Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:27

Giáo án Tiếng Việt lớp Tiếng Việt IÊC, ƯƠC I Mục tiêu: - Đọc được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn; từ đoạn thơ ứng dụng HS KG biết đọc trơn - Viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Xiếc, múa rối, ca nhạc - Giáo dục kỹ yêu quý quê hương II Đồ dùng dạy học: GV: Bộ biểu diễn Tiếng Việt, tranh HS: Bộ thực hành Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: HĐ GV Tiết 1: Dạy đọc A Kiểm tra: Đọc, viết ôc, uôc HĐ HS Đọc SGK, bảng Viết ốc, thuộc B Bài mới: Giới thiệu bài: Dùng lời Dạy vần: Vần iêc - Đọc GV đọc trước - ĐT – N - CN - Đánh vần - ĐT – N - CN - Phân tích - CN - Củng cố: đánh vần, đọc trơn - ĐT – N – CN - So sánh iêc với uôc - Giống: kết thúc c - Khác: iêc bắt đầu iê; uôc bắt đầu uô Giáo án Tiếng Việt lớp Dạy tiếng: xiếc - Đánh vần, đọc trơn tiếng - L – N – CN - Phân tích tiếng - CN - Ghép tiếng - HS lên ghép lớp ghép CN Dạy từ khố: xem xiếc - Đọc từ khoá: GV đọc mẫu - CN – N – L - Nắm nghĩa từ: qua tranh - Đọc toàn vần - CN – L Vần ươc: (tương tự vần uôc) - So sánh ươc với uôc - Giống: Kết thúc c - Khác: ươc có ươ; c có - Đọc vần - CN – N – L Dạy đọc từ ứng dụng: - GV ghi từ: cá diếc, công việc, lược, thước - HS nhẩm sau đọc CN – N – L kẻ - HS phân tích - Nắm nghĩa từ: dùng lời, hình ảnh để giải thích - Nghe bổ sung * Dạy phát triển kỹ đọc: - Đọc từ, tiếng: GV giơ tiếng: xanh biếc, bánh, bước chân, nước sôi, hài hước, - HS đọc CN – L - Phát triển vốn từ: - HS tìm theo nhóm – nhóm nêu Tiết 2: Dạy viết kỹ nối tiếp – NX Đọc lại số từ Luyện đọc: - Đọc tiết 1: - Đọc câu ứng dụng: - CN – N – L + Dùng tranh để giới thiệu rút đoạn thơ: Quê hương diều biếc Chiều chiều thả sông - HS nghe Giáo án Tiếng Việt lớp Quê hương dò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông + Đọc: GV đọc mẫu – HD đọc - L – N – CN + Tìm tiếng mang âm vừa học (đối với HS yếu - CN (biếc, nước,) phân tích đánh vần) Luyện viết: - GV viết mẫu – HD viết - Quan sát lắng nghe - Viết bảng - Viết bảng - Nhận xét chỉnh sửa - CN nhận xét - Viết - Viết vào Tập viết - Chấm nhận xét Luyện nói: Xiếc, múa rối, ca nhạc - Khai thác nội dung tranh: - HS dựa vào câu hỏi gợi ý để + Tranh vẽ gì? thảo luận + Em thích loại hình nghệ thuật nào? Vì sao? + Em xem xiếc (múa rối, ca nhạc) chưa? Ở đâu? Vào dịp nào? - Luyện nói theo nhóm: nhóm - HS thảo luận theo nhóm cặp bàn để trả lời câu hỏi - Nói trước lớp - Nhóm cử đại diện lên nói – NX C Củng cố dặn dò: - Đọc SGK - Đọc bảng lớp - CN – N – L .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Dạy tiếng: xiếc - Đánh vần, đọc trơn tiếng - L – N – CN - Phân tích tiếng - CN - Ghép tiếng - HS lên ghép lớp ghép CN Dạy từ khoá:... L - Nắm nghĩa từ: qua tranh - Đọc toàn vần - CN – L Vần ươc: (tương tự vần uôc) - So sánh ươc với uôc - Giống: Kết thúc c - Khác: ươc có ươ; c có - Đọc vần - CN – N – L Dạy đọc từ ứng dụng: -... từ Luyện đọc: - Đọc tiết 1: - Đọc câu ứng dụng: - CN – N – L + Dùng tranh để giới thiệu rút đoạn thơ: Quê hương diều biếc Chiều chiều thả sông - HS nghe Giáo án Tiếng Việt lớp Quê hương dò nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay