Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:10

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: OP -AP A Mục tiêu: - Học sinh đọc op, ap, họp nhóm, múa sạp; Từ câu ứng dụng - Học sinh viết op, ap, họp nhóm, múa sạp - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Chóp núi, cây, tháp chuông - HS chủ động học tập B Đồ dùng dạy học: 1/ GV chuẩn bị: • Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp • Tranh minh hoạ học • Tranh minh hoạ phần luyện nói 2/ HS chuẩn bị: • Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt • Bảng C Các hoạt động dạy học: GV I Kiểm tra cũ: phút - Đọc, viết từ ngữ ứng dụng - Đọc toàn II Dạy học mới: 30 phút 1/ Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) Giới thiệu HĐ 1: Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng: op - Thêm âm h, dấu chấm - Ghi bảng: họp - Các bạn làm gì? ( giáo viên đưa tranh ) - Ghi bảng: họp nhóm Vần ap: (quy trình tương tự) HS - HS - HS - Hoạt động lớp - Đánh vần, đọc trơn, phân tích vần - Ghép vần op - Ghép tiếng: họp - Đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng - Đang họp nhóm - Đọc trơn từ khoá - Đọc lại Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh op - ap HĐ2: Đọc từ ứng dụng Giáo viên gắn từ lên bảng - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc cá nhân, nhóm - Thi đọc từ - Thi đọc lại toàn - Trò chơi: Tìm tiếng, từ mang vần vừa học Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: 15 phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm đoạn thơ - Đọc trơn nhiều em - Thi đọc câu, - Luyện đọc toàn b Luyện viết: phút - HD viết mẫu c Luyện nói: phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - Quan sát tranh vẽ gì? - Đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu Trò chơi : Thi gắn từ ứng với nội dung tranh (giáo viên ghi sẵn thẻ từ, in sẵn tranh) Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Hái nấm + Cách chơi + Luật chơi Nhận xét tiết học Hoạt động cá nhân, nhóm - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn từ nhiều em - Đọc lại tồn bảng - Thi tìm theo cá nhân Hoạt động cá nhân - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm đoạn thơ - Thi tìm tiếng đoạn thơ - Đọc trơn câu - Thi đọc đoạn thơ - Thi đọc tiếp sức câu, Hoạt động cá nhân - Viết bảng con, viết vào Hoạt động cá nhân - Quan sát tranh vẽ ? - Hoạt động nhóm Chuẩn bị sau Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Giáo án Tiếng Việt lớp ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh op - ap HĐ2: Đọc từ ứng dụng Giáo viên gắn từ lên bảng - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc cá nhân, nhóm - Thi đọc từ - Thi đọc lại tồn - Trò chơi: Tìm tiếng, ... Thi đọc lại tồn - Trò chơi: Tìm tiếng, từ mang vần vừa học Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: 15 phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm đoạn thơ - Đọc trơn nhiều... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Giáo án Tiếng Việt lớp ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay