Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:41

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ĂP - ÂP I Mục tiêu: - Học sinh đọc ăp, âp, cải bắp, cá mập; Từ câu ứng dụng - Học sinh viết ăp, âp, cải bắp, cá mập - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Trong cặp sách em - HS chủ động học tập II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng Tiếng Việt - Tranh minh họa phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: Hoạt động học sinh - Đọc, viết từ ngữ ứng dụng - HS - Đọc toàn - HS Dạy học mới: a Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) b Bài Hoạt động 1:Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Hoạt động lớp - Ghi bảng: ăp - Đánh vần, đọc trơn, phân tích vần - Thêm âm b, dấu sắc - Ghép vần: ăp - Ghi bảng: bắp - Ghép tiếng: bắp - Đây loại rau gì? - Đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng (giáo viên đưa cho HS xem) - Cây rau cải bắp (cải thảo) - Ghi bảng: cải bắp Vần âp (quy trình tương tự) - Đọc trơn từ Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh: ăpâp Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng - HS so sánh (sự giống khác nhau) - Giới thiệu từ lên bảng Hoạt động nhóm - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn từ - Thi đọc từ, từ - Thi tìm tiếng chứa vần ăp, âp - Thi đọc - GV đọc mẫu, giải thích từ - Thi tìm theo nhóm Tiết - Vài em đọc lại Luyện tập a Luyện đọc: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 85 Hoạt động cá nhân - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm câu ứng dụng - Đọc thầm lớp - Đọc trơn nhiều em - Thi tìm tiếng đoạn thơ - Thi đọc câu, - Đọc trơn câu - Luyện đọc toàn - Thi đọc đoạn thơ b Luyện viết: - Thi đọc tiếp sức câu, - HD viết mẫu Hoạt động cá nhân c Luyện nói: - Viết bảng con, viết vào - Yêu cầu mở sách giáo khoa 85 Hoạt động cá nhân - Đọc tên luyện nói - Quan sát tranh vẽ gì? - Luyện nói thành câu theo chủ đề (giáo viên ghi sẵn thẻ từ, in sẵn tranh) Củng cố, dặn dò: Trò chơi: Thi tìm tiếng, từ chứa vần ăp - âp - Hoạt động nhóm Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh: ăp – âp Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng - HS so sánh (sự giống khác nhau) - Giới thiệu từ lên bảng Hoạt động nhóm - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn... Thi đọc từ, từ - Thi tìm tiếng chứa vần ăp, âp - Thi đọc - GV đọc mẫu, giải thích từ - Thi tìm theo nhóm Tiết - Vài em đọc lại Luyện tập a Luyện đọc: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 85 Hoạt động cá... khoa 85 Hoạt động cá nhân - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm câu ứng dụng - Đọc thầm lớp - Đọc trơn nhiều em - Thi tìm tiếng đoạn thơ - Thi đọc câu, - Đọc trơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay