Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:13

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: ICH - ÊCH I MỤC TIÊU: - HS đọc được: ich, êch, tờ lịch, ếch, từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ich, êch, tờ lịch, ếch - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Chúng em du lịch II CHUẨN BỊ: Bộ học cụ TV, bảng phụ Tranh minh họa, từ khóa, câu ứng dụng phần luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND- TG I Kiểm tra HOẠT ĐỘNG CỦA GV GV gọi hs đọc viết từ ứng dụng, HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - hs thực đọc cũ (4 -5') đoạn thơ ứng dụng trước Lớp viết theo dãy GV đọc từ cho dãy viết GV nhận xét, ghi điểm II Dạy *PP trực quan gợi mở, hỏi đáp GV giới thiệu HS theo dõi Giới thiệu GV viết lên bảng: ich, êch hs đọc lại đề bài GV nêu: Vần ich tạo nên từ: i âm ch Dạy vần: GV nhận xét kết luận Một số hs nhắc lại GV y/c hs tìm cài vần ich HS tìm chữ cài vần ich a Giới thiệu GV phát âm mẫu HS theo dõi vần thứ GV HD hs đánh vần: i - chờ - ich HS đánh vần - đọc trơn(cá nhất: ich GV HD chỉnh sửa cách đánh vần cho hs nhân, lớp) (4-5') *Tiếng từ khóa: ich GV hỏi: Đã có vần ich muốn có tiếng HS: có vần ich muốn có lịch ta thêm âm gì? dấu nào? tiếng lịch ta thêm âm l đứng GV y/c hs tìm cài tiếng mới: lịch trước vần ich đứng sau dấu Giáo án Tiếng Việt lớp b Đánh vần (5-7') GV y/c hs phân tích tiếng lịch nặng đặt âm i -GV HD hs đánh vần đọc trơn từ HS dùng bảng cài ghép tiếng khóa: lịch i - chờ - ich HS tiếng lịch có âm l đứng lờ -ich - lich -nặng - lịch trước, vần ich đứng sau dấu tờ lịch nặng đặt âm i GV sửa nhịp đọc cho hs (nhiều hs trả lời) *Dạy vần êch (quy trình tương tự) HS đọc nối tiếp (cá nhân, Nghỉ tiết nhóm, lớp) c Hướng dẫn Hình thức: cá nhân (bảng con) HS quan sát, đọc viết viết GV viết mẫu: ich, êch, tờ lịch, ếch HS theo dõi GV hướng dẫn quy trình viết HS viết bóng GV y/c hs luyện viết HS viết bảng (6-7') GV nhận xét chỉnh sửa d.Đọc tiếng Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp ứng dụng GV ghi tiếng ứng dụng bảng phụ gọi (5 - 6') HS đọc: kịch vui thích 2,3 hs K+G đọc mũi hếch chênh chếch GV giải nghĩa số từ (hoặc có HS lắng nghe hình vẽ, mẫu vật) GV y/c hs tìm tiếngvần vừa HS tìm tiếngvần vừa học học HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp - GV gạch chân tiếng GV gọi hs đọc từ ứng dụng (có thể khơng theo thứ tự) HS lắng nghe 2.Luyện tập GV chỉnh sửa phát âm cho hs HS đọc lần lượt: vần, tiếng, từ a Luyện đọc GV đọc mẫu ứng dụng(cá nhân, lớp) (8 - 10') Tiết Lớp đọc đồng *PP quan sát, hỏi đáp thực hành Giáo án Tiếng Việt lớp Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp GV hướng hs luyện đọc lại vần học b Luyện viết (12 -15') c Luyện nói (7-8') tiết HS quan sát tranh GV theo dõi, chỉnh sửa cho hs HS thảo luận trả lời theo GV cho hs đọc lại toàn bảng nội dung tranh *HDhs đọc câu ứng dụng HS đọc câu ứng dụng GV cho hs quan sát tranh HS lắng nghe GV nêu câu hỏi, gợi ý HS theo dõi GV nhận xét - chốt nội dung HS viết bóng GV chỉnh sửa lỗi phát âm HS viết bảng GV đọc mẫu câu ứng dụng HS viết vào GV HD hs viết vào tập viết: ich, êch, tờ lịch, ếch - GV y/c hs luyện viết HS đọc tên luyện nói: GV HD điều chỉnh, giúp hs yếu Chúng em du lịch *PP quan sát, thảo luận, luyện nói HS quan sát tranh, thảo luận GV HD hs luyện nói- HS quan sát tranh nội dung tranh GVgợi ý: - Tranh vẽ gì? HS luyện nói (nhóm, cá nhân) - Ai du lịch với gia đình? - Khi du lịch em thường mang gì? - Kể tên chuyên du lịch mà em GV tổ chức cho hs luyện nói III Củng cố GV nhận xét bổ sung, chốt nội dung HS tìm nêu nối tiếp dặn dò luyện nói Lớp đọc (3-4') GV HD hs tìm tiếng, từ có vần HS lắng nghe vừa học văn GV ghi bảng tiếng, từ vừa tìm Giáo án Tiếng Việt lớp GV nhận xét học, dặn dò .. .Giáo án Tiếng Việt lớp b Đánh vần (5-7') GV y/c hs phân tích tiếng lịch nặng đặt âm i -GV HD hs đánh vần đọc trơn từ HS dùng bảng cài ghép tiếng khóa: lịch i - chờ - ich HS tiếng lịch... phát âm cho hs HS đọc lần lượt: vần, tiếng, từ a Luyện đọc GV đọc mẫu ứng dụng(cá nhân, lớp) (8 - 10 ') Tiết Lớp đọc đồng *PP quan sát, hỏi đáp thực hành Giáo án Tiếng Việt lớp Hình thức: cá nhân,... nối tiếp dặn dò luyện nói Lớp đọc (3-4') GV HD hs tìm tiếng, từ có vần HS lắng nghe vừa học văn GV ghi bảng tiếng, từ vừa tìm Giáo án Tiếng Việt lớp GV nhận xét học, dặn dò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay