Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:27

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊC - ƯƠC I - Mục tiêu: Đọc được: iêc ươc xem xiếc rước đèn; từ đoạn thơ ứng dụng Viết được: iêc ươc xem xiếc rước đèn Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Xiếc, múa rối, ca nhạc II - Đồ dùng dạy học: Gv: Sgk, đồ dùng Hs: Sgk, đồ dùng; bảng III - Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy 1-Kiểm tra cũ: ôc-uôc 2-Bài mới: iêc-ươc *IÊC-Hđ1: Nhận diện vần Hđ2: đánh vần, đơn trơn *-ƯƠC (tương tự) Hđ3: Viết bảng Viết mẫu, nêu cách viết *-Giải lao Hđ4: đọc từ ngữ ứng dụng Hoạt động trò -Hát -Đọc Sgk -Viết: ốc gốc đôi guốc thuộc -Vần iêc gồm iê trước c sau cài -iê-cờ-iêc (HsTBY) -cài + pt: xiếc (x trước iêc sau / iêc) -xờ-iêc-xiêc-sắc-xiếc: xem xiếc -ươc rước rước đèn -Đọc tổng hợp So sánh: iêc-ươc -Viết: iêc ươc xem xiếc rước đèn -Hát -Tìm, đánh vần, đọc trơn tiếng mới: diếc, việc, lược, thước -Đọc trơn từ: cá diếc công việc lược thước kẻ Tiết 2: Hoạt động thầy 1-Kiểm tra cũ: tiết Hoạt động trò -Hát -Đọc vần, từ khóa, từ ứng dụng Đọc tổng hợp 2-Bài mới: tiết Giáo án Tiếng Việt lớp Hđ1: Luyện đọc H/dẫn đọc đoạn thơ Hđ2: Luyện viết H/dẫn viết vào TV *-Giải lao (chấm bài) Hđ3: Luyện nói Chủ đề: Xiếc, múa rối, ca nhạc Gợi ý: Chia dãy, dãy/yêu cầu: +Tranh ảnh xiếc +Tranh ảnh múa rối +Tranh ảnh ca nhạc Hđ4: Trò chơi *-Củng cố,dặn dò: Dặn: Học Xem: ach -Q/sát, nhận xét tranh -Đọc đoạn thơ (HsKG) -Cá nhân đọc nối tiếp câu (HsTBY) -Đọc bảng + Sgk (kể tiết 1) -Viết: iêc ươc xem xiếc rước đèn -Hát -Đọc tên chủ đề -Nói theo gợi ý (q/sát, thảo luận nhóm nội dung tranh) -G/thiệu trước lớp -Ghép từ thành đoạn thơ -Đọc lại .. .Giáo án Tiếng Việt lớp H 1: Luyện đọc H/dẫn đọc đoạn thơ Hđ2: Luyện viết H/dẫn viết vào TV *-Giải lao (chấm bài) Hđ3: Luyện nói Chủ đề: Xiếc, múa rối,... xét tranh -Đọc đoạn thơ (HsKG) -Cá nhân đọc nối tiếp câu (HsTBY) -Đọc bảng + Sgk (kể tiết 1) -Viết: iêc ươc xem xiếc rước đèn -Hát -Đọc tên chủ đề -Nói theo gợi ý (q/sát, thảo luận nhóm nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay