Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:13

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ICH - ÊCH I Mục đích yêu cầu: - Đọc được: ich, êch, tờ lịch, êch; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ich, êch, tờ lịch, êch - Luyện nói - câu theo chủ đề: Chúng em du lịch * HSKT: Đọc viết chữ a II Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng - Tranh minh hoạ luyện nói: Chúng em du lịch - Bộ ghép vần GV học sinh III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Kiểm tra cũ: Hỏi trước Hoạt động HS Học sinh nêu tên trước Đọc sách kết hợp bảng HS cá nhân -> em Viết bảng N1: viên gạch; N2: kênh rạch GV nhận xét chung Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần ich, ghi bảng Học sinh nhắc lại Gọi HS phân tích vần ich HS phân tích, cá nhân em Lớp cài vần ich Cài bảng cài GV nhận xét i – chờ – ich HD đánh vần vần ich CN em, đọc trơn em, nhóm Thêm âm l đứng trước vần ich Có ich, muốn có tiếng lịch ta làm nặng âm i nào? Giáo án Tiếng Việt lớp Cài tiếng lịch GV nhận xét ghi bảng tiếng lịch Gọi phân tích tiếng lịch Lờ – ich – lich – nặng – lịch GV hướng dẫn đánh vần tiếng lịch CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Dùng tranh giới thiệu từ “tờ lịch” Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần Tiếng lịch học Gọi đánh vần tiếng lịch, đọc trơn từ tờ CN em, đọc trơn em, nhóm lịch Gọi đọc sơ đồ bảng CN em Vần 2: vần êch (dạy tương tự ) Giống nhau: kết thúc ch So sánh vần Khác nhau: êch bắt đầu ê, ich bắt đầu i Đọc lại cột vần em Gọi học sinh đọc toàn bảng em Nghỉ tiết Hướng dẫn viết bảng con: ich, tờ lịch, êch, ếch -Giáo viên viết mẫu Toàn lớp viết GV nhận xét sửa sai Đọc từ ứng dụng Giáo viên đưa tranh, mẫu vật vật Học sinh quan sát giải nghĩa từ thật để giới thiệu từ ứng dụng, giải GV nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng Vở kịch, vui thích, mũi hếch, chênh chếch Gọi đánh vần tiếngvần học đọc trơn từ Đọc sơ đồ HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em Giáo án Tiếng Việt lớp Gọi đọc toàn bảng CN em 3.Củng cố tiết 1: CN em, đồng Hỏi vần học Đọc Tìm tiếng mang vần học Vần ich, êch Nhận xét tiết Tiết Luyện đọc bảng lớp: CN em Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Đại diện nhóm Luyện câu: GV tranh rút câu ghi bảng: Tơi chim chích CN -> em, lớp đồng Nhà cành chanh Tìm sâu tơi bắt HS tìm tiếng mang vần học (có gạch Cho chanh nhiều chân) câu, em đánh vần tiếng Ri rích, ri có gạch chân, đọc trơn tiếng em, đọc Có ích, có ích trơn tồn câu em, đồng GV nhận xét sửa sai Luyện viết TV Học sinh nói theo hướng dẫn Giáo GV thu số em để chấm điểm viên Nhận xét cách viết Học sinh khác nhận xét *HSKT: -Viết chữ a Luyện nói: Chủ đề: “Chúng em du lịch” GV treo tranh gợi ý hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Chúng em du lịch” GV giáo dục tình cảm HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng Đọc sách em GV đọc mẫu lần Học sinh lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp GV Nhận xét cho điểm 4.Củng cố: Gọi đọc Tồn lớp Trò chơi: Kết bạn Giáo viên gọi học sinh chia thành nhóm nhóm khoảng 10 em Thi tìm CN em bạn thân Cách chơi: Phát cho 10 em 10 thẻ ghi từ có chứa vần ich, êch Học sinh biết mang từ chuẩn bị tìm nhóm Những học sinh mang Đại diện nhóm nhóm 10 học sinh vần ich kết thành nhóm, vần êch kết lên chơi trò chơi thành nhóm Những học sinh khơng Học sinh lớp cổ vũ tinh thần bạn mang vần khơng kết bạn nhóm chơi Sau GV hơ “kết bạn” học sinh tìm Học sinh khác nhận xét bạn kết thành nhóm Học sinh kết sai nhóm bị phạt lò cò xung quanh lớp vòng GV nhận xét trò chơi Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem nhà, tự tìm từ mang vần vừa học ... Gọi đánh vần tiếng có vần học đọc trơn từ Đọc sơ đồ HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em Giáo án Tiếng Việt lớp Gọi đọc toàn bảng CN em 3.Củng cố tiết 1: CN em, đồng Hỏi vần học Đọc Tìm tiếng. . .Giáo án Tiếng Việt lớp Cài tiếng lịch GV nhận xét ghi bảng tiếng lịch Gọi phân tích tiếng lịch Lờ – ich – lich – nặng – lịch GV hướng dẫn đánh vần tiếng lịch CN em, đọc... có tiếng mang vần Tiếng lịch học Gọi đánh vần tiếng lịch, đọc trơn từ tờ CN em, đọc trơn em, nhóm lịch Gọi đọc sơ đồ bảng CN em Vần 2: vần êch (dạy tương tự ) Giống nhau: kết thúc ch So sánh vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay