Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:17

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ACH I Yêu cầu: Kiến thức: -Đọc được: ach, sách, từ đoạn thơ ứng dụng; Viết được: ach, sách -Luyện nói 2- câu theo chủ đề: Giữ gìn sách 2.Kĩ năng: Rèn cho HS đọc, viết thành thạo tiếng, từ có chứa vần ach 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận II Chuẩn bị:  Vật mẫu: Quyển sách  Tranh: bạch đàn, đoạn thơ ứng dụng, phần luyện nói  Bộ ghép chữ học vần III Đồ dùng dạy học: Hoạt động GV Bài cũ: Viết: cá diếc, công việc, thước kẻ Hoạt động HS Lớp viết bảng em đọc câu ứng dụng, tìm tiếng có chứa vần iêc, ươc em câu Nhận xét ghi điểm Bài mới: *Vần ach: a) Nhận diện vần: -Phát âm: ach Đọc trơn Ghép vần ach lớp ghép vần ach -Phân tích vần ach? Vần ach có âm a đứng trước, âm ch đứng sau -So sánh vần ach với vần am + Giống: mở đầu âm a b) Đánh vần: +Khác: vần ach kết thúc âm ch Giáo án Tiếng Việt lớp a - chờ - ach Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp Chỉnh sửa Ghép thêm âm s sắc vào vần ach để tạo tiếng Ghép tiếng sách Phân tích tiếng sách? Đánh vần: sờ - ach - sach - sắc - sách Có âm s đứng trước , vần ach đứng sau, Giới thiệu sách Tiếng Việt sắc a Đọc từ: sách Rút từ sách Đọc tồn phần Cá nhân, nhóm , lớp c) Luyện Viết: Cá nhân, lớp Viết mẫu, hướng dẫn cách viết Theo dõi Viết định hình Nhận xét , sửa sai Viết bảng d) Luyện đọc từ: Ghi từ lên bảng Gạch chân Chỉnh sửa Đọc thầm tìm tiếng có chứa vần ach Giải thích từ Phân tích tiếng Đọc mẫu Đọc cá nhân, nhóm , lớp TIẾT 2: - HS đọc lại 3.Luyện tập a) Luyện đọc:Lần lượt đọc ôn tiết Lần kượt đọc âm, tiếng, từ khoá Lần lượt đọc từ ứng dụng Cá nhân , nhóm , lớp *Đọc câu ứng dụng Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? Đọc thầm câu ứng dụng tìm tiếng có chứa vần ach? Đọc trơn đoạn thơ Tranh vẽ cô dạy Giáo án Tiếng Việt lớp Chỉnh sửa Nêu, phân tích Khi đọc hết dòng thơ cần ý điều gì? Đọc mẫu Cá nhân, nhóm, lớp b) Luyện viết: nghỉ Treo bảng viết mẫu – em đọc lại Hướng dẫn HS viết vào tập viết Theo dõi giúp đỡ HS viết chậm Quan sát nhận xét độ cao khoảng cách Thu chấm 1/3 lớp, nhận xét Viết vào tập viết c) Luyện nói: Đọc tên luyện nói hơm nay? Cho HS quan sát số sách giữ gìn đẹp bạn lớp Quan sát tranh thảo luận nhóm 2, lên giới thiệu trước lớp Gĩư gìn sách sách đẹp nhóm Quan sát nhận xét Cùng HS tuyên dương em có sách sạch, viết chữ đẹp Thảo luận N2 (5 phút) Đại diện nhóm lên giới thiệu trước lớp Em làm để giữ gìn sách đẹp? Lớp nhận xét nhóm có sách sẽ, Nhắc nhở số HS sách luộm thuộm , cẩu thả , hướng viết chữ đẹp dẫn cách đặt sách để đọc , để viết , cách cầm bút viết để HS tự nêu làm sách không quăn mép IV Củng cố dặn dò: So sánh vần ach với vần am? em so sánh Tìm nhanh tiếng có chứa vần ach HS thi tìm tiếng bảng cài Đọc viết thành thạo vần ach Xem trước bài: ich, êch Thực nhà .. .Giáo án Tiếng Việt lớp a - chờ - ach Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp Chỉnh sửa Ghép thêm âm s sắc vào vần ach để tạo tiếng Ghép tiếng sách Phân tích tiếng sách? Đánh vần: sờ - ach - sach -... quăn mép IV Củng cố dặn dò: So sánh vần ach với vần am? em so sánh Tìm nhanh tiếng có chứa vần ach HS thi tìm tiếng bảng cài Đọc viết thành thạo vần ach Xem trước bài: ich, êch Thực nhà ... dụng Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? Đọc thầm câu ứng dụng tìm tiếng có chứa vần ach? Đọc trơn đoạn thơ Tranh vẽ cô dạy Giáo án Tiếng Việt lớp Chỉnh sửa Nêu, phân tích Khi đọc hết dòng thơ cần ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay