Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:27

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊC - ƯƠC A Mục tiêu: - Học sinh đọc iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn, từ đoạn thơ ứng dụng Học sinh viết uc, ưc, cần trục, lực sĩ - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: xiếc, múa rối, ca nhạc - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập B Đồ dùng dạy học: 1/GV chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp Tranh minh hoạ học Tranh minh hoạ phần luyện nói 2/HS chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt Bảng C.Các hoạt động dạy học: GV HS I.Kiểm tra cũ: phút - Đọc, viết từ ngữ ứng dụng - HS - Đọc toàn - HS II.Dạy học mới: 30 phút 1/Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) Giới thiệu HĐ 1: Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Hoạt động lớp - Ghi bảng: iêc - Đánh vần, đọc trơn, phân tích Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghép vần: iêc - Thêm âm x , dấu sắc - Ghép tiếng: xiếc - Đánh vần phân tích, đọc trơn - Ghi bảng : xiếc - Tranh vẽ ? ( đưa ) - Mọi người xem xiếc - Ghi bảng: xem xiếc - Đọc trơn từ - Đọc lại Vần ươc ( hướng dẫn tương tự ) - So sánh : iêcươc HĐ2: Đọc từ ứng dụng Hoạt động cá nhân Giáo viên gắn từ lên bảng Cá diếc lược Công việc thước kẻ - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc cá nhân, nhóm - Thi đọc từ - Thi đọc lại tồn - Trò chơi: Tìm tiếng, từ mang vần vừa học Hoạt động nhóm Tiết 3.Luyện tập: a.Luyện đọc: 15 phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - Quan sát tranh , , vẽ ? - Đọc thầm đoạn thơ - Đọc trơn nhiều em - Thi đọc câu, - Luyện đọc toàn b.Luyện viết: phút - HS luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp Giáo án Tiếng Việt lớp - HD viết mẫu - HS viết tập viết c Luyện nói: phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - HS nói tên chủ đề - Quan sát tranh vẽ ? - Thảo luận theo chủ đề - Đọc tên luyện nói xiếc, múa rối, ca nhạc - Luyện nói thành câu Trò chơi: Thi gắn từ ứng với nội dung tranh ( giáo viên ghi sẵn thẻ từ, in sẵn tranh ) Củng cố, dặn dò: phút Tham gia trò chơi nhóm Trò chơi: - Nhận xét, dặn dò Hái nấm Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghép vần: iêc - Thêm âm x , dấu sắc - Ghép tiếng: xiếc - Đánh vần phân tích, đọc trơn - Ghi bảng : xiếc - Tranh vẽ... từ - Đọc lại Vần ươc ( hướng dẫn tương tự ) - So sánh : iêc – ươc HĐ2: Đọc từ ứng dụng Hoạt động cá nhân Giáo viên gắn từ lên bảng Cá diếc lược Công việc thước kẻ - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc cá... b.Luyện viết: phút - HS luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp Giáo án Tiếng Việt lớp - HD viết mẫu - HS viết tập viết c Luyện nói: phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - HS nói tên chủ đề - Quan sát tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay