Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:33

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ĂC - ÂC I-Mục tiêu: Đọc được: ăc âc mắc áo gấc; từ đoạn thơ ứng dụng Viết được: ăc âc mắc áo gấc Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang II-Đồ dùng dạy học: Gv: Sgk, đồ dùng Hs: Sgk, đồ dùng, bảng III-Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy 1-Kiểm tra cũ: oc-ac 2-Bài mới: ăc-âc ĂC-Hđ1: Nhận diện vần Hđ2: Đánh vần, đọc trơn *-ÂC (tương tự) Hđ3: Viết bảng Viết mẫu, nêu cách viết *-Giải lao Hđ4: đọc từ ngữ ứng dụng Hoạt động trò -Hát -Đọc Sgk -Viết: hạt thóc cóc nhạc vạc -Nhắc lại tựa -Vần ăc gồm ă trước c saucài -á-cờ-ăc (HsTBY) -cài + pt: mắc (m trước ăc sau / ăc) -mờ-ăc-măc-sắc-mắc: mắc áo -âc gấc gấc -Đọc tổng hợp So sánh: ăc-âc -Viết: ăc âc mắc áo gấc -Hát -Tìm, đánh vần, đọc trơn tiếng mới: sắc, mặc, giấc, nhấc -Đọc trơn từ: màu sắc ăn mặc giấc ngủ nhấc chân Tiết 2: Hoạt động thầy 1-Kiểm tra cũ: tiết Hoạt động trò -Hát -Đọc vần, từ khóa, từ ứng dụng Đọc tổng hợp 2-Bài mới: tiết Giáo án Tiếng Việt lớp Hđ1: Luyện đọc H/dẫn đọc đoạn thơ -Quan sát, nhận xét tranh -Đọc đoạn thơ ứng dụng (HsKG) -Cá nhân đọc nối tiếp câu (HsTBY) -Đọc bảng + Sgk (kể tiết 1) Hđ2: Luyện viết H/dẫn viết vào TV -Viết: ăc âc mắc cá gấc *-Giải lao -Hát Hđ3: Luyện nói (Chủ đề: Ruộng bậc -Đọc tên chủ đề thang) Gợi ý: -Nói theo gợi ý G/thiệu ruộng bậc thang ruộng trồng lúa miền núi Xung quanh ruộng bậc thang có ? Hđ4: Trò chơi *-Củng cố, dặn dò: Dặn: học Xem: uc-ưc -Ghép từ thành đoạn thơ -Đọc lại .. .Giáo án Tiếng Việt lớp H 1: Luyện đọc H/dẫn đọc đoạn thơ -Quan sát, nhận xét tranh -Đọc đoạn thơ ứng dụng (HsKG) -Cá nhân đọc nối tiếp câu (HsTBY) -Đọc bảng + Sgk (kể tiết 1) Hđ2: Luyện... đọc nối tiếp câu (HsTBY) -Đọc bảng + Sgk (kể tiết 1) Hđ2: Luyện viết H/dẫn viết vào TV -Viết: ăc âc mắc cá gấc *-Giải lao -Hát Hđ3: Luyện nói (Chủ đề: Ruộng bậc -Đọc tên chủ đề thang) Gợi ý:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 77: Vần ĂC ÂC

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay