Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:06

Giáo án Tiếng Việt lớp TIẾNG VIỆT: BÀI 99 : - UYA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya, từ câu ứng dụng - Viết uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Luyện nói từ 1-3 câu theo chủ đề: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - HS, khá, giỏi đọc trơn tiếng, từ, câu Kĩ năng: HS đọc to, phát âm tiếng có uơ, uya Viết chữ qui trình chữ Thái độ: Giáo dục HS yêu thích học Tiếng Việt thấy phong phú Tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: GV + HS: Bộ đồ dùng Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động GV A Kiểm tra cũ: (5 phút ) Hoạt động củaHS - Gọi HS lên bảng đọc, viết - HS đọc: uê, huệ, huệ, uy huy huy - Đọc cho HS viết vào bảng hiệu - Giơ bảng yêu cầu HS đọc - Cả lớp viết: huệ - Nhận xét cho tuyên dương - Cá nhân, nhóm, lớp: vạn tuế… B Bài mới: Giới thiệu bài: Dạy vần mới: a Nhận diện vần: - Viết vần lên bảng - Yêu cầu HS yếu phân tích vần - HS vần uơ; u - - Yêu cầu HS tìm ghép vần - Cả lớp thực ghép vần: Giáo án Tiếng Việt lớp - Hướng dẫn HS đánh vần đọc - Cá nhân, nhóm, lớp: - u – ơ: - Nhận xét uốn nắn - Lắng nghe b Đánh vần, đọc tiếng, từ mới: - Có vần muốn có tiếng huơ ta tìm thêm âm - HS: âm h gì? - Gọi HS giỏi trả lời - Âm h đặt trước vần - Âm h đặt vị trí với vần uơ? - Cả lớp thực bảng cài: huơ - Yêu cầu HS phân tích đánh vần, đọc tiếng: huơ - Cá nhân, nhóm, lớp: h - - huơ - huơ * Giơ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? huơ - Viết từ lên bảng - Trả lời: huơ vòi - Chỉ bảng yêu cầu HS yếu đọc - Cá nhân, nhóm, lớp đọc: huơ vòi - Nhận xét uốn nắn - - huơ - huơ vòi * Vần uya (Các bước dạy trên) -2 HS đọc: - huơ - huơ vòi - Yêu cầu HS yếu so sánh - uya - khuya - đêm khuya c Luyện viết bảng con: - HS so sánh: - uya - Viết mẫu lên bảng lớp - Hướng dẫn HS cách viết - Quan sát - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Cả lớp viết bảng con: uơ, uya, huơ vòi, - Nhận xét, uốn nắn chữ viết cho HS đêm khuya d Đọc từ ngữ ứng dụng: - Viết từ ngữ ứng dụng lên bảng gọi HS giỏi đọc - HS đọc: Thuở xưa, huơ tay, giấy pơ - Đọc mẫu giải nghĩa từ luya, phéc - mơ - tuya - Yêu cầu HS yếu đọc tìm tiếngvần - Chỉ bảng theo thứ tự không thứ tự yêu cầu - HS: thuở, huơ, tuya… HS đọc - Cá nhân, nhóm, lớp đọc phân tích tiếng - Nhận xét, uốn nắn cánh đọc cho HS Tiết Luyện tập HS TB, yếu đánh vần HS khá, giỏi đọc trơn Giáo án Tiếng Việt lớp a Luyện đọc - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc tiết - Nhận xét, uốn nắn, cánh đọc - Cá nhân, nhóm, lớp đọc: huơ, huơ vòi, b Đọc câu ứng dụng uya khuya, đêm khuya… - Yêu cầu HS mở SGK quan sát tranh - Viết câu ứng dụng lên bảng gọi HS giỏi đọc - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi - HS: Nơi ngơi khuya Soi vào - Đọc mẫu giải thích câu ứng dụng giấc ngủ Ngọn đèn khuya bóng mẹ - Chỉ bảng yêu cầu HS yếu đọc Sáng một vầng sân - Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS -2 HS đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc HS TB, yếu đánh vần c Luyện viết vào HS khá, giỏi đọc trơn - Yêu cầu HS mở tập viết - Theo dõi giúp đỡ HS viết - Cả lớp thực - Thu một số chấm điểm, nhận xét sửa chữa - Cả lớp viết: huơ vòi, đêm khuya d Luyện nói - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK - Quan sát tranh, luyện nói nhóm đơi - Từng cặp thực hành luyện nói với chủ đề: + Trong tranh vẽ gì? Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - Viết chủ đề luyện nói lên bảng - Trả lời - Yêu cầu HS yếu tìm tiếngvần học - Đại diện HS nói trước lớp + Cảnh tranh cảnh buổi ngày? - HS: khuya + Trong tranh em thấy người vật làm? - Gọi HS đọc phần luyện nói -2 HS đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc: Sáng C Củng cố, dặn dò (5 phút ) sớm, chiều tối, đêm khuya - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc bảng - Yêu cầu HS đọc SGK - Tìm đọc thêm tiếngvần - Cả lớp đọc Giáo án Tiếng Việt lớp - Về nhà học chuẩn bị sau - Lắng nghe .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Hướng dẫn HS đánh vần đọc uơ - Cá nhân, nhóm, lớp: uơ - u – ơ: uơ - Nhận xét uốn nắn - Lắng nghe b Đánh vần, đọc tiếng, từ mới: - Có vần uơ muốn có tiếng huơ ta... trước vần uơ - Âm h đặt vị trí với vần uơ? - Cả lớp thực bảng cài: huơ - Yêu cầu HS phân tích đánh vần, đọc tiếng: huơ - Cá nhân, nhóm, lớp: h - uơ - huơ - huơ * Giơ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? huơ... đánh vần HS khá, giỏi đọc trơn Giáo án Tiếng Việt lớp a Luyện đọc - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc tiết - Nhận xét, uốn nắn, cánh đọc - Cá nhân, nhóm, lớp đọc: uơ huơ, huơ vòi, b Đọc câu ứng dụng uya
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay