Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:17

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ACH I Mục đích yêu cầu: - Đọc được: ach, sách, từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ach, sách - Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách - *HSKT: Đọc viết chữ a, ă II Chuẩn bị: -Tranh minh hoạ từ khóa, câu ứng dụng Tranh luyện nói: Giữ gìn sách -Bộ ghép vần GV học sinh III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Kiểm tra cũ: Hỏi trước Hoạt động HS Học sinh nêu tên trước Đọc sách kết hợp bảng HS cá nhân -> em Viết bảng N1: cá diếc; N2: công việc GV nhận xét chung Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần ach, ghi bảng Học sinh nhắc lại Gọi HS phân tích vần ach HS phân tích, cá nhân em Lớp cài vần ach Cài bảng cài GV nhận xét So sánh vần ach với ac Giống : Bắt đầu a Khác : ach kết thúc bắt ch HD đánh vần vần ach a – chờ – ach CN em, đọc trơn em, nhóm Có ach, muốn có tiếng sách ta làm nào? Thêm âm s đứng trước vần ach, sắc Cài tiếng sách đầu âm a GV nhận xét ghi bảng tiếng sách Tồn lớp Gọi phân tích tiếng sách CN em Giáo án Tiếng Việt lớp GV hướng dẫn đánh vần tiếng sách Sờ – ach – sach – sắc - sách CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Dùng tranh giới thiệu từ “cuốn sách” Hỏi:Trong từ có tiếng mang vần học Tiếng sách Gọi đánh vần tiếng sách, đọc trơn từ sách CN em, đọc trơn em, nhóm CN em Gọi đọc sơ đồ bảng Nghỉ tiết Hướng dẫn viết bảng con: ach, sách GV nhận xét sửa sai Toàn lớp viết Đọc từ ứng dụng Giáo viên đưa tranh, mẫu vật vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng Viên gạch, sẽ, kênh rạch, bạch đàn Hỏi tiếng mang vần học từ: Viên gạch, sẽ, kênh rạch, bạch đàn Gọi đánh vần tiếng đọc trơn từ Gọi đọc toàn bảng 3.Củng cố tiết 1: Hỏi vần học Đọc HS đánh vần, đọc trơn từ, CN em Tìm tiếng mang vần học NX tiết Gạch, sạch, rạch, bạch Tiết Luyện đọc bảng lớp : Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện câu : GT tranh rút câu ghi bảng: CN em Bức tranh vẽ gì? CN ->8 em, lớp đồng Nội dung tranh minh hoạ cho câu ứng dụng: Giáo án Tiếng Việt lớp Mẹ, mẹ cô dạy Ba mẹ Phải giữ đôi tay Bàn tay mà dây bẩn HS tìm tiếng mang vần học (có gạch Sách, áo bẩn chân) câu, em đánh vần tiếng có GV nhận xét sửa sai gạch chân, đọc trơn tiếng em, đọc trơn Luyện nói : Chủ đề: “Giữ gìn sách vở” tồn câu em, đồng GV treo tranh gợi ý hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề Học sinh nói dựa theo gợi ý GV GV giáo dục TTTcảm Học sinh khác nhận xét Đọc sách GV đọc mẫu lần GV Nhận xét cho điểm Luyện viết TV HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng em GV thu số em để chấm điểm Học sinh lắng nghe *HSKT: Nhận xét cách viết -Viết a, ă 4.Củng cố : Gọi đọc Trò chơi: Tiếp sức CN em Giáo viên phát giấy cho tổ em chuyền cho viết tiếngvần ach Hết thời Đại diện nhóm nhóm 15 học sinh lên gian cho tổ nộp lại, Giáo viên gắn lên bảng, chơi trò chơi loại bỏ từ sai Tổ viết nhiều tiếng tổ Học sinh khác cổ vũ cho nhóm thắng GV nhận xét trò chơi 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem nhà, tự tìm từ mang vần vừa học .. .Giáo án Tiếng Việt lớp GV hướng dẫn đánh vần tiếng sách Sờ – ach – sach – sắc - sách CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Dùng tranh giới thiệu từ “cuốn sách” Hỏi:Trong từ có tiếng mang vần học Tiếng. .. Hỏi tiếng mang vần học từ: Viên gạch, sẽ, kênh rạch, bạch đàn Gọi đánh vần tiếng đọc trơn từ Gọi đọc toàn bảng 3.Củng cố tiết 1: Hỏi vần học Đọc HS đánh vần, đọc trơn từ, CN em Tìm tiếng mang vần. .. bảng lớp : Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện câu : GT tranh rút câu ghi bảng: CN em Bức tranh vẽ gì? CN ->8 em, lớp đồng Nội dung tranh minh hoạ cho câu ứng dụng: Giáo án Tiếng Việt lớp Mẹ, mẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay