Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:48

Giáo án Học vần BÀI: K - KH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ k kh; tiếng kẻ khế 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : Chị kha kẻ cho bé hà bé lê 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : ù ù, vù vù, ro ro, tu tu II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : kẻ, khế; Câu ứng dụng : Chị kha kẻ cho bé hà bé lê -Tranh minh hoạ phần luyện nói : ù ù, vù vù, ro ro, tu tu -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : r, s, su su, chữ số, rổ rá, cá rô -Đọc câu ứng dụng : Bé tô cho rõ chữ số -Nhận xét cũ 3.Bài : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm k, kh 2.Hoạt động : Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm k: +Mục tiêu: nhận biết chữ k âm k +Cách tiến hành : Thảo luận trả lời: -Nhận diện chữ: Chữ k gồm : nét khuyết trên, nét thắt, nét móc ngược Giống : nét khuyết TaiLieu.VN Page Hỏi : So sánh k với h? Khác : k có thêm nét thắt -Phát âm đánh vần : k, kẻ (Cá nhân- đồng thanh) +Phát âm : đọc tên chữ k ( ca ) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn kẻ +Đánh vần: k đứng trước, e đứng sau, dấu hỏi e b.Dạy chữ ghi âm kh: +Mục tiêu: nhận biết chữ kh âm kh +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ kh chữ ghép từ hai chữ: k, h Hỏi : So sánh kh k? Giống : chữ k Khác : kh có thêm h -Phát âm đánh vần : kh tiếng khế +Phát âm : gốc lưỡi lui phía vòm mềm tạo nên khe hẹp, tiếng xát nhẹ, khơng có tiếng (C nhân- đ thanh) +Đánh vần:Am kh đứng trước, âm ê đứng sau, dấu sắc đầu âm ê Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn tiếng khế c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Viết bảng : k, kh, kẻ, khế d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: kẽ hở, kì cọ, khe đá, cá kho -Đọc lại toàn bảng Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng TaiLieu.VN Page -Phát triển lời nói tự nhiên +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : kha, kẻ ) Thảo luận trả lời : chị kẻ +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : chị kha kẻ cho bé hà bé lê b.Đọc SGK: c.Luyện viết: Đọc thầm phân tích : kha, kẻ Đọc câu ứng dụng (C nhânđthanh) d.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : ù ù, vo vo, ro ro, tu tu +Cách tiến hành : Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tô tập viết : k, kh, kẻ, khế Hỏi:-Con vật, vật có tiếng kêu nào? -Em biết tiếng kêu vật, vật khác khơng? -Có tiếng kêu mà nghe thấy, người ta phải chạy vào nhà không? Thảo luận trả lời -Có tiếng kêu nghe thấy người ta vui? -Em thử bắt chước tiếng kêu vật trên? 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Page ... dấu h i e b.Dạy chữ ghi âm kh: +Mục tiêu: nhận biết chữ kh âm kh +Cách tiến h nh : -Nhận diện chữ: Chữ kh chữ ghép từ hai chữ: k, h Hỏi : So sánh kh k? Giống : chữ k Khác : kh có thêm h -Phát âm. . .H i : So sánh k với h? Khác : k có thêm nét thắt -Phát âm đánh vần : k, kẻ (Cá nhân- đồng thanh) +Phát âm : đọc tên chữ k ( ca ) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn kẻ +Đánh vần: k đứng... âm đánh vần : kh tiếng khế +Phát âm : gốc lưỡi lui phía vòm mềm tạo nên khe h p, tiếng xát nhẹ, khơng có tiếng (C nhân- đ thanh) +Đánh vần:Am kh đứng trước, âm ê đứng sau, dấu sắc đầu âm ê Ghép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay