Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:13

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ICH - ÊCH A Mục tiêu: - Học sinh đọc được: êch, ich, tờ lịch, ếch; Từ đoạn thơ ứng dụng Học sinh viết được: êch, ich, tờ lịch, ếch - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Chúng em du lịch - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập B Đồ dùng dạy học: 1/GV chuẩn bị:  Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp  Tranh minh hoạ học  Tranh minh hoạ phần luyện nói 2/HS chuẩn bị:  Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt  Bảng C Các hoạt động dạy học: GV I Kiểm tra cũ: phút HS - Gọi số hs đọc viết từ sau - HS - số hs đọc câu ứng dụng - HS II Dạy học mới: 1/ Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) 2/ Dạy chữ ghi âm: 15 phút Hoạt động 1: Đánh vần, đọc trơn, phân tích Hoạt động cá nhân - Ghi bảng: ich - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghép vần - Thêm âm l, dấu nặng - Ghép tiếng - Đánh vần, đọc trơn, phân tích Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghi bảng: lịch - Đây ? (đưa lên) - Viết bảng - Ghi bảng: tờ lịch Vần êch (hướng dẫn tương tự) - Đọc trơn từ khoá - So sánh: ich, êch - Đọc lại Hoạt động 2: phút Đọc từ ngữ ứng dụng: - Đọc lại vần bảng - Gắn thẻ từ lên bảng: - 2, HS đọc từ ngữ ứng dụng kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Hoạt động cá nhân - GV giải thích từ ngữ cho HS để - Đọc thầm, tìm tiếng hình dung GV đọc mẫu - Đọc trơn từ d.HDHS viết: phút - Đọc lại từ nhiều em -Viết mẫu: - Đọc lại tồn Tiết - Thi tìm theo nhóm Luyện tập: a Luyện đọc: 15 phút - Viết bảng từ ứng dụng Luyện đọc vần tiết - Đọc câu ứng dụng + Cho số HS nhận xét tranh +Cho 2,3 đọc câu ứng dụng, cho HS đọc - Cá nhân, em đọc b Luyện viết: Giở tập viết - Cá nhân, nhóm lớp c Luyện nói: - Xem tranh - Yêu cầu mở sách giáo khoa - Thảo luận - Tên luyện nói gì? - Vở tập viết -Luyện nói theo chủ đề - Đọc tên chủ đề Giáo án Tiếng Việt lớp Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Ghép chữ nhanh - Xem tranh, thảo luận, trình bày Nhận xét tiết học - Cả lớp chơi Chuẩn bị sau Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghi bảng: lịch - Đây ? (đưa lên) - Viết bảng - Ghi bảng: tờ lịch Vần êch (hướng dẫn tương tự) - Đọc trơn từ khoá - So sánh: ich, êch - Đọc lại Hoạt... Luyện nói: - Xem tranh - Yêu cầu mở sách giáo khoa - Thảo luận - Tên luyện nói gì? - Vở tập viết -Luyện nói theo chủ đề - Đọc tên chủ đề Giáo án Tiếng Việt lớp Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi:... -Viết mẫu: - Đọc lại toàn Tiết - Thi tìm theo nhóm Luyện tập: a Luyện đọc: 15 phút - Viết bảng từ ứng dụng Luyện đọc vần tiết - Đọc câu ứng dụng + Cho số HS nhận xét tranh +Cho 2,3 đọc câu ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay