm tra cũ: - Cho lớp viết bảng con, – học sinh lên bảng viết bảng lớp: s, r, chữ số, rổ rá - Giáo viên nhận xét, cho điểm - Lớp viết bảng con, - học sinh viết bảng lớp - Lớp nhận xét - Gọi – học sinh đọc câu ứng dụng - Giáo viên nhận xét, cho điểm Bài mới: - – học sinh đọc a Giới thiệu bài: Hôm học tiếp âm nữa: âm k – kh - Giáo viên ghi bảng b Bài học: - Vài học sinh nhắc lại * Dạy âm k: - Cho học sinh đọc âm k K - KH Page Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh ghép âm k - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Để tiếng kẻ ta ghép thêm âm dấu - Học sinh đọc: âm k gì? - Học sinh ghép âm k - Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh - Tranh vẽ gì? - Vậy tiếng ứng dụng là: kẻ - Cho học sinh đọc: k; k – e – ke – hỏi – kẻ; kẻ (cá nhân, lớp) - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Dạy âm kh (Quy trình tương tự) - Để tiếng kẻ ta ghép thêm âm e sau âm k dấu hỏi e Học sinh ghép tiếng kẻ - Học sinh đọc cá nhân, lớp.(k – e – ke – hỏi - kẻ) - Âm kh giống khác âm k chỗ nào? - Bạn học sinh kẻ - Cho học sinh ghép đọc âm kh - Để tiếng khế ta ghép thêm âm dấu gì? - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh viết: k, kẻ, kh, khế - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết - Giống có âm k, khác âm kh có - Cho học sinh viết bảng thêm âm h - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Học sinh ghép đọc âm kh - Nhận xét – Tuyên dương em viết đúng, đẹp - Để tiếng khế ghép thêm âm ê sau âm kh dấu sắc âm ê Học sinh ghép đọc * Đọc từ ứng dụng: - Chia lớp làm nhóm thảo luận gạch chân K - KH Page Giáo án Tiếng việt tiếngâm vừa học - Nhận xét Đọc mẫu , giải nghĩa từ - Học sinh theo dõi - Cho – học sinh đọc - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - nhóm thảo luận gạch chân tiếngâm vừa học - – học sinh đọc Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: Cho học sinh đọc lại tiết - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp cá nhân, nhóm, lớp - Chữa lỗi phát âm cho học sinh * Hướng dẫn học sinh đọc câu ứng dụng: - Tranh vẽ gì? - Để hiểu rõ đọc câu ứng dụng - Cho học sinh đọc cá nhân, lớp - Chị kẻ cho hai em - Học sinh đọc cá nhân, lớp - Giáo viên đọc mẫu K - KH Page Giáo án Tiếng việt - Cho – học sinh đọc - – học sinh đọc b Luyện viết: - Giáo viên hướng dẫn viết vào tập viết - Học sinh theo dõi - Cho học sinh viết vào tập viết - Học sinh viết vào tập viết - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Chấm 1/3 nhận xét c Luyện nói: - Cho học sinh quan sát tranh - Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + Cối xay, gió, đàn ong bay, đạp xe, còi tàu + Các vật tranh có tiếng kêu nào? + Giáo viên nhận xét + Tiếng kêu ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu + Các em có biết tiếng kêu khác lồi vật không? + Chiếp chiếp, quác quác, cạp cạp + Có tiếng kêu làm cho người ta sợ? + Có tiếng kêu người ta thích? + Sấm, ùng ùng, rầm rầm + Em đứng lên bắt trước tiếng kêu đồ vật, vật tranh? + Vu vu, líu lo + Học sinh lên bắt trước tiếng kêu Củng cố, dặn dò: - Giáo viên bảng cho học sinh đọc - Nhận xét tiết học, tuyên dương - Học sinh đọc - Về học lại xem trước 21 Bổ sung: -K - KH Page .. .Giáo án Tiếng việt - Cho h c sinh ghép âm k - Nhận xét cho h c sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho h c sinh - Để tiếng kẻ ta ghép thêm âm dấu - H c sinh đọc: âm k gì? - H c sinh ghép... – h i - kẻ) - Âm kh giống khác âm k chỗ nào? - Bạn h c sinh kẻ - Cho h c sinh ghép đọc âm kh - Để tiếng khế ta ghép thêm âm dấu gì? - H c sinh đọc cá nhân, lớp - Chữa lỗi phát âm cho h c sinh... * H ớng dẫn h c sinh viết: k, kẻ, kh, khế - Giáo viên viết mẫu h ớng dẫn quy trình viết - Giống có âm k, khác âm kh có - Cho h c sinh viết bảng thêm âm h - Theo dõi giúp đỡ h c sinh - H c sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay