Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:13

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ICH - ÊCH I Mục tiêu: - Học sinh đọc được: êch, ich, tờ lịch, ếch; Từ đoạn thơ ứng dụng - Học sinh viết được: êch, ich, tờ lịch, ếch - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Chúng em du lịch - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng Tiếng Việt - Tranh minh họa phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: Hoạt động học sinh - Gọi số hs đọc viết từ sau: - HS - số hs đọc câu ứng dụng - HS Dạy học mới: a Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) b Dạy chữ ghi âm: Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng: ich Hoạt động cá nhân - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghép vần - Thêm âm l, dấu nặng - Ghép tiếng - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng: lịch - Đây gì? (đưa lên) - Viết bảng - Ghi bảng: tờ lịch - Đọc trơn từ khoá Vần êch (hướng dẫn tương tự) - Đọc lại - So sánh: ich, êch - Đọc lại vần bảng Giáo án Tiếng Việt lớp Đọc từ ngữ ứng dụng: - Gắn thẻ từ lên bảng: Hoạt động cá nhân - 2, HS đọc từ ngữ ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng kịch mũi hếch - Đọc trơn từ vui thích chênh chếch - Đọc lại từ nhiều em - GV giải thích từ ngữ cho HS để - Đọc lại tồn hình dung Gv đọc mẫu - Thi tìm theo nhóm HDHS viết: - Viết bảng từ ứng dụng - Viết mẫu: Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: - Cá nhân, em đọc Luyện đọc vần tiết - Cá nhân, nhóm lớp - Đọc câu ứng dụng - Xem tranh + Cho số HS nhận xét tranh - Thảo luận +Cho 2, hs đọc câu ứng dụng - Vở tập viết - Đọc tên chủ đề b Luyện viết: Giở tập viết c Luyện nói: - Xem tranh, thảo luận, trình bày - u cầu mở sách giáo khoa - Tên luyện nói gì? -Luyện nói theo chủ đề Củng cố, dặn dò: Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần ich - êch Nhận xét tiết học - Cả lớp chơi Chuẩn bị sau .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Đọc từ ngữ ứng dụng: - Gắn thẻ từ lên bảng: Hoạt động cá nhân - 2, HS đọc từ ngữ ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng kịch mũi hếch - Đọc trơn... tranh, thảo luận, trình bày - Yêu cầu mở sách giáo khoa - Tên luyện nói gì? -Luyện nói theo chủ đề Củng cố, dặn dò: Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần ich - êch Nhận xét tiết học - Cả lớp chơi Chuẩn... viết: - Viết bảng từ ứng dụng - Viết mẫu: Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: - Cá nhân, em đọc Luyện đọc vần tiết - Cá nhân, nhóm lớp - Đọc câu ứng dụng - Xem tranh + Cho số HS nhận xét tranh - Thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay