Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:06

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: BÀI 99: UYA A/ MỤC TIÊU: - Học sinh đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; Từ đoạn thơ ứng dụng Viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - Viết đủ số dòng quy định TV - GD HS ý thức học tập, yêu thích Tiếng Việt B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bộ đồ dùng TV - Tranh minh hoạ học; Từ viết sẵn C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT GV HS I Kiểm tra cũ: phút - em đọc viết: làm thuê, hoa huệ, - GV kiểm tra II Các hoạt động: Giới thiệu HĐ1: dạy vần (15’) Giới thiệu vần -GV vào sgk, đọc: huơ vòi - Ghi bảng: huơ vòi - Từ “huơ vòi” có tiếng âm học? - Ghi bảng: - Vần gồm có âm? - Thêm âm h - Ghi bảng: huơ Vần uya (hướng dẫn tương tự ) - So sánh: uơ, uya HĐ 2: Viết bảng (7’) GV hướng dẫn HĐ3: Đọc từ ứng dụng (8’) - Ghi từ lên bảng - GV giải nghĩa từ TIẾT Hoạt động 3: (30 phút) Luyện tập khuy áo, lính thuỷ - em đọc tồn 98 - Học sinh chỉ, đọc lại - Học sinh nêu - Ghép vần: - Ghép tiếng: huơ - Đọc trơn tiếng - HS so sánh - HS viết bảng con: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn từ - Thi đọc từ - Thi đọc từ - Thi đọc tiếp sức toàn bảng Giáo án Tiếng Việt lớp a/ Luyện đọc: - Đọc tiết - Đọc câu ứng dụng: Giáo viên đọc mẫu b/ Luyện viết: - Yêu cầu lấy tập viết c/ Luyện nói: - Mở sgk 99, đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu theo chủ đề - Giáo viên nhận xét, sửa câu Hoạt động nối tiếp: phút - Thi nói câu chứa tiếngvần uơ, uya - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Đọc trơn sách giáo khoa - Đọc dòng thơ, đoạn thơ - Thi đọc tiếp sức - Cả lớp viết vào theo mẫu * Viết đủ số dòng quy định TV - Quan sát tranh vẽ nêu? - Thi nói thành câu 2, câu lúc theo chủ đề - nhóm chơi Bổ sung: ... thành câu theo chủ đề - Giáo viên nhận xét, sửa câu Hoạt động nối tiếp: phút - Thi nói câu chứa tiếng có vần uơ, uya - Tổng kết tiết học - Nhận xét tiết học - Đọc trơn sách giáo khoa - Đọc dòng.. .Giáo án Tiếng Việt lớp a/ Luyện đọc: - Đọc tiết - Đọc câu ứng dụng: Giáo viên đọc mẫu b/ Luyện viết: - Yêu cầu lấy tập viết c/ Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay