Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:33

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ĂC - ÂC A/ Mục tiêu: - Học sinh đọc ăc, âc, mắc áo, gấc, từ đoạn thơ ứng dụng Học sinh viết ăc, âc, mắc áo, gấc - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập B Đồ dùng dạy học: 1/GV chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp Tranh minh hoạ học Tranh minh hoạ phần luyện nói 2/HS chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt Bảng C.Các hoạt động dạy học: GV HS I.Kiểm tra cũ: phút - Gọi số Hs đọc viết từ ngữ - HS - số HS đọc câu ứng dụng - HS II.Dạy học mới: Dạy vần mới: 15 phút Nhận diện vần ăc, vần âc -Nhận diện vần ăc, vần âc - HS đánh vần, đọc trơn phân tích - So sánh : ăcâc - HS so sánh Giáo án Tiếng Việt lớp - Đánh vần,đọc trơn vần ăc,vần âc - Ghép vần : ăc, âc - Ghép vần đánh vần: cá nhân lớp Đánh vần, phân tích, đọc trơn + Thêm âm m dấu sắc, ta có tiếng ? - Đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng “mắc” - HS đánh vần, đọc trơn phân tích - Ghi bảng: gấc - Đưa lên hỏi: Đây ? - Ghi bảng: gấc Viết: phút Viết bảng Đọc từ ngữ ứng dụng: phút - Gắn từ lên bảng : màu sắc giấc ngủ ăn mặc nhấc chân - Thi tìm tiếng có chứa vần ăc, âc - Đọc vài em, kết hợp phân tích tiếng -GV giải thích đọc mẵu khó Tiết Luyện tập: 30 phút a Luyện đọc: - Đọc cá nhân - Đọc lại vần tiết - Xem tranh - Đọc câu ứng dụng - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Cho Hs xem tranh - Gv đọc mẫu, số HS đọc a Luyện viết: Giở tập viết in sẵn Giáo viên viết mẫu, lưu ý nét nối, khoảng cách, tư ăc, âc, mắc áo, gấc b Luyện nói: - Viết tập viết Giáo án Tiếng Việt lớp - Chủ đề : - Nói theo chủ đề: - Gv gợi ý - Cả lớp tham gia Củng cố, dặn dò: phút - Đọc bảng cá nhân Trò chơi: Kết bạn Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Đánh vần, đọc trơn vần ăc ,vần âc - Ghép vần : ăc, âc - Ghép vần đánh vần: cá nhân lớp Đánh vần, phân tích, đọc trơn + Thêm âm m dấu sắc, ta có tiếng ? - Đánh vần, ... đọc a Luyện viết: Giở tập viết in sẵn Giáo viên viết mẫu, lưu ý nét nối, khoảng cách, tư ăc, âc, mắc áo, gấc b Luyện nói: - Viết tập viết Giáo án Tiếng Việt lớp - Chủ đề : - Nói theo chủ đề:... nhấc chân - Thi tìm tiếng có chứa vần ăc, âc - Đọc vài em, kết hợp phân tích tiếng -GV giải thích đọc mẵu khó Tiết Luyện tập: 30 phút a Luyện đọc: - Đọc cá nhân - Đọc lại vần tiết - Xem tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay