Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:40

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ĂP - ÂP I/ Mục tiêu: - HS đọc, viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập; từ câu ứng dụng - Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập - Luyện nói từ 1-2 câu theo chủ đề " Trong cặp sách em" II / Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ cải bắp, cá mập tranh câu ứng dụng phần luyện nói III / Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết A Bài cũ: Đọc từ câu ứng dụng op,ap Viết: op, ap, họp nhóm, múa sạp - hs đọc từ, hs đọc ứng dụng - HS viết theo tổ B Bài mới: HĐ1 Dạy vần : *ăp - Nhận diện vần: - Phân tích cấu tạo vần ăp - Tiếng từ khố: - Ghép vần, đánh vần, đọc trơn ghép thêm âm b dấu sắc tạo tiếng Giới thiệu cải bắp có nhiều cải cuộn lại với - Ghép tiếng mới, phân tích, đọc thành bắp chặc * âp (dạy tương tự trên) Cá mập cá lớn đầu to mồm rộng, hai hàm dài, sắc nhọn, tợn, sống biển - So sánh vần ăp, âp - Giống: p (cuối vần ), khác: ă, â (đầu vần) Giáo án Tiếng Việt lớp - Đọc vần, tiếng, từ -Viết: hướng dẫn viết mẫu - HS viết bảng ăp, âp, cải bắp HĐ2 Đọc từ ứng dụng - HS nhẩm thầm tìm tiếngvần ăp, Ngăn nắp để có thứ tự ngăn nắp không bừa âp bãi; Tập múa làm làm lại nhiều lần cho - Đọc tiếng từ thạo động tác; Bập bênh đồ chơi trẻ em ván đặt trục cho trẻ em ngồi bên đầu để nhún lên nhún xuống Tiết HĐ3 Luyện tập: - HS đọc tiết a Luyện đọc ứng dụng - HS nhẩm thầm Đoạn thơ ứng dụng nói kinh nghiệm dân - Đọc tiếng, từ, câu, đọc toàn gian dự báo thời tiết nhân dân ta b Luyện viết: GV viết mẫu hướng dẫn - HS viết (VTV) theo mẫu c Luyện nói: Chủ đề Trong cặp sách em Trong cặp sách em có đồ dùng gì? - HS tự nêu Khi sử dụng sách đồ dùng học tập em cần ý điều gì? - Giữ gìn cẩn thận dùng xong cất vào d Đọc SGK nơi quy định HĐ nối tiếp - HS đọc toàn .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Đọc vần, tiếng, từ -Viết: hướng dẫn viết mẫu - HS viết bảng ăp, âp, cải bắp HĐ2 Đọc từ ứng dụng - HS nhẩm thầm tìm tiếng có vần ăp, Ngăn nắp để có... vần ăp, Ngăn nắp để có thứ tự ngăn nắp khơng bừa âp bãi; Tập múa làm làm lại nhiều lần cho - Đọc tiếng từ thạo động tác; Bập bênh đồ chơi trẻ em ván đặt trục cho trẻ em ngồi bên đầu để nhún lên... tập: - HS đọc tiết a Luyện đọc ứng dụng - HS nhẩm thầm Đoạn thơ ứng dụng nói kinh nghiệm dân - Đọc tiếng, từ, câu, đọc toàn gian dự báo thời tiết nhân dân ta b Luyện viết: GV viết mẫu hướng dẫn -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 85: Vần ĂP ÂP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay