Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:49

Giáo án Tiếng việt BÀI 20: K - KH A Mục đích yêu cầu: - H/s đọc, viết được: k, kh, kẻ, khế - Đọc câu ứng dụng : chị Kha kẻ cho bé Hà bé Lê - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ù ù, vo vo B Đồ dùng dạy học: Gv: Tranh minh hoạ từ khoá Tranh minh hoạ câu ứng dụng Tranh minh hoạ phần luyện nói : thực hành tiếng việt H/s: Sgk, tập viết, thực hành tiếng việt C Các hoạt động dạy học TIẾT I Kiểm tra cũ (4') - 2, em đọc sgk - Gọi h/s đọc sgk - Đọc cho h/s viết bảng - H/s viết bảng s, r, sẻ, rễ II ,Bài (29') Giới thiệu : Ghi bảng - Bài 20 Giảng a Giới thiệu âm k - Gv ghi âm k lên bảng - H/s nhẩm k - ? Nêu cấu tạo âm k - Đọc phát âm âm k CN - N - B - ĐT * Giới thiệu tiếng khoá ? Thêm âm e vào sau âm k, dấu hỏi e tạo thành tiếng [Type text] - H/s ghép bảng gài Giáo án Tiếng việt - Ghép tiếng - Gv ghi bảng - Tiếng kẻ Kẻ ? Nêu cấu tạo tiếng kẻ - Tiếng gồm âm ghép lại k trước, e sau, dấu hỏi e - Đọc tiếng khoá (ĐV - T) CN - N - ĐT - B * Giới thiệu từ khoá ? Tranh vẽ - H/s quan sát tranh trả lời câu hỏi ? Tranh vẽ - Tranh vẽ bé kẻ - Qua tranh gt từ khoá Kẻ - Đọc trơn từ CN - ĐT - N - B - Đọc tồn từ khố (ĐV - T) CN - N - B - ĐT So sánh âm k kh - Giống: âm k - khác: kh có thêm âm h Giới thiệu từ ứng dụng - Gv ghi tiếng ứng dụng lên bảng - H/s nhẩm ? Tìm tiếng chứa âm học - H/s tìm đọc bảng chứa âm học ? Đọc âm tiếng CN đọc - Đọc tiếng từ (ĐV- T) CN- N- ĐT - Đọc từ (ĐV- T) CN- N- ĐT - Gv giải mã số từ Hướng dẫn viết - Gv viết mẫu, hướng dẫn h/s cách viết [Type text] - H/s quan sát Giáo án Tiếng việt - GV nhận xét, uốn nắn sửa cho h/s - H/s viết bảng Củng cố TIẾT IV Luyện tập a Luyện đọc (10’) - Đọc lại toàn tiết (ĐV- T) CN - ĐT – N - Gv nhận xét, ghi điểm * Giới thiệu ứng dụng - H/s quan sát tranh, trả lời câu hỏi ? Tranh vẽ - Chị Kha kẻ cho bé Hà - Qua tranh gt câu ứng dụng - Lớp nhẩm ? Tìm tiếng mang âm âm - - CN tìm đọc Đọc tiếng mang âm câu CN - N - B - ĐT - Đọc câu (ĐT - T) CN - N - ĐT ? Câu có tiếng - Câu có 10 tiếng ? Khi đọc câu cần đọc ntn - Gv đọc mẫu, giảng nội dung câu CN - ĐT - N b Luyện viết (7') - HD h/s mở sgk viết - Quan sát, uốn nắn - Chấm số bài, nhận xét c Luyện nói (7') [Type text] - H/s mở tập viết viết Giáo án Tiếng việt - Quan sát tranh, thảo luận ? Tranh vẽ - H/s trả lời ? Các vật có tiếng kêu ntn - H/s trả lời ? Có tiếng kêu mà người ta nghe thấy phải chạy vào nhà ? Tiếng kêu nghe thấy người ta vui - Gv giảng chốt nội dung luyện nói ? Nêu chủ đề luyện nói - H/s nêu chủ đề luyện nói - Cho h/s đọc CN - ĐT - N d Đọc sgk (5') V Củng cố, dặn dò (3') ============================== [Type text] ... kh - Giống: âm k - khác: kh có thêm âm h Giới thiệu từ ứng dụng - Gv ghi tiếng ứng dụng lên bảng - H/ s nhẩm ? Tìm tiếng chứa âm h c - H/ s tìm đọc bảng chứa âm h c ? Đọc âm tiếng CN đọc - Đọc tiếng. . .Giáo án Tiếng việt - Ghép tiếng - Gv ghi bảng - Tiếng kẻ Kẻ ? Nêu cấu tạo tiếng kẻ - Tiếng gồm âm ghép lại k trước, e sau, dấu h i e - Đọc tiếng khoá (ĐV - T) CN - N - ĐT - B * Giới thiệu... – N - Gv nhận xét, ghi điểm * Giới thiệu ứng dụng - H/ s quan sát tranh, trả lời câu h i ? Tranh vẽ - Chị Kha kẻ cho bé H - Qua tranh gt câu ứng dụng - Lớp nhẩm ? Tìm tiếng mang âm âm - - CN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay