Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:27

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊC - ƯƠC I Mục tiêu: - Học sinh đọc iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn, từ đoạn thơ ứng dụng - Học sinh viết uc, ưc, cần trục, lực sĩ - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: xiếc, múa rối, ca nhạc - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng Tiếng Việt - Tranh minh họa phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động HS Hoạt động GV Kiểm tra cũ: - Đọc, viết từ ngữ ứng dụng - Đọc toàn Dạy học mới: - Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) HĐ 1: Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng: iêc - Thêm âm x, dấu sắc - Ghi bảng: xiếc - Tranh vẽ ? (đưa ra) - Ghi bảng: xem xiếc Vần ươc (hướng dẫn tương tự) - So sánh: iêcươc HĐ2: Đọc từ ứng dụng Giáo viên gắn từ lên bảng Cá diếc lược Công việc thước kẻ - HS - HS - Hoạt động lớp - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghép vần: iêc - Ghép tiếng: xiếc - Đánh vần, phân tích, đọc trơn - Mọi người xem xiếc - Đọc trơn từ - Đọc lại Hoạt động cá nhân Giáo án Tiếng Việt lớp - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc cá nhân, nhóm - Thi đọc từ - Thi đọc lại toàn - Trò chơi: Tìm tiếng, từ mang vần vừa học Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - Quan sát tranh 1, 2, vẽ ? - Đọc thầm đoạn thơ - Đọc trơn nhiều em - Thi đọc câu , - Luyện đọc toàn b Luyện viết: - HD viết mẫu c Luyện nói: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - Quan sát tranh vẽ ? - Đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu Củng cố, dặn dò: Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần iêc, ươc Hoạt động nhóm - HS luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp - HS viết tập viết - HS nói tên chủ đề - Thảo luận theo chủ đề xiếc, múa rối, ca nhạc Tham gia trò chơi nhóm - Nhận xét, dặn dò .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc cá nhân, nhóm - Thi đọc từ - Thi đọc lại tồn - Trò chơi: Tìm tiếng, từ mang vần vừa học Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: - Yêu cầu mở sách giáo. .. tranh vẽ ? - Đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu Củng cố, dặn dò: Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần iêc, ươc Hoạt động nhóm - HS luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp - HS viết tập viết - HS nói tên... khoa 80 - Quan sát tranh 1, 2, vẽ ? - Đọc thầm đoạn thơ - Đọc trơn nhiều em - Thi đọc câu , - Luyện đọc toàn b Luyện viết: - HD viết mẫu c Luyện nói: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - Quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay