Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:34

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: ĂC, ÂC A/MỤC TIÊU: - HS đọc được: ăc - âc, mắc áo, gấc; từ đoạn thơ ứng dụng - HS viết được: ăc, âc, mắc áo, gấc - Luyện nói 2, câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang B/CHUẢN BỊ: - GV chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, tranh vẽ minh họa - HS chuẩn bị: chữ thực hành, bảng C/HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/Bài cũ: HS đọc SGK oc, ac phần 1, phần 2, phần 3/bài 76 HS đọc toàn HS viết từ: Con cóc, bác sĩ TIẾT 2/Bài mới: Hoạt động dạy 3/Dạy vần mới: vần ăc - âc * Dạy vần: ăc -GV ghi bảng vần: ăc - Phát âm mẫu, HD học sinh cách phát âm vần: ăc a/Nhận diện vần: - GV Hỏi: Vần ăc cấu tạo âm? b/HD đánh vần: Vần - GV đánh vần mẫu: ă - c - ăc - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai HS - Yêu cầu HS chọn ghép vần: ăc - HD đọc trơn vần: ăc c/HD đánh vần: Tiếng mắc - GV hỏi: có vần ăc muốn tiếng mắc làm nào? Hoạt động học - HS phát âm vần: ( CN, ĐT) - HS nhận diện vần: ăc - HS nêu: vần ăc cấu tạo âm, âm ă âm c - HS đánh vần: ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) Giáo án Tiếng Việt lớp - GV hỏi: Tiếng mắc có âm trước vần sau dấu gì? - GV đánh vần mẫu: mờ - ăc- mắc - sắc mắc - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai HS - Yêu cầu ghép tiếng: mắc - HD đọc trơn tiếng d/Giới thiệu từ : mắc áo - Luyện đọc trơn từ: mắc áo * Dạy vần: âc - GV đọc vần, HD phát âm vần: âc - Yêu cầu so sánh vần: ăc - âc - Dạy bước tương tự vần ăc - HS chọn ghép vần: ăc - HS đọc trơn vần: ăc ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) - HS nêu: Có vần ăc, muốn tiếng mắc ta thêm âm m dấu sắc - HS nêu:Tiếng mắc có âm m trước,vần ăc sau,dấu sắc ă - HS đánh vần:( Cá nhân, ĐT) - HS chọn ghép tiếng: mắc - HS đọc trơn mắc - HD đọc lại vần vừa học đ/Giới thiệu từ ứng dụng: -Màu sắc giấc ngủ - ăn mặc nhấc chân - Yêu cầu HS đánh vần thầm tiếng có vần: ăc, âc - Luyện đọc từ - GV uốn sửa lỗi đọc sai HS +HD đọc lại toàn e/Luyện viết vần, từ: - GV viết mẫu, HD cách viết - GV hỏi: Vần ăc, âc viết chữ? - GV hỏi: Từ mắc áo, gấc viết chữ? - GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - HD khoản cách chữ cách chữ chữ o - HS đọc trơn từ - HS đọc vần, tiếng, từ - HS phát âm vần: ( CN, ĐT) - HS so sánh vần: ăc - âc -Giống âm cuối vần -Khác âm đầu vần - HS đánh vần: â - c - âc - HS ghép vần: âc - HS đọc trơn vần: âc - HS đánh vần tiếng: gấc - Ghép tiếng, đọc trơn tiếng, đọc từ - HS đọc vần +GV đọc mẫu toàn - Yêu cầu HS đọc tồn * HD trò chơi củng cố: Giáo án Tiếng Việt lớp - GV nêu tên trò chơi, HD cách thực - Tuyên dương, khen ngợi - HS đánh vần thầm tiếng - HS đọc từ:( nối tiếp CN, ĐT) - HS đọc toàn - HS nêu cách viết vần - HS nêu cách viết từ - HS luyện viết bảng vần, từ: ăc, âc, mắc áo, gấc - HS đọc tồn theo thứ tự, khơng thứ tự - HS tham gia trò chơi TIẾT - GV hỏi:Tiết em vừa học vần gì? Tiếng gì? Từ gì? 3/Luyện tập: - HS nêu lại vần, tiếng, từ vừa học Giáo án Tiếng Việt lớp a/ Gọi HS đọc tiết -GV:Nêu yêu cầu tiết - GV cho HS nhận biết: Phần 1,phần2 SGK +Yêu cầu HS đọc SGK b/Giới thiêu câu ứng dụng: HD quan sát tranhvẽ, giới thiệu câu “ Những đàn Như nung qua lửa” -Y/C đọc thầm, tìm tiếngvần học - Đánh vần tiếng, đọc từ,đọc câu - GV sửa lỗi sai HS c/HD đọc SGK: - Yêu cầu HS đọc phần, đọc toàn d/Luyện viết: - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - HD viết vào vở, Nhắc nhở cách trình bày viết d/ Luyện nói: - GV HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu chủ đề luyện nói: - GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ 2, câu - Tranh vẽ gì? -Em thấy tranh có gì? -Xung quanh ruộng bậc thang có gì? -GVgiới thiệu ruộng bậc thang ruộng trồng lúa miền núi * GV nói mẫu: 4/Củng cố: - GV hỏi: Em vừa học vần gì? - HD trò chơi củng cố: - Tuyên dương khen ngợi 5/ Dặn dò: Dặn HS ôn -Làm BT -Xem 78 Vần: uc - ưc - HS đọc (CN, ĐT) - HS đọc SGK (CN, nối tiếp) - HS quan sát tranh vẽ, nhận xét - HS đọc thầm - HS Luyện đọc (CN, ĐT) - HS đọc SGk (Cá nhân, tiếp sức) - HS viết vào - HS quan sát tranh vẽ - HS đọc chủ đề luyện nói - HS thảo luận nhóm đơi - Luyện nói nhóm - HS trình bày câu luyện nói; - Tranh vẽ ruộng bậc thang - Ruộng bậc thang trơng đẹp, có vùng núi * HS yếu lặp lại câu luyện nói - HS nghe nói mẫu - HS nêu - HS tham gia trò chơi - HS nghe dặn dò ... đọc vần, tiếng, từ - HS phát âm vần: ( CN, ĐT) - HS so sánh vần: ăc - âc -Giống âm cuối vần -Khác âm đầu vần - HS đánh vần: â - c - âc - HS ghép vần: âc - HS đọc trơn vần: âc - HS đánh vần tiếng: ... Dạy vần: âc - GV đọc vần, HD phát âm vần: âc - Yêu cầu so sánh vần: ăc - âc - Dạy bước tương tự vần ăc - HS chọn ghép vần: ăc - HS đọc trơn vần: ăc ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) - HS nêu: Có vần ăc, .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - GV hỏi: Tiếng mắc có âm trước vần sau dấu gì? - GV đánh vần mẫu: mờ - ăc- mắc - sắc mắc - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai HS - Yêu cầu ghép tiếng: mắc - HD đọc trơn tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay