Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:10

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: OP - AP I/ Mục tiêu: - Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp - Luyện nói từ 1-2 câu theo chủ đề "Chóp núi, cây, tháp chuông" II/ Đồ dùng dạy học: Tranh họp nhóm, múa sạp tranh ứng dụng phần luyện nói III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Tiết 1: A Bài cũ: Đọc ôn tập Viết: thác nước, ích lợi Hoạt động HS - hs đọc - Viết bảng lớp B.Bài mới: HĐ1 Dạy vần: * op - Nhận diện vần - HS phân tích cấu tạo vần op - Tiếng từ khoá - HS ghép vần, đánh vần đọc trơn Ghép thêm âm h dấu nặng tạo tiếng Họp nhóm: tụ tập số bạn ngồi lại với - HS ghép tiếng, phân tích, đọc để trao đổi việc học tập * ap ( dạy ) Múa sạp điệu múa người Thái Tây Bắc - So sánh vần op, ap - Giống: p (cuối vần), khác: o, a (đầu vần) - Đọc vần, tiếng, từ Giáo án Tiếng Việt lớp - Viết: hướng dẫn viết mẫu: op, ap, họp - Viết bảng nhóm, múa sạp HĐ2 Đọc từ ứng dụng - HS nhẩm tìm tiếngvần op, ap Con cọp loài thú sống rừng; - Đọc tiếng, từ Đóng góp: góp cơng góp vào cơng việc chung; Giấy nháp: giấy ghi nháp trước ghi thức; Xe đạp: phương tiện lại có hai bánh dùng sức người để đạp Tiết HĐ3 Luyện tập: - HS đọc tiết a.Luyện đọc đoạn thơ trích Tiến Thu - Nêu nội dung tranh, đọc tiếng nhà thơ Lưu Trọng Lư từ câu đọc toàn b.Luyện viết: Hướng dẫn viết mẫu - HS viết (VTV) c.Luyện nói: Chủ đề Chóp núi, cây, tháp chng - HS vị trí chóp núi, cây, tháp chuông - HS biết tháp chuông thường có nhà d Đọc SGK thờ HĐ nối tiếp: Củng cố: Trò chơi tìm tiếng có - HS đọc tồn vần op, ap - HS tìm ghi bảng Dặn dò hs đọc chuẩn bị sau ăp, âp .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Viết: hướng dẫn viết mẫu: op, ap, họp - Viết bảng nhóm, múa sạp HĐ2 Đọc từ ứng dụng - HS nhẩm tìm tiếng có vần op, ap Con cọp lồi thú sống rừng; - Đọc tiếng, từ... HS biết tháp chng thường có nhà d Đọc SGK thờ HĐ nối tiếp: Củng cố: Trò chơi tìm tiếng có - HS đọc tồn vần op, ap - HS tìm ghi bảng Dặn dò hs đọc chuẩn bị sau ăp, âp ... thức; Xe đạp: phương tiện lại có hai bánh dùng sức người để đạp Tiết HĐ3 Luyện tập: - HS đọc tiết a.Luyện đọc đoạn thơ trích Tiến Thu - Nêu nội dung tranh, đọc tiếng nhà thơ Lưu Trọng Lư từ câu đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 84: Vần OP AP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay