Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:17

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: ACH I MỤC TIÊU: GIÚP HS: - Học sinh đọc được: ach, sách, từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ach, sách - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Giữ gìn sách II CHUẨN BỊ: - Bộ học cụ TV, Bảng phụ - Tranh minh họa, từ khóa, câu ứng dụng phần luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND - TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Giáo án Tiếng Việt lớp I.Kiểm tra GV gọi hs đọc viết từ - hs thực đọc cũ: ứng dụng, đoạn thơ ứng Lớp viết theo dãy (4 -5') dụng trước GV đọc từ cho dãy viết GV nhận xét, ghi điểm II.Dạy *PP trực quan gợi mở, hỏi HS theo dõi đáp hs đọc lại đề 1.Giới thiệu GV giới thiệu GV viết lên bảng: ach 2.Dạy vần: GV nêu: Vần ach tạo Một số hs nhắc lại ach nên từ: a âm ch HS tìm chữ cài vần ich a.Giới thiệu GV nhận xét kết luận HS theo dõi vần ach GV y/ c hs tìm cài vần ach HS đánh vần- đọc trơn(cá nhân, lớp) (4-5') GV phát âm mẫu GV HD hs đánh vần: a - chờ HS: có vần ach muốn có tiếng sách ta thêm - ach âm l đứng trước vần ich đứng sau dấu GV theo dõi chỉnh sửa cách nặng đặt âm i b.Đánh vần (5-7') đánh vần cho H HS dùng bảng cài ghép tiếng *Tiếng từ khóa: lịch GV hỏi; Đã có vần ach muốn HS: tiếng lịch có âm l đứng trước, vần ich đứng có tiếng sách ta thêm âm ? sau dấu nặng đặt âm i (nhiều hs dấu trả lời) GV y/c hs tìm cài tiếng mới: HS đọc nối tiếp sách (cá nhân, nhóm, lớp) GV y/c hs phân tích tiếng sách - GV HD hs đánh vần đọc HS quan sát, đọc viết trơn từ khóa: GV sửa nhịp đọc cho hs HS theo dõi HS viết bóng Giáo án Tiếng Việt lớp Nghỉ tiết c.Hướng Hình thức: cá nhân (bảng dẫn viết con) (6-7') HS viết bảng GV viết mẫu, ach, sách 2,3 hs K+G đọc GV HD quy trình viết HS lắng nghe GV y/c hs luyện viết d.Đọc tiếng GV nhận xét chỉnh sửa HS tìm tiếngvần vừa học ứng dụng Hình thức: cá nhân ,nhóm, HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp (5 - 6') lớp GV ghi tiếng ứng dụng HS lắng nghe bảng phụ gọi hs đọc GV giải nghĩa số từ HS đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cá (hoặc có hình vẽ, mẫu nhân, lớp) vật) Lớp đọc đồng GV y/c hs tìm tiếng có 2.Luyện vần vừa học HS quan sát tranh tập - GV gạch chân tiếng HS thảo luận trả lời theo nội dung tranh a luyện HS đọc câu ứng dụng đọc GV gọi hs đọc từ ứng dụng HS lắng nghe (8 - 10') (có thể khơng theo thứ tự) HS theo dõi GV chỉnh sửa phát âm cho hs HS viết bóng GV đọc mẫu Tiết HS viết bảng HS viết vào *PP quan sát , hỏi đáp thực b.Luyện hành H đọc tên luyện nói: Hình thức: cá nhân, nhóm, Giữ gìn sách, lớp HS quan sát tranh, thảo luận GV hướng hs luyện đọc lại nội dung tranh Giáo án Tiếng Việt lớp viết (12 -15') vần học tiết HS luyện nói (nhóm, cá nhân) GV theo dõi, chỉnh sửa cho HS tìm nêu nối tiếp hs c.Luyện nói GVcho hs đọc lại tồn (7-8') bảng *HD hs đọc câu ứng dụng GV cho hs quan sát tranh GV nêu câu hỏi, gợi ý GV nhận xét - chốt nội dung GVchỉnh sửa lỗi phát âm GV đọc mẫu câu ứng dụng III Củng - GV HD hs viết vào tập cố dặn dò viết: ach, sách, GV y/c (3-4') hs luyện viết GV HD điều chỉnh, giúp hs yếu *PP quan sát, thảo luận, luyện nói GV HD hs luyện nói GV y/c hs quan sát tranh GV gợi ý: - Tranh vẽ gì? Ai du lịch với gia đình? -Khi du lịch em thường mang gì? -Kể tên chuyên du lịch mà em GV tổ chức cho hs luyện nói T nhận xét bổ sung, chốt nội dung luyện nói Lớp đọc HS lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp - GV HD hs tìm tiếng, từ có vần vừa học văn - GV ghi bảng tiếng, từ vừa tìm GV nhận xét học, dặn dò ... dõi vần ach GV y/ c hs tìm cài vần ach HS đánh vần- đọc trơn(cá nhân, lớp) (4-5') GV phát âm mẫu GV HD hs đánh vần: a - chờ HS: có vần ach muốn có tiếng sách ta thêm - ach âm l đứng trước vần ich... nặng đặt âm i b.Đánh vần (5-7') đánh vần cho H HS dùng bảng cài ghép tiếng *Tiếng từ khóa: lịch GV hỏi; Đã có vần ach muốn HS: tiếng lịch có âm l đứng trước, vần ich đứng có tiếng sách ta thêm... đề 1. Giới thiệu GV giới thiệu GV viết lên bảng: ach 2.Dạy vần: GV nêu: Vần ach tạo Một số hs nhắc lại ach nên từ: a âm ch HS tìm chữ cài vần ich a.Giới thiệu GV nhận xét kết luận HS theo dõi vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay