Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:41

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ĂPÂP I Yêu cầu: Kiến thức: -Đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập, từ đoạn thơ ứng dụng; Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập -Luyện nói 2- câu theo chủ đề: Trong cặp sách em Kĩ năng: Rèn cho HS đọc, viết thành thạo tiếng, từ có chứa vần ăp, âp Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận II Chuẩn bị: Vật mẫu: bắp cải, cặp sách em Tranh: cá mập, bập bênh , đoạn thơ ứng dụng Bộ ghép chữ học vần III Đồ dùng dạy học: Hoạt động GV 1.Bài cũ: Viết: tháp chuông, cây, chóp núi em đọc câu ứng dụng, tìm tiếng có chứa vần op, ap Hoạt động HS Lớp viết bảng em câu Nhận xét ghi điểm Bài mới: * Vần ăp: a) Nhận diện vần: -Phát âm: ăp Ghép vần ăp -Phân tích vần ăp? -So sánh vần ăp với vần ăm? Đọc trơn Lớp ghép vần ăp Vần ăp có âm ă đứng trước, âm p đứng sau + Giống: mở đầu âm ă + Khác: vần ăp kết thúc âm p Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp Ghép tiếng bắp Có âm b đứng trước , vần ăp đứng sau, Giáo án Tiếng Việt lớp b) Đánh vần: - pờ - ăp Chỉnh sửa Ghép thêm âm b sắc vào vần ăp để tạo tiếng Phân tích tiếng bắp? Đánh vần: bờ - ăp - băp - sắc - bắp Giới thiệu bắp cải Đọc từ: bắp cải Đọc toàn phần sắc ă Rút từ bắp cải Cá nhân, nhóm , lớp Cá nhân, lớp Ghép vần âp Có âm â đứng trước, âm p đứng sau +Giống: kết thúc âm p +Khác: vần âp mở đầu âm â Cá nhân, nhóm, lớp Theo dõi viết định hình Viết bảng *Vần âp: Thay âm ă â giữ nguyên âm cuối p Phân tích vần âp? So sánh vần âp với vần ăp? Theo dõi Viết định hình Viết bảng Đánh vần: - pờ - âp mờ - âp - mâp - nặng - mập cá mập c) Viết: Viết mẫu, hướng dẫn cách viết Đọc thầm tìm tiếng có chứa vần ăp, âp Phân tích tiếng Đọc cá nhân, nhóm, lớp - HS đọc lại Cá nhân, nhóm, lớp Nhận xét, sửa sai Viết: Viết mẫu, hướng dẫn cách viết Tranh vẽ cảnh thời tiết lúc nắng lúc mưa Cá nhân, nhóm, lớp Nhận xét, sửa sai Nêu, phân tích nghỉ câu – em đọc lại Quan sát nhận xét độ cao khoảng cách Viết vào tập viết d) Luyện đọc từ: Ghi từ lên bảng Gạch chân Giáo án Tiếng Việt lớp Chỉnh sửa Giải thích từ, đọc mẫu TIẾT 2: Luyện tập Trong cặp sách em Sách Tiếng Việt, toán, tự nhiên xã hội Bút, thước, tẩy, bì kiểm tra cẩn thận Thi luyện nói chủ đề a) Luyện đọc:Lần lượt đọc ôn tiết Lần kượt đọc âm, tiếng, từ khoá Lần lượt đọc từ ứng dụng *Đọc câu ứng dụng Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? Đọc câu ứng dụng Chỉnh sửa Tìm tiếng có chứa vần ăp, âp? Khi đọc hết câu cần ý điều gì? Bài có câu? Đọc mẫu b) Luyện viết: Treo bảng viết mẫu Hướng dẫn HS viết vào tập viết Theo dõi giúp đỡ HS chậm Thu chấm 1/3 lớp, nhận xét c) Luyện nói: Đọc tên luyện nói hơm nay? Trong cặp sách em có gì? Hãy kể tên loại sách em? Em có loại đồ dùng học tập nào? Khi sử dụng đồ dùng học tập, sách em cần ý điều gì? IV Củng cố dặn dò: So sánh vần ăp với vần âp? Tìm nhanh tiếng có chứa vần ăp vần âp em so sánh HS thi tìm tiếng bảng cài Thực nhà Giáo án Tiếng Việt lớp Đọc viết thành thạo vần ăp, âp Xem trước bài: ôp, ơp Nhận xét học ... dặn dò: So sánh vần ăp với vần âp? Tìm nhanh tiếng có chứa vần ăp vần âp em so sánh HS thi tìm tiếng bảng cài Thực nhà Giáo án Tiếng Việt lớp Đọc viết thành thạo vần ăp, âp Xem trước bài: ôp, ơp.. .Giáo án Tiếng Việt lớp b) Đánh vần: - pờ - ăp Chỉnh sửa Ghép thêm âm b sắc vào vần ăp để tạo tiếng Phân tích tiếng bắp? Đánh vần: bờ - ăp - băp - sắc - bắp Giới thiệu... tích vần âp? So sánh vần âp với vần ăp? Theo dõi Viết định hình Viết bảng Đánh vần: - pờ - âp mờ - âp - mâp - nặng - mập cá mập c) Viết: Viết mẫu, hướng dẫn cách viết Đọc thầm tìm tiếng có chứa vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay