Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:27

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: IÊC - ƯƠC A/ MỤC TIÊU: - HS đọc được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn;từ đoạn thơ ứng dụng - HS viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn - Luyện nói 2, câu theo chủ đề: Xiếc, múa rối, ca nhạc B/ CHUẢN BỊ: - GV chuẩn bị: Tranh vẽ, chữ thực hành - HS chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, bảng C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ Bài cũ: HS đọc SGK phần 1, phần 2, phần / Bài 79 HS đọc toàn HS viết từ: thợ mộc, đuốc TIẾT 2/ Bài mới: Hoạt động dạy 3/ Dạy vần mới: iêc - ươc * Dạy vần: iêc -GV ghi bảng vần: iêc - Phát âm mẫu, HD học sinh cách phát âm vần: iêc a/ Nhận diện vần: - GV Hỏi: Vần iêc cấu tạo âm? b/ HD đánh vần: Vần iêc - GV đánh vần mẫu: iê - c - iêc - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai HS - Yêu cầu HS chọn ghép vần - HD đọc trơn vần: iêc c/ HD đánh vần: Tiếng - GV hỏi: có vần iêc muốn tiếng xiếc ta làm nào? - GV hỏi: Tiếng xiếc có âm trước vần sau dấu gì? Hoạt động học - HS phát âm vần: ( CN, ĐT) - HS nhận diện vần: iêc - HS nêu: Vần iêc cấu tạo 2âm, âm iê đầu vần, âm c cuối vần - HS đánh vần: ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) Giáo án Tiếng Việt lớp - GV đánh vần mẫu: - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai HS - Yêu cầu ghép tiếng: xiếc - HD đọc trơn tiếng d/ Giới thiệu từ ứng dụng: Xem xiếc - Luyện đọc trơn từ * Dạy vần : ươc - GV đọc vần, HD phát âm vần:ươc - Yêu cầu so sánh vần: iêc, ươc - Dạy bước tương tự vần - HS chọn ghép vần: iêc - HS đọc trơn vần: ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) - HS nêu: Có vần iêc muốn tiếng xiếc ta thêm âm x dấu sắc - HS nêu: Tiếng xiếc có âm x đứng trước, vần iêc đứng sau, dấu sắc âm ê - HS đánh vần:( Cá nhân, ĐT) - HS chọn ghép tiếng: xiếc - HS đọc trơn xiếc - HD đọc lại vần vừa học đ/ Giới thiệu từ ứng dụng: Cá diếc lược Công việc thước kẻ - Yêu cầu HS đánh vần thầm tiếng có - HS đọc trơn từ ứng dụng vần: iêc, ươc - Luyện đọc từ - GV uốn sửa lỗi đọc sai HS +HD đọc lại toàn e/ Luyện viết vần, từ: - GV viết mẫu, HD cách viết - GV hỏi: Vần iêc, ươc viết chữ? - GV hỏi: Từ xem xiếc, rước đèn viết chữ? - GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS -HD khoản cách chữ cách chữ chữ o +GV đọc mẫu toàn - Yêu cầu HS đọc tồn * HD trò chơi củng cố: - GV nêu tên trò chơi: đố bạn? - HD cách thực - Tuyên dương, khen ngợi - HS so sánh vần: iêc, ươc - HS đọc vần - HS phát âm vần: ( CN, ĐT) *Giống âm cuối: âm c *Khác âm đầu vần: iê/ ươ - HS đánh vần: ươc - HS ghép vần: ươc - HS đọc trơn vần: ươc - HS đánh vần tiếng: rước - Ghép tiếng, đọc trơn tiếng, đọc từ - HS đọc vần - HS đánh vần thầm tiếng - HS đọc từ:( nối tiếp CN, ĐT) Giáo án Tiếng Việt lớp - HS đọc toàn - HS nêu cách viết vần - HS nêu cách viết từ - HS luyện viết bảng vần, từ: - HS đọc toàn theo thứ tự, khơng thứ tự - HS tham gia trò chơi: Đố bạn? - Bạn chọn băng từ đọc từ có vần iêc, ươc TIẾT - GV hỏi:Tiết em vừa học vần gì?tiếng gì? Từ gì? 3/ Luyện tập: a/ Gọi HS đọc tiết -GV:Nêu yêu cầu tiết - GV cho HS nhận biết: Phần 1,phần2 SGK - HS nêu lại vần, tiếng, từ vừa học - HS đọc ( CN, ĐT) - HS đọc SGK( CN, nối tiếp) Giáo án Tiếng Việt lớp - HD cách cầm sách +Yêu cầu Hs đọc SGK b/ Giới thiêu câu ứng dụng: - HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu câu: - “ Quê hương nước ven sơng” - u cầu đọc thầm, tìm tiếngvần học - Yêu cầu đánh vần tiếng, đọc từ, đọc câu - GV sửa lỗi sai HS d/ Luyện viết: - GV viết mẫu: - HD viết vào vở, Nhắc nhở cách trình bày viết d/ Luyện nói: - GV HD quan sát tranh vẽ, giói thiệu chủ đề luyện nói: Xiếc, múa rối,ca nhạc - GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ 2, câu - Tranh vẽ gì? - Em xem xiếc chưa? Có thích thú khơng? - Em thích chương trình ca nhạc nào? * GV nói mẫu: 4/ Củng cố: - GV hỏi: Em vừa học vần gì? - HD trò chơi củng cố: Hái quả? - Tuyên dương khen ngợi 5/ Dặn dò: - Dặn HS ơn - Làm BT - Tự tìm thêm từ có vần vừa học - HS quan sát tranh vẽ, nhận xét - HS đọc thầm - HS Luyện đọc( CN, ĐT) - HS viết vào vở: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn - HS quan sát tranh vẽ - HS đọc chủ đề luyện nói - HS thảo luận nhóm đơi - Luyện nói nhóm - HS trình bày câu luyện nói; - Tranh vẽ cảnh xiếc, múa rối, ca nhạc - Em thích xem xiếc khỉ - Em thích xem múa rối nước * HS yếu lặp lại câu luyện nói - HS nghe nói mẫu - HS nêu - HS tham gia trò chơi: Hái quả? - Học sinh thi hái quả, thực nội dung - HS nghe dặn dò ... HS so sánh vần: iêc, ươc - HS đọc vần - HS phát âm vần: ( CN, ĐT) *Giống âm cuối: âm c *Khác âm đầu vần: iê/ ươ - HS đánh vần: ươc - HS ghép vần: ươc - HS đọc trơn vần: ươc - HS đánh vần tiếng: ... vần : ươc - GV đọc vần, HD phát âm vần: ươc - Yêu cầu so sánh vần: iêc, ươc - Dạy bước tương tự vần - HS chọn ghép vần: iêc - HS đọc trơn vần: ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) - HS nêu: Có vần iêc muốn tiếng. . .Giáo án Tiếng Việt lớp - GV đánh vần mẫu: - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai HS - Yêu cầu ghép tiếng: xiếc - HD đọc trơn tiếng d/ Giới thiệu từ ứng dụng: Xem xiếc - Luyện đọc trơn từ * Dạy vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 80: Vần IÊC ƯƠC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay