Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:10

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: OP - AP I Mục tiêu: - HS đọc viết đựợc: op, ap, họp nhóm, múa sạp - HS đọc - viết đựợc từ ứng dụng, câu ứng dụng - HS làm tập: Nối, điền vần - HS có ý thức học tập mơn II Đồ dùng dạy học: - GV: SGK, bảng phụ ghi tập - HS: Bảng – SGK – Vở ô li III Các hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: - HS hát Kiểm tra cũ: - Cả lớp viết bảng con: op, ap, họp nhóm, - HS viết bảng theo tổ múa sạp - GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu b Hướng dẫn ôn * Đọc SGK - GV cho HS mở SGK đọc - HS mở SGK - GV cho HS đọc thầm lần - HS đọc thầm lần - GV cho HS đọc cá nhân đọc - HS thi đọc cá nhân – nhận xét - GV cho lớp đọc đồng lần toàn đọc - GV nhận xét * Luyện viết bảng - GV cho HS thi viết bảng - Cả lớp đọc đồng Giáo án Tiếng Việt lớp tiếngvần op, ap - HS thi viết vào bảng GV nhận xét, cho HS đọc bạn viết - HS nhận xét, đọc * Làm tập + Bài tập 1: Nối nháp giấy cọp xe đạp - GV cho HS nêu yêu cầu - GV cho HS đọc từ tiếng - GV cho HS nối với tiếng thích hợp - Cho HS thực bảng lớp nêu kết - GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - HS đọc tiếng– tìm tiếng thích hợp để nối - HS nêu kết nháp giấy cọp xe đạp + Bài tập 2: Điền op hay ap? dây c… h… tổ th… nước - Nêu yêu cầu - Hướng dẫn cách làm - HS nêu yêu cầu - Tổ chức cho hs chơi trò chơi, thi - Thi làm bảng tổ xem tổ điền nhanh - Kết quả:dây cáp, họp tổ, tháp nước - Cho HS nêu kết - nhận xét + Bài tập 3: Viết ô li - GV hướng dẫn viết mẫu lên bảng op, ap - GV nhắc HS ngồi viết tư - HS nghe – viết vào theo yêu cầu - GV đọc cho HS viết từ câu ứng - HS viết dụng có op op op op - GV giúp đỡ em viết chậm ap ap ap ap Giáo án Tiếng Việt lớp Củng cố, dặn dò: - 1, hs đọc lại toàn - GV nhận xét - Dặn dò: nhà ơn lại - HS đọc - HS ý lắng nghe .. .Giáo án Tiếng Việt lớp tiếng có vần op, ap - HS thi viết vào bảng GV nhận xét, cho HS đọc bạn viết - HS nhận xét, đọc * Làm tập + Bài tập 1: Nối nháp giấy cọp xe đạp... viết từ câu ứng - HS viết dụng có op op op op - GV giúp đỡ em viết chậm ap ap ap ap Giáo án Tiếng Việt lớp Củng cố, dặn dò: - 1, hs đọc lại tồn - GV nhận xét - Dặn dò: nhà ôn lại - HS đọc - HS ý... xét + Bài tập 3: Viết ô li - GV hướng dẫn viết mẫu lên bảng op, ap - GV nhắc HS ngồi viết tư - HS nghe – viết vào theo yêu cầu - GV đọc cho HS viết từ câu ứng - HS viết dụng có op op op op - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay