Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:34

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần : ĂC - ÂC I Mục tiêu : - Đọc ăc, âc mắc áo, gấc; từ, câu ứng dụng - Viết được: ăc, âc mắc áo, gấc - Luyện nói từ 1-2 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang II Đồ dùng dạy học : Tranh mắc áo, gấc, câu ứng dụng phần L.nói III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Tiết 1: Hoạt động HS A Bài cũ : Viết: oc, ac, sóc, bác sĩ Đọc - Cả lớp viết bảng từ, câu ứng dụng - hs đọc B Bài : HĐ1 : Dạy vần : *Vần ăc - Nhận diện vần ăc - hs phân tích cấu tạo vần ăc - Tiếng từ khố - hs ghép vần, đánh vần, đọc trơn Ghép thêm âm m dấu sắc tạo tiếng Thực hành ghép tiếng - đọc - phân tích Mắc áo: đồ dùng để treo áo, mũ - Nhận biết mắc áo qua tranh vẽ * Vần âc dạy - Đọc vần tiếng từ(cá nhân, nhóm, lớp) gấc: to hình trứng, nhọn đầu, vỏ có nhiều gai, mềm, ruột đỏ thường để thổi xôi So sánh: ăc, âc - Giống âm c cuối vần ; Khác: ă, â đầu vần - Đọc vần, tiếng, từ - Viết: hướng dẫn viết mẫu ăc, âc, mắc áo, gấc - HS viết bảng Giáo án Tiếng Việt lớp HĐ2 : Đọc từ ứng dụng giấc ngủ: khoảng thời gian ngủ trạng - hs nhẩm thầm tìm tiếng chứa vần ăc, âc thái ngủ ngon hay không ngon; nhấc chân: - Đọc vần tiếng từ nâng chân lên, đưa chân lên cao Tiết 2: HĐ3: Luyện tập - Đọc tiết 1(cá nhân, nhóm, lớp) a/ Đọc câu Giới thiệu tranh để biết đàn chim ngói - hs nhẩm thầm, nhận tiếng đọc tiếng, đọc ứng dụng từ, câu, đọc b/Luyện viết : Hướng dẫn viết mẫu - hs viết VTV ăc âc, mắc áo, gấc c/ Luyện nói: chủ đề "Ruộng bậc thang " HS quan sát tranh trả lời câu hỏi Ruộng bậc thang thường có đâu ? Để làm - Miền núi, thường trồng lúa nước gì? - Đọc toàn SGK (cá nhân, lớp) d/ Đọc (SGK) HĐ nối tiếp: Củng cố: Trò chơi thi tìm tiếngvần ăc, âc .. .Giáo án Tiếng Việt lớp HĐ2 : Đọc từ ứng dụng giấc ngủ: khoảng thời gian ngủ trạng - hs nhẩm thầm tìm tiếng chứa vần ăc, âc thái ngủ ngon hay không ngon; nhấc chân: - Đọc vần tiếng từ... tiết 1( cá nhân, nhóm, lớp) a/ Đọc câu Giới thiệu tranh để biết đàn chim ngói - hs nhẩm thầm, nhận tiếng đọc tiếng, đọc ứng dụng từ, câu, đọc b/Luyện viết : Hướng dẫn viết mẫu - hs viết VTV ăc âc, ... nước gì? - Đọc tồn SGK (cá nhân, lớp) d/ Đọc (SGK) HĐ nối tiếp: Củng cố: Trò chơi thi tìm tiếng có vần ăc, âc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay