Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:10

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: OP - AP I MỤC TIÊU: - HS đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp, từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: chóp núi, cây, tháp chuông II CHUẨN BỊ: - Bộ học cụ TV, bảng phụ - Tranh minh họa, mô hình, từ khóa, câu ứng dụng phần luyện nói III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND - TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I Kiểm tra GV gọi hs đọc viết từ ứng dụng, - hs thực đọc cũ (4 -5') đoạn thơ ứng dụng trước Lớp viết theo dãy GV đọc từ cho dãy viết GV nhận xét, ghi điểm II Dạy *PP trực quan gợi mở, hỏi đáp GV giới thiệu HS theo dõi Giới thiệu GV viết lên bảng: op, ap hs đọc lại đề bài GV nêu: Vần op tạo nên từ: o Dạy vần: âm p op GV nhận xét kết luận Một số hs nhắc lại a Giới thiệu GV y\ c hs tìm cài vần op HS tìm chữ cài vần op vần thứ GV phát âm mẫu HS theo dõi nhất: op GV HD hs đánh vần: o - pờ - op HS đánh vần - đọc trơn (cá nhân, (4-5') GV theo dõi chỉnh sửa cách đánh vần lớp) cho hs *Tiếng từ khóa: HS: có vần op muốn có tiếng Giáo án Tiếng Việt lớp b Đánh vần (5-7') GV hỏi: Đã có vần op muốn có tiếng họp ta thêm âm h đứng trước vần họp ta thêm âm gì? dấu nào? op đứng sau dấu nặng GV y/c hs tìm cài tiếng mới: họp đặt âm o GV y/c hs phân tích tiếng họp HS dùng bảng cài ghép tiếng -GV HD hs đọc trơn từ khóa: op, họp, họp họp nhóm HS tiếng họp có âm h đứng trước, GV sửa nhịp đọc cho hs vần op đứng sau dấu *Dạy vần ap (quy trình tương tự) nặng đặt âm o (nhiều hs trả Nghĩ tiết lời) Hình thức: cá nhân (bảng con) HS đọc nối tiếp (cá nhân, nhóm , GV viết mẫu: op, ap, họp nhóm, múa sạp lớp) c Hướng dẫn GV HD quy trình viết HS quan sát, đọc viết viết GV y/c hs luyện viết HS theo dõi GV nhận xét chỉnh sửa HS viết bóng Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp HS viết bảng (6-7') GV ghi tiếng ứng dụng bảng phụ gọi d Đọc tiếng ứng dụng (5 - 6') hs đọc: Con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp 2,3 hs K+G đọc GV giải nghĩa số từ (hoặc có hình vẽ, mẫu vật) GV y/c hs tìm tiếngvần vừa học HS lắng nghe - GV gạch chân tiếng GV gọi hs đọc từ ứng dụng (có thể HS tìm tiếngvần vừa học khơng theo thứ tự) HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp GV chỉnh sửa phát âm cho hs GV đọc mẫu Tiết *PP quan sát, hỏi đáp thực hành Luyện tập Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp HS lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp a Luyện đọc GV hướng hs luyện đọc lại vần học HS đọc lần lượt: vần, tiếng, từ (8 - 10') tiết ứng dụng (cá nhân, lớp) GVtheo dõi, chỉnh sửa cho hs Lớp đọc đồng GV cho hs đọc lại toàn bảng *HD hs đọc câu ứng dụng GV cho hs quan sát tranh b Luyện viết (12 -15') GV nêu câu hỏi, gợi ý HS quan sát tranh GV nhận xét - chốt nội dung HS thảo luận trả lời theo nội GV chỉnh sửa lỗi phát âm dung tranh GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc câu ứng dụng - GV HD hs viết vào tập viết: op, ap, HS lắng nghe họp nhóm, múa sạp HS theo dõi GV y/c hs luyện viết GV HD điều chỉnh, giúp hs yếu HS viết vào *PP quan sát, thảo luận, luyện nói *Hình thức: nhóm, cá nhân GV HD hs luyện nói c Luyện nói (7-8') GV y/c hs quan sát tranh HS đọc tên luyện nói: GV gợi ý: - Tranh vẽ gì? y/c hs xác định chóp núi, cây, tháp chng đâu chóp núi, cây, tháp chng HS quan sát tranh GV tổ chức cho hs luyện nói 1,2 hs lên vào tranh đọc tên GV nhận xét bổ sung, chốt nội dung tranh luyện nói HS luyện nói (nhóm, cá nhân) GV HD hs tìm tiếng, từ có vần vừa học văn HS tìm nêu nối tiếp GV ghi bảng tiếng, từ vừa tìm Lớp đọc III Củng cố HS lắng nghe dặn dò GV nhận xét học, dặn dò (3-4') Giáo án Tiếng Việt lớp .. .Giáo án Tiếng Việt lớp b Đánh vần (5-7') GV hỏi: Đã có vần op muốn có tiếng họp ta thêm âm h đứng trước vần họp ta thêm âm gì? dấu nào? op đứng sau dấu nặng GV y/c hs tìm cài tiếng mới:... phân tích tiếng họp HS dùng bảng cài ghép tiếng -GV HD hs đọc trơn từ khóa: op, họp, họp họp nhóm HS tiếng họp có âm h đứng trước, GV sửa nhịp đọc cho hs vần op đứng sau dấu *Dạy vần ap (quy trình... Hình thức: cá nhân, nhóm, lớp HS lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp a Luyện đọc GV hướng hs luyện đọc lại vần học HS đọc lần lượt: vần, tiếng, từ (8 - 10 ') tiết ứng dụng (cá nhân, lớp) GVtheo dõi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay