Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:40

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: ĂP - ÂP I MỤC TIÊU: - HS đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập, từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Trong cặp sách em II CHUẨN BỊ: - Bộ học cụ TV, bảng phụ - Tranh minh họa, mơ hình, từ khóa, câu ứng dụng phần luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND - TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I Kiểm tra GV gọi HS đọc SGK, tìm - HS thực cũ (4 -5') số từ có vần học Lớp viết theo dãy GV đọc từ cho dãy viết GV nhận xét, ghi điểm II Dạy *PP trực quan gợi mở, hỏi đáp Giới thiệu GV giới thiệu GV viết lên bảng: ăp, âp Dạy vần: ăp HS theo dõi HS đọc lại đề GV nêu: Vần ăp tạo nên từ: âm ă Một số hs nhắc lại âm p HS tìm chữ cài vần ăp a.Giới thiệu vần GV nhận xét kết luận HS theo dõi thứ nhất:ăp GV y\ c hs tìm cài vần ăp HS đánh vần - đọc trơn (cá nhân, (4-5') GV phát âm mẫu lớp) GV HD HS đánh vần: ă - pờ -ăp GV theo dõi sửa cách đánh vần cho hs *Tiếng từ khóa: GV hỏi: Đã có vần ăp muốn có tiếng Giáo án Tiếng Việt lớp b.Đánh vần (5-7') bắp ta thêm âm ? dấu nào? HS: có vần ắp muốn có tiếng GV y/c hs tìm cài tiếng mới: bắp bắp ta thêm âm b đứng trước vần GV y/c hs phân tích tiếng bắp ăp đứng sau dấu sắc đặt âm ă -GV hướng dẫn hs đọc trơn từ khóa: HS dùng bảng cài ghép tiếng ăp, bắp, cải bắp bắp GV sửa nhịp đọc cho hs *Dạy vần âp (quy trình tương tự) HS đọc nối tiếp (cá nhân, nhóm, Nghĩ tiết lớp) c Hướng dẫn Hình thức: cá nhân (bảng con) viết GV viết mẫu: ăp, âp, cải bắp, cá mập (6-7') HS: nhiều hs phân tích GV hướng dẫn quy trình viết HS quan sát, đọc viết GV y/c hs luyện viết HS theo dõi GV nhận xét chỉnh sửa HS viết bóng d Đọc tiếng Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp HS viết bảng ứng dụng GV ghi tiếng ứng dụng bảng phụ gọi (5 - 6') hs đọc: gặp gỡ tập múa ngăn nắp bập bênh 2,3 hs K+G đọc GV giải nghĩa số từ (hoặc có hình vẽ, mẫu vật) HS lắng nghe GV y/c hs tìm tiếngvần vừa học - GV gạch chân tiếng HS tìm tiếngvần vừa học GV gọi hs đọc từ ứng dụng (có thể HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp khơng theo thứ tự) GV chỉnh sửa phát âm cho hs GV đọc mẫu Tiết 2 Luyện tập *PP quan sát , hỏi đáp thực hành HS lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp a Luyện đọc Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp (8 - 10') GV hướng hs luyện đọc lại vần HS đọc lần lượt: vần, tiếng, từ học tiết ứng dụng(cá nhân, lớp) GV theo dõi, chỉnh sửa cho hs Lớp đọc đồng GV cho hs đọc lại toàn bảng *HD hs đọc câu ứng dụng GV cho hs quan sát tranh b Luyện viết (12 -15') GV nêu câu hỏi, gợi ý HS quan sát tranh GV nhận xét - chốt nội dung HS thảo luận trả lời theo nội GV chỉnh sửa lỗi phát âm dung tranh GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc câu ứng dụng - GV hướng dẫn hs viết vào tập HS lắng nghe viết: ăp, âp, cải bắp, cá mập HS theo dõi GV y/c hs luyện viết GV HD điều chỉnh, giúp hs yếu HS viết vào *PP quan sát, thảo luận, luyện nói c Luyện nói (7-8') *Hình thức: nhóm, cá nhân GV hướng dẫn hs luyện nói GV y/c hs quan sát tranh HS đọc tên luyện nói: GV gợi ý: - Tranh vẽ gì? y/c hs giới Trong cặp sách em thiệu cặp sách gồm có H quan sát tranh đồ dùng gì? 1,2 hs lên vào tranh đọc tên GV tổ chức cho hs luyện nói tranh GV nhận xét bổ sung, chốt nội dung HS luyện nói (nhóm, cá nhân) luyện nói GV HD hs tìm tiếng, từ có vần HS tìm nêu nối tiếp III Củng cố vừa học văn Lớp đọc dặn dò (3-4') GV ghi bảng tiếng, từ vừa tìm HS lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp GV nhận xét học, dặn dò .. .Giáo án Tiếng Việt lớp b.Đánh vần (5-7') bắp ta thêm âm ? dấu nào? HS: có vần ắp muốn có tiếng GV y/c hs tìm cài tiếng mới: bắp bắp ta thêm âm b đứng trước vần GV y/c hs phân tích tiếng bắp ăp. .. , hỏi đáp thực hành HS lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp a Luyện đọc Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp (8 - 10 ') GV hướng hs luyện đọc lại vần HS đọc lần lượt: vần, tiếng, từ học tiết ứng dụng(cá nhân,... tiếng ăp, bắp, cải bắp bắp GV sửa nhịp đọc cho hs *Dạy vần âp (quy trình tương tự) HS đọc nối tiếp (cá nhân, nhóm, Nghĩ tiết lớp) c Hướng dẫn Hình thức: cá nhân (bảng con) viết GV viết mẫu: ăp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay