Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:34

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: ĂC, ÂC I Mục tiêu: - Đọc được: ăc, âc, mắc áo, gấc; Từ đoạn thơ ứng dụng HS KG biết đọc trơn - Viết được: ăc, âc, mắc áo, gấc - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang II Đồ dùng dạy học: GV: Bộ biểu diễn Tiếng Việt, tranh HS: Bộ thực hành Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: HĐ GV Tiết 1: Dạy đọc A, Kiểm tra: Đọc, viết oc, ac B, Bài mới: Giới thiệu bài: Dùng lời Dạy vần: Vần ăc - Đọc GV đọc trước - Đánh vần - Phân tích - Củng cố: đánh vần, đọc trơn - So sánh ăc với ac Dạy tiếng: mắc - Đánh vần, đọc trơn tiếng - Phân tích tiếng - Ghép tiếng Dạy từ khoá: mắc áo - Đọc từ khoá: GV đọc mẫu - Nắm nghĩa từ: qua tranh - Đọc toàn vần Vần âc: (tương tự vần ăc) - So sánh ăc với âc - Đọc vần HĐ HS Đọc SGK, bảng Viết cóc, vạc - ĐT – N - CN - ĐT – N - CN - CN - ĐT – N – CN - Giống: kết thúc c - Khác: ăc bắt đầu ă; ac bắt đầu a - L – N – CN - CN - HS lên ghép lớp ghép CN - CN – N – L - CN – L - Giống: Kết thúc c - Khác: ăc có ă; âc có â - CN – N – L Giáo án Tiếng Việt lớp Dạy đọc từ ứng dụng: - GV ghi từ: màu sắc, ăn mặc, giấc ngủ, nhấc - HS nhẩm sau đọc CN – N – L chân - Nắm nghĩa từ: dùng lời, hình ảnh để giải thích - Nghe bổ sung * Dạy phát triển kỹ đọc: - Đọc từ, tiếng: GV giơ tiếng: thắc mắc, bắc cầu, gió bấc, bậc thang, - HS đọc CN – L - Phát triển vốn từ: - HS tìm theo nhóm – nhóm nêu nối tiếp – NX Đọc lại số từ Tiết 2: Dạy viết kỹ Luyện đọc: - Đọc tiết 1: - CN – N – L - Đọc câu ứng dụng: + Dùng tranh để giới thiệu rút đoạn thơ: Những đàn chim ngói - HS nghe Mặc áo màu nâu Đeo cườm cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa + Đọc: GV đọc mẫu – HD đọc - L – N – CN + Tìm tiếng mang âm vừa học (đối với HS yếu - CN (mặc,) phân tích đánh vần) Luyện viết: - GV viết mẫu – HD viết - Quan sát lắng nghe - Viết bảng - Viết bảng - Nhận xét chỉnh sửa - CN nhận xét - Viết - Viết vào Tập viết - Chấm nhận xét Luyện nói: ruộng bậc thang - Khai thác nội dung tranh: - HS dựa vào câu hỏi gợi ý để Tranh vẽ gì? thảo luận Chỉ vào tranh đâu ruộng bậc thang? Xung quanh ruộng bậc thang có gì? Ở Ngọc Sơn có ruộng bậc thang khơng? Ruộng bậc thang dùng để trồng gì? - Luyện nói theo nhóm : nhóm - HS thảo luận theo nhóm cặp bàn để trả lời câu hỏi - Nói trước lớp - Nhóm cử đại diện lên nói – NX C Củng cố dặn dò: - Đọc SGK - CN – N – L - Đọc bảng lớp .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Dạy đọc từ ứng dụng: - GV ghi từ: màu sắc, ăn mặc, giấc ngủ, nhấc - HS nhẩm sau... Như nung qua lửa + Đọc: GV đọc mẫu – HD đọc - L – N – CN + Tìm tiếng mang âm vừa học (đối với HS yếu - CN (mặc,) phân tích đánh vần) Luyện viết: - GV viết mẫu – HD viết - Quan sát lắng nghe -... nghĩa từ: dùng lời, hình ảnh để giải thích - Nghe bổ sung * Dạy phát triển kỹ đọc: - Đọc từ, tiếng: GV giơ tiếng: thắc mắc, bắc cầu, gió bấc, bậc thang, - HS đọc CN – L - Phát triển vốn từ: - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay