Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:17

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ACH A/ Mục tiêu: - Học sinh đọc đựơc ach, sách, sách; Từ đoạn thơ ứng dụng - Học sinh viết được: ach, sách - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập B Đồ dùng dạy học: 1/GV chuẩn bị: • Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp • Tranh minh hoạ học • Tranh minh hoạ phần luyện nói 2/HS chuẩn bị: • Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt • Bảng C.Các hoạt động dạy học: GV I Kiểm tra cũ: phút - Gọi số hs đọc viết từ ngữ - số hs đọc câu ứng dụng II Dạy học mới: Dạy vần mới: 15 phút Nhận diện vần ăc, vần âc -Nhận diện vần ach - So sánh ach với ac - Đánh vần, đọc trơn vần - Ghép vần Đánh vần, phân tích, đọc trơn - Giáo viên ghi bảng: ach - Thêm âm s, dấu sắc - Ghi bảng: sách - Đây c ? (đưa ra) HS - HS - HS - HS đánh vần, đọc trơn phân tích - HS so sánh - Ghép vần đánh vần: cá nhân lớp - Đánh vần đọc trơn, phân tích vần ach - Ghép vần: ach - Ghép tiếng: sách - Đánh vần đọc trơn , phân tích tiếng - Quyển sách, sách Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghi bảng: sách - So sánh: ach với ăt Viết: phút Viết bảng Giải lao: phút Đọc từ ngữ ứng dụng: phút - Gắn thẻ từ lên bảng: Viên gạch kênh rạch Sạch bạch đàn - Thi tìm tiếng có chứa vần -GV giải thích đọc mẫu Tiết Luyện tập: 30 phút a Luyện đọc: - Đọc lại vần tiết - Đọc câu ứng dụng - Cho hs xem tranh - GV đọc mẫu, số HS đọc a Luyện viết: - Giở tập viết in sẵn - Giáo viên viết mẫu, lưu ý nét nối, khoảng cách, tư b Luyện nói: - Chủ đề: - Gv gợi ý Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Kết bạn Nhận xét tiết học - Đọc trơn vần, từ bảng - Viết bảng vần từ khoá - Hát múa tập thể - Đọc vài em, kết hợp phân tích tiếng khó - Đọc cá nhân - Xem tranh - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Viết tập viết - Nói theo chủ đề - Cả lớp tham gia - Đọc bảng cá nhân - Chuẩn bị sau Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghi bảng: sách - So sánh: ach với ăt Viết: phút Viết bảng Giải lao: phút Đọc từ ngữ ứng dụng: phút... lên bảng: Viên gạch kênh rạch Sạch bạch đàn - Thi tìm tiếng có chứa vần -GV giải thích đọc mẫu Tiết Luyện tập: 30 phút a Luyện đọc: - Đọc lại vần tiết - Đọc câu ứng dụng - Cho hs xem tranh - GV... sẵn - Giáo viên viết mẫu, lưu ý nét nối, khoảng cách, tư b Luyện nói: - Chủ đề: - Gv gợi ý Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Kết bạn Nhận xét tiết học - Đọc trơn vần, từ bảng - Viết bảng vần từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 81: Vần ACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay