Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:13

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ICH - ÊCH A Mục tiêu: - Học sinh đọc viết được: ich, êch, tờ lịch, ếch - Đọc câu ứng dụng: Tơi chim chích Nhà cành chanh Tìm sâu tơi bắt Cho chanh nhiều Ri rích, ri Có ích, có ích - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chúng em du lịch B Phương pháp: Trực quan; Thực hành giao tiếp; Phân tích ngơn ngữ; Rèn luyện theo mẫu C Đồ dùng: - Tranh minh hoạ: Các từ ngữ khoá, đọc ứng dụng, phần luyện nói D Các hoạt động dạy học: I Kiểm tra cũ: - Học sinh đọc viết bảng con: viên gạch, kênh rạch, sẽ, bạch đàn - Đọc câu ứng dụng: Mẹ, mẹ cô dạy Phải giữ đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách, áo bẩn - Học sinh tìm tiếng từ có vần: ach II Bài mới: Giáo viên Giới thiệu bài: Học sinh Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên giới thiệu bài: hôm nay, - Học sinh đọc theo giáo viên: ich, êch học vần: ich, êch - Giáo viên ghi lên bảng: ich, êch Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp Dạy vần: * ich: a) Nhận diện vần: - Giáo viên giới thiệu ghi bảng: ich - Vần ich tạo nên từ i ch Giáo viên hướng dẫn cách phát âm Giáo viên phát âm mẫu - Học sinh phát âm cá nhân, đồng - So sánh ich với ach: + Giống nhau: kết thúc ch + Khác nhau: ich bắt đầu i - Học sinh ghép: ich Giáo viên ghép bảng cài: ich - Học sinh đánh vần: ich - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: i – Học sinh đánh vần, đọc trơn, phân tích vần chờ – ich ich - Học sinh ghép tiếng: lịch - Thêm âm l trước vần ich dấu nặng vần ich để tạo thành tiếng: lịch * Tiếng khoá từ ngữ khố: - Học sinh phân tích tiếng lịch Vị trí chữ - Giáo viên ghi bảng: lịch vần tiếng khoá lịch (l đứng trước, ich đứng sau, dấu nặng vần ich) - Học sinh đánh vần, đọc trơn từ ngữ khoá: - Giáo viên giới thiệu tranh “tờ lịch” hỏi: Đây i – chờ – ich tranh vẽ gì? (tờ lịch) lờ – ich – lich – nặng – lịch Giáo viên ghi bảng: tờ lịch tờ lịch - Học sinh đọc: tờ lịch - Học sinh đọc trơn: ich – lịch - tờ lịch - Đọc trơn: ich – lịch - tờ lịch Học sinh đọc cá nhân, đồng theo Giáo án Tiếng Việt lớp nhóm, tổ, lớp - Học sinh viết bảng con: ich – lịch - tờ lịch * Luyện viết: ich – lịch - tờ lịch Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy trình viết Lưu ý nét nối i ch - Giáo viên nhận xét chữa lỗi cho học sinh * êch: (Quy trình tương tự) Lưu ý: - vần êch tạo nên từ ê ch - So sánh êch với ich: + Giống nhau: Kết thúc ch + Khác nhau: êch bắt đầu ê - Đánh vần: ê – chờ – êch êch – sắc – ếch - Học sinh viết bảng : êch - ếch - ếch ếch - Viết: Nét nối ê ch Viết tiếng từ ngữ khoá: ếch - ếch - Học sinh đọc từ phát gạch chân tiếng : kịch, thích, hếch, chếch * Dạy từ câu ứng dụng: - Học sinh đọc cá nhân, đồng theo Giáo viên ghi bảng từ mới: nhóm, tổ, lớp kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Đọc trơn tiếng: kịch, thích, hếch, chếch - Học sinh đọc từ ứng dụng: kịch mũi hếch vui thích chênh chếch - Học sinh đọc cá nhân, đồng theo Đọc trơn từ ứng dụng nhóm, lớp - Học sinh đọc: ich – lịch - tờ lịch , êch - ếch - Giáo viên giảng từ ứng dụng - ếch Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên đọc mẫu Học sinh đọc cá nhân, đồng theo Tiết 2: Luyện tập: nhóm, tổ, lớp - Học sinh đọc từ ứng dụng: a) Luyện đọc: kịch mũi hếch - Luyện đọc lại vần tiết vui thích chênh chếch Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, lớp - Học sinh mở SGK quan sát tranh 1, 2, * Đọc câu ứng dụng: - Giáo viên HD học sinh quan sát tranh số 1, 2, vẽ gì? Giáo viên ghi bảng câu ứng dụng: Tơi chim chích Nhà cành chanh Tìm sâu tơi bắt - Học sinh đọc trơn câu ứng dụng tìm tiếng Cho chanh nhiều mới: chích, rích, ích Ri rích, ri Đánh vần tiếng: chích, rích, ích Có ích, có ích Đọc trơn tiếng: chích, rích, ích - Đọc trơn câu ứng dụng Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp - Học sinh đọc trơn câu ứng dụng: Tôi chim chích Nhà cành chanh Tìm sâu tơi bắt - Luyện đọc toàn SGK Cho chanh nhiều Ri rích, ri Giáo án Tiếng Việt lớp Có ích, có ích Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp - Học sinh luyện đọc toàn SGK Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp - Học sinh nhận xét nét nối trong: ich, êch - Học sinh viết tập viết: ich, êch, tờ lịch, ếch Mỗi vần hàng từ hàng b) Luyện viết: ich, êch, tờ lịch, ếch Giáo viên viết mẫu lên bảng lớp nhấn mạnh cách lia bút để tạo liền mạch viết chữ - Học sinh quan sát tranh, thảo luận nhóm - Giáo viên theo dõi luyện viết em Nhất trả lời câu hỏi em viết chậm c) Luyện nói theo chủ đề: Chúng em du lịch Giáo viên giói thiệu tranh nêu câu hỏi gợi ý: + Tranh vẽ ? + Ai du lịch với gia đình với nhà trường? + Khi du lịch bạn thường mang gì? + Kể tên chuyến du lịch mà em III Củng cố: - học sinh đọc toàn bảng lớp SGK - Chơi trò chơi: Tìm từ có vần: ich, êch IV Dặn dò: - Giáo viên dặn học sinh học chuẩn bị bài: Ôn tập Giáo án Tiếng Việt lớp .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên giới thiệu bài: hôm nay, - Học sinh đọc theo giáo viên: ich, êch học vần: ich, êch - Giáo viên ghi lên bảng: ich, êch Học sinh đọc cá nhân,... đánh vần, đọc trơn, phân tích vần chờ – ich ich - Học sinh ghép tiếng: lịch - Thêm âm l trước vần ich dấu nặng vần ich để tạo thành tiếng: lịch * Tiếng khoá từ ngữ khố: - Học sinh phân tích tiếng. .. So sánh ich với ach: + Giống nhau: kết thúc ch + Khác nhau: ich bắt đầu i - Học sinh ghép: ich Giáo viên ghép bảng cài: ich - Học sinh đánh vần: ich - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: i
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay