Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:17

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ACH A Mục tiêu: - Học sinh đọc viết được: ach, sách - Đọc câu ứng dụng: Mẹ, mẹ cô dạy Phải giữ đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách, áo bẩn - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữ gìn sách B Phương pháp: Trực quan; Thực hành giao tiếp; Phân tích ngơn ngữ; Rèn luyện theo mẫu C Đồ dùng: - Tranh minh hoạ: Các từ ngữ khoá, đọc ứng dụng, phần luyện nói D Các hoạt động dạy học: I Kiểm tra cũ: - Học sinh đọc viết bảng con: cá diếc, lượt, công việc, thước kẻ - Đọc câu ứng dụng: Quê hương diều biếc Chiều chiều thả đồng Quê hương đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sơng - Học sinh tìm tiếng từ có vần: iêc, ươc II Bài mới: Giáo viên Học sinh Giới thiệu bài: - Giáo viên giới thiệu bài: hôm nay, học vần : ach - Học sinh đọc theo giáo viên: ach Học sinh đọc cá nhân, đồng theo Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên ghi lên bảng: ach nhóm, tổ, lớp Dạy vần: * ach: a) Nhận diện vần: - Giáo viên giới thiệu ghi bảng: ach - Vần ach tạo nên từ a ch Giáo viên hướng dẫn cách phát âm Giáo viên phát âm mẫu - Học sinh phát âm cá nhân, đồng - So sánh ach với ac: + Giống nhau: bắt đầu a + Khác nhau: ach kết thúc ch Giáo viên ghép bảng cài: ach - Học sinh ghép: ach - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: a – - Học sinh đánh vần: ach chờ – ach Học sinh đánh vần, đọc trơn, phân tích vần ach - Học sinh ghép tiếng: sách Thêm âm ch trước vần ach dấu sắc vần ach để tạo thành tiếng: sách * Tiếng khoá từ ngữ khố: - Học sinh phân tích tiếng sách Vị trí chữ - Giáo viên ghi bảng: sách vần tiếng khoá sách (ch đứng trước, ach đứng sau, dấu sắc vần ach) - Học sinh đánh vần, đọc trơn từ ngữ khoá: - Giáo viên giới thiệu tranh “cuốn sách” hỏi: a – chờ – ach Đây tranh vẽ gì? (cuốn sách) sờ – ach – sach – sắc - sách Giáo viên ghi bảng: sách sách - Học sinh đọc: sách - Học sinh đọc trơn: ach – sách - sách - Đọc trơn : ach – sách - sách Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp Giáo án Tiếng Việt lớp - Học sinh viết bảng con: ach – sách - sách * Luyện viết: ach – sách - sách Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết Lưu ý nét nối a ch - Giáo viên nhận xét chữa lỗi cho học sinh * Dạy từ câu ứng dụng: Giáo viên ghi bảng từ mới: viên gạch kênh rạch - Học sinh đọc từ phát gạch chân bạch đàn tiếng mới: gạch, rạch, bạch Đọc trơn tiếng: gạch, rạch, bạch - Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp - Học sinh đọc từ ứng dụng: Đọc trơn từ ứng dụng viên gạch kênh rạch bạch đàn - Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, lớp - Giáo viên giảng từ ứng dụng - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh đọc: ach – sách - sách Tiết 2: Học sinh đọc cá nhân, đồng theo Luyện tập: nhóm, tổ, lớp a) Luyện đọc: - Học sinh đọc từ ứng dụng: - Luyện đọc lại vần tiết viên gạch kênh rạch bạch đàn Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, lớp - Học sinh mở SGK quan sát tranh 1, * Đọc câu ứng dụng: 2, - Giáo viên HD học sinh quan sát tranh số 1, - Học sinh đọc trơn câu ứng dụng tìm tiếng Giáo án Tiếng Việt lớp 2, vẽ gì? mới: sạch, sách Giáo viên ghi bảng câu ứng dụng: Đánh vần tiếng: sạch, sách Mẹ, mẹ cô dạy Phải giữ đôi tay Đọc trơn tiếng: sạch, sách Học sinh đọc cá nhân, đồng theo Bàn tay mà dây bẩn nhóm, tổ, lớp Sách, áo bẩn - Học sinh đọc trơn câu ứng dụng: Mẹ, mẹ cô dạy - Đọc trơn câu ứng dụng Phải giữ đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách, áo bẩn Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp - Học sinh luyện đọc toàn SGK Học sinh đọc cá nhân, đồng theo - Luyện đọc toàn SGK nhóm, tổ, lớp - Học sinh nhận xét nét nối trong: ach - Học sinh viết tập viết: ach – sách - b) Luyện viết: ach – sách - sách Giáo viên viết mẫu lên bảng lớp nhấn mạnh sách Mỗi vần hàng từ hàng cách lia bút để tạo liền mạch viết chữ - Giáo viên theo dõi luyện viết em Nhất em viết chậm - Học sinh quan sát, thảo luận nhóm nội c) Luyện nói theo chủ đề: Giữ gìn sách dung quán sát sau lên giới thiệu trước lớp Giáo viên cho học sinh quan sát số sách giữ gìn đẹp bạn lớp - Em làm để giữ gìn sách đẹp III Củng cố: - học sinh đọc toàn bảng lớp SGK - Chơi trò chơi: Tìm từ có vần: ach Giáo án Tiếng Việt lớp IV Dặn dò: - Giáo viên dặn học sinh học chuẩn bị bài: ich, êch ... học sinh đánh vần: a – - Học sinh đánh vần: ach chờ – ach Học sinh đánh vần, đọc trơn, phân tích vần ach - Học sinh ghép tiếng: sách Thêm âm ch trước vần ach dấu sắc vần ach để tạo thành tiếng: .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên ghi lên bảng: ach nhóm, tổ, lớp Dạy vần: * ach: a) Nhận diện vần: - Giáo viên giới thiệu ghi bảng: ach - Vần ach tạo nên từ a ch Giáo viên hướng... sách * Tiếng khoá từ ngữ khoá: - Học sinh phân tích tiếng sách Vị trí chữ - Giáo viên ghi bảng: sách vần tiếng khoá sách (ch đứng trước, ach đứng sau, dấu sắc vần ach) - Học sinh đánh vần, đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay