Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:41

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ĂP - ÂP A Mục tiêu: - Học sinh đọc viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập Đọc đoạn thơ ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Trong cặp sách em B Phương pháp: Trực quan, đàm thoại C Đồ dùng: - Tranh: cá mập, tập múa - Mơ hình: cải bắp D Các hoạt động dạy học: I Kiểm tra cũ: - Học sinh viết bảng con: cọp, đóng góp, xe đạp - Tìm từ có vần: op, ap II Bài mới: Giáo viên Tiết Học sinh 1.Giới thiệu bài: -HS phát âm, phân tích, đánh vần, đọc 2.Dạy vần: trơn vần ăp * ăp: GV ghi bảng: ăp GV phát âm mẫu HS ghép vần ăp, bắp - HS đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng bắp GV ghi bảng: bắp - HS đọc cá nhân, đồng Kể tên số loại rau cải mà em biết GV ghi bảng: cải bắp Đọc trơn: ăp, bắp, cải bắp * âp: - Hs đánh vần, đọc trơn: âp Giáo án Tiếng Việt lớp - GV ghi bảng: âp hỏi: vần thứ hai có HS ghép tiếng: mập, cá mập khác so với vần thứ nhất? - HS đọc cá nhân, đồng GV giới thiệu ghi bảng: cá mập Đọc trơn: âp, mập, cá mập - HS viết bc : ăp, âp, bắp, mập * Luyện viết: ăp, âp, bắp, mập - HS đọc thầm tìm từ mới: gặp, nắp, GV viết mẫu, hướng dẫn qui trình viết tập, bập * Dạy từ câu ứng dụng: HS đọc trơn tiếng, đọc trơn từ GV ghi bảng từ ứng dụng: gặp gỡ tập múa gặp gỡ tập múa ngăn nắp bập bênh ngăn nắp bập bênh Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp Tiết 2: Luyện tập: a) Luyện đọc: Hướng dẫn HS quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? GV ghi bảng: Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao -HS đọc thầm tìm tiếngvần học: Mưa rào lại tạnh thấp, ngập - Đọc trơn đoạn thơ ứng dụng - Học sinh đọc cá nhân, đồng Luyện đọc toàn SGK lớp b) Luyện viết: ăp, âp, cải bắp, cá mập - HS viết tập viết, chữ GV viết mẫu, hướng dẫn qui trình viết hàng c) Luyện nói theo chủ đề: Trong cặp sách em Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh - HS giới thiệu đồ dùng học tập giới thiệu cặp sách bạn có với bạn nhóm Giáo án Tiếng Việt lớp đồ dùng Đại diện nhóm lên giới thiệu với bạn lớp III Củng cố: - Đọc tồn bảng - Tìm từ có vần ăp, âp IV Dặn dò: Dặn học sinh học chuẩn bị 86 “ôp, ơp” .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - GV ghi bảng: âp hỏi: vần thứ hai có HS ghép tiếng: mập, cá mập khác so với vần thứ nhất? - HS đọc cá nhân, đồng GV giới thiệu ghi bảng: cá mập Đọc trơn: âp, mập,... thiệu cặp sách bạn có với bạn nhóm Giáo án Tiếng Việt lớp đồ dùng Đại diện nhóm lên giới thiệu với bạn lớp III Củng cố: - Đọc toàn bảng - Tìm từ có vần ăp, âp IV Dặn dò: Dặn học sinh học chuẩn... HS viết bc : ăp, âp, bắp, mập * Luyện viết: ăp, âp, bắp, mập - HS đọc thầm tìm từ mới: gặp, nắp, GV viết mẫu, hướng dẫn qui trình viết tập, bập * Dạy từ câu ứng dụng: HS đọc trơn tiếng, đọc trơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay