Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:10

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: OP - AP A Mục tiêu: - Học sinh đọc viết được: op, ap họp nhóm, múa rạp - Đọc đoạn thơ ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chóp núi B Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, gợi mở C Đồ dùng: - Tranh minh hoạ: cọp, họp nhóm, múa sạp D Các hoạt động dạy học: I Kiểm tra cũ: - Học sinh viết bảng con: thác nước, ích lợi - Học sinh tìm tiếng từ có vần: ac, ach II Bài mới: Giáo viên Học sinh Giới thiệu bài: Dạy vần: * op: - HS phát âm cá nhân, đồng - HS đánh vần, đọc trơn, phân tích vần op - GV giới thiệu vần viết lên bảng: op - HS ghép: op đọc trơn op HD cách phát âm GV phát âm mẫu HS ghép tiếng: họp Phân tích, đánh vần, đọc trơn: họp Học sinh đọc cá nhân, đồng - GV ghi bảng: họp - HD học sinh quan sát tranh: họp nhóm ghi bảng - HS đánh vần, đọc trơn, phân tích: ap giảng từ: họp nhóm HS ghép tiếng: sạp, từ: múa sạp Đọc trơn: op, họp, họp nhóm ap: - Học sinh đọc cá nhân, đồng Giáo án Tiếng Việt lớp - GV ghi bảng: ap hỏi: vần thứ hai có - HS viết bảng con: op, họp, ap, sạp khác so với vần thứ ? - HS đọc thầm, phát gạch chân - GV ghi bảng: sạp tiếngvần mới: cọp, góp, nháp, đạp GV giảng ghi từ: múa sạp HS đọc trơn tiếng, đọc trơn từ Đọc trơn: ap, sạp, múa sạp cọp đóng góp giấy nháp xe đạp Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp * Luyện viết: op, họp, ap sạp GV viết mẫu hd qui trình viết  Dạy từ câu ứng dụng: GV ghi từ lên bảng: cọp giấy nháp đóng góp xe đạp - HS quan sát nhận xét tranh 1, 2, vẽ HS đọc thầm đoạn thơ Tìm tiếngvần học: đạp HS đọc trơn đoạn thơ - HS đọc cá nhân, đồng Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, Tiết 2: tổ, lớp Luyện tập: a) Luyện đọc: GV ghi bảng đoạn thơ ứng dụng: Lá thu kêu xào xạc - HS viết tập viết chỡ hàng Con nai vàng ngơ ngác Đạp vàng khô - HS xác định đâu tháp núi, cây, tháp Giáo án Tiếng Việt lớp Luyện đọc SGK chng HS lên bảng nhanh vào hình b) Luyện viết: op, ap, họp nhóm, múa sạp ảnh mà GV gọi tên GV viết mẫu Lưu ý nét nối từ o sang p, từ a sang p HD qui trình viết c) Luyện nói theo chủ đề: chóp núi, cây, tháp chuông Giáo viên hd học sinh quan sát tranh GV giới thiệu qua chóp núi, cây, tháp chng Chóp núi nơi cao núi III Củng cố: - Đọc toàn bảng - Tìm từ có vần op, ap IV Dặn dò: Dặn học sinh nhà học chuẩn bị “ăp, âp” .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - GV ghi bảng: ap hỏi: vần thứ hai có - HS viết bảng con: op, họp, ap, sạp khác so với vần thứ ? - HS đọc thầm, phát gạch chân - GV ghi bảng: sạp tiếng có vần mới:... Đạp vàng khô - HS xác định đâu tháp núi, cây, tháp Giáo án Tiếng Việt lớp Luyện đọc SGK chng HS lên bảng nhanh vào hình b) Luyện viết: op, ap, họp nhóm, múa sạp ảnh mà GV gọi tên GV viết mẫu... từ: múa sạp HS đọc trơn tiếng, đọc trơn từ Đọc trơn: ap, sạp, múa sạp cọp đóng góp giấy nháp xe đạp Học sinh đọc cá nhân, đồng theo nhóm, tổ, lớp * Luyện viết: op, họp, ap sạp GV viết mẫu hd qui
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay