Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:40

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ĂP - ÂP A Mục tiêu: - Học sinh đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập; Từ câu ứng dụng - Học sinh viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Trong cặp sách em - HS chủ động học tập B Đồ dùng dạy học: 1/GV chuẩn bị: • Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp • Tranh minh hoạ học • Tranh minh hoạ phần luyện nói 2/HS chuẩn bị: • Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt • Bảng C.Các hoạt động dạy học: GV I Kiểm tra cũ: phút - Đọc, viết từ ngữ ứng dụng - Đọc toàn II Dạy học mới: 30 phút 1/Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) Hoạt động 1: Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng: ăp - Thêm âm b, dấu sắc - Ghi bảng: bắp - Đây loại rau gì? (giáo viên đưa cho HS xem) - Ghi bảng: cải bắp Vần âp (quy trình tương tự) HS - HS - HS - Hoạt động lớp - Đánh vần, đọc trơn, phân tích vần - Ghép vần: ăp - Ghép tiếng: bắp - Đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng - Cây rau cải bắp (cải thảo) - Đọc trơn từ Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh: ăpâp Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng - Giới thiệu từ lên bảng - Thi tìm tiếng chứa vần ăp, âp - GV đọc mẫu, giải thích từ Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: 15 phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 85 - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm câu ứng dụng - Đọc trơn nhiều em - Thi đọc câu, - Luyện đọc toàn b Luyện viết: phút - HD viết mẫu c Luyện nói: phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 85 - Đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu theo chủ đề (giáo viên ghi sẵn thẻ từ, in sẵn tranh) Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Hái nấm Nhận xét tiết học -HS so sánh (sự giống khác nhau) Hoạt động nhóm - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn từ - Thi đọc từ, từ - Thi đọc - Thi tìm theo nhóm -Vài em đọc lại Hoạt động cá nhân - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm lớp - Thi tìm tiếng đoạn thơ - Đọc trơn câu - Thi đọc đoạn thơ - Thi đọc tiếp sức câu, Hoạt động cá nhân - Viết bảng con, viết vào Hoạt động cá nhân - Quan sát tranh vẽ gì? - Hoạt động nhóm - Chuẩn bị sau Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh: ăp – âp Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng - Giới thiệu từ lên bảng - Thi tìm tiếng chứa vần ăp, âp - GV đọc mẫu, giải thích từ Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: 15 ... sách giáo khoa 85 - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm câu ứng dụng - Đọc trơn nhiều em - Thi đọc câu, - Luyện đọc toàn b Luyện viết: phút - HD viết mẫu c Luyện nói: phút - Yêu cầu mở sách giáo. .. câu theo chủ đề (giáo viên ghi sẵn thẻ từ, in sẵn tranh) Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Hái nấm Nhận xét tiết học -HS so sánh (sự giống khác nhau) Hoạt động nhóm - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay