Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:33

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN ĂC - ÂC I Mục tiêu: - Học sinh đọc, viết vần ăc, âc , tiếng mắc, gấc - Đọc từ ngữ câu ứng dụng 76 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang II Đồ dùng dạy - học: - Sách, thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Đọc: đọc từ ngữ câu ứng dụng 76 Viết: sóc, bác sĩ GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: a Giới thiệu bài: GV ghi đầu b Dạy vần * Nhận diện vần ăc: - Vần ăc tạo âm? - Vần ăc vần oc giống khác điểm nào? - GV phát âm hướng dẫn học sinh đọc - Các ghép cho vần ăc: - Có vần ăc muốn tiếng mắc cần ghép thêm gì? - Các ghép cho cô tiếng mắc? - Bạn cho cô biết tiếng học hôm tiếng gì? GV cho HS xem tranh ghi từ khố Nhận xét sửa sai * Nhận diện vần âc : + So sánh hai vần vừa học? Nghỉ tiết Hoạt động trò Hát Cá nhân, đồng đọc Học sinh nhắc lại 2âm, âm ă đứng trước âm c đứng sau giống âm cuối khác âm đầu CN- ĐT đọc HS ghép ghép thêm âm m đứng trước sắc đầu âm ă HS ghép Tiếng mắc HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CNĐT HS QS tranh nêu từ khoá đọc trơn CN- ĐT * 3,4 HS đọc lại Đọc thầm tìm tiếng mang vần, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT Giáo án Tiếng Việt lớp * Đọc từ ngữ ứng dụng: GV giải nghĩa số từ Đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc * Luyện viết bảng con: Cho HS quan sát chữ mẫu CN- ĐT đọc HS nêu NX kiểu chữ, độ cao chữ, khoảng cách chữ từ, chữ Tô khan, viết bảng Viết mẫu nêu quy trình viết Nghỉ hết tiết Tiết c Luyện tập * Luyện đọc lại tiết Cho HS quan sát tranh, ghi câu khố Bức tranh vẽ nào? Đọc mẫu, hướng dẫn đọc * Đọc SGK Nghỉ tiết * Luyện nói - Tranh vẽ gì? - Con ruộng bậc thang tranh? - Ruộng bậc thang nơi nào? - Ruộng bậc thang thường có đâu? Để làm gì? - Xung quanh ruộng bậc thang có gì? * Luyện viết vở: Bao qt lớp nhắc nhở tư thế, giúp HS yếu Thu chấm nhận xét Củng cố: Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần NX khen đội tìm nhiều Dặn dò: Đọc lại chuẩn bị sau 3, học sinh đọc Quan sát tranh nêu nhận xét Đọc thầm tìm tiếng mang vần phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT CN-ĐT đọc Đọc chủ đề: Ruộng bậc thang Quan sát tranh, nêu nhận xét? HS viết đội chơi tiếp sức ... cố: Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần NX khen đội tìm nhiều Dặn dò: Đọc lại chuẩn bị sau 3, học sinh đọc Quan sát tranh nêu nhận xét Đọc thầm tìm tiếng mang vần phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT.. .Giáo án Tiếng Việt lớp * Đọc từ ngữ ứng dụng: GV giải nghĩa số từ Đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc * Luyện viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay