Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:06

Giáo án Tiếng Việt lớp Tiếng việt: Bài 99: - UYA I Mục tiêu: - HS hiểu cấu tạo vần uơ, uya, tiếng: huơ, khuya - Phân biệt khác vần uơ, uya - Đọc viết vần uơ, uya, từ: huơ vòi, đêm khuya - Đọc từ câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng - Tranh minh hoạ luyện nói: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - Bộ ghép vần GV học sinh III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV KTBC: Hỏi trước Hoạt động HS Học sinh nêu tên trước Đọc sách kết hợp bảng HS cá nhân -> em + tiếng từ theo yêu Viết bảng cầu giáo viên GV nhận xét chung N1: huệ; N2: khuy áo Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần uơ, ghi bảng Gọi HS phân tích vần Lớp cài vần HS phân tích, cá nhân em GV nhận xét Cài bảng cài HD đánh vần vần Có uơ, muốn có tiếng huơ ta làm nào? u – – Cài tiếng huơ CN em, đọc trơn em, nhóm GV nhận xét ghi bảng tiếng huơ Thêm âm h đứng trước vần Giáo án Tiếng Việt lớp Gọi phân tích tiếng huơ Toàn lớp GV hướng dẫn đánh vần tiếng huơ Dùng tranh giới thiệu từ “huơ vòi” CN em Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần học Hờ – – huơ Gọi đánh vần tiếng huơ, đọc trơn từ huơ vòi CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Gọi đọc sơ đồ bảng Vần 2: vần uya (dạy tương tự) So sánh vần Tiếng huơ Đọc lại cột vần CN em, đọc trơn em, nhóm Gọi học sinh đọc toàn bảng CN em Hướng dẫn viết bảng con: uơ, huơ vòi, uya, đêm khuya Giống nhau: bắt đầu bắng u GV nhận xét sửa sai Khác nhau: uya kết thúc uy Đọc từ ứng dụng em Đọc sơ đồ em Gọi đọc toàn bảng Nghỉ tiết Củng cố tiết 1: Toàn lớp viết Hỏi vần học Đọc Học sinh quan sát giải nghĩa từ GV Tìm tiếng mang vần học HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em NX tiết CN em Tiết CN em, đồng Luyện đọc bảng lớp: Ứng dụng: GT tranh rút câu đoạn thơ ứng dụng Vần uơ, uya ghi bảng: Nơi ngơi khuya CN em Đại diện nhóm Soi vào giấc ngủ Ngọn đèn khuya bóng mẹ CN -> em, lớp đồng Sáng vầng sân HS đọc thầm, phát gạch chân nối Giáo án Tiếng Việt lớp GV nhận xét sửa sai tiếp nhóm, nhóm đọc dòng Luyện nói: Chủ đề: “Sáng sớm, chiều tối, đêm thơ, thi đọc đoạn thơ khuya” GV treo tranh gợi ý hệ thống câu hỏi, Học sinh nói theo hướng dẫn giáo viên giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Sáng sớm, Học sinh khác nhận xét chiều tối, đêm khuya” + Cảnh tranh cảnh buổi HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng em ngày? Học sinh lắng nghe + Trong tranh em thấy người vật làm Tồn lớp gì? Em tưởng tượng xem người ta làm vào buổi này? CN em GV giáo dục tình cảm Các nhóm thi tìm ghi tiếng vào Đọc sách kết hợp bảng giấy Hết thời gian giáo viên cho nhóm GV đọc mẫu lần nhận xét tuyên dương nhóm thắng GV nhận xét cho điểm Luyện viết TV GV thu số em để chấm điểm Nhận xét cách viết Củng cố: Gọi đọc Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem nhà, tự tìm từ mang vần vừa học học sinh đọc lại học SGK .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Gọi phân tích tiếng huơ Toàn lớp GV hướng dẫn đánh vần tiếng huơ Dùng tranh giới thiệu từ “huơ vòi” CN em Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần học Hờ – uơ – huơ Gọi đánh vần. .. – uơ – huơ Gọi đánh vần tiếng huơ, đọc trơn từ huơ vòi CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Gọi đọc sơ đồ bảng Vần 2: vần uya (dạy tương tự) So sánh vần Tiếng huơ Đọc lại cột vần CN em, đọc trơn em, nhóm... thơ ứng dụng Vần uơ, uya ghi bảng: Nơi khuya CN em Đại diện nhóm Soi vào giấc ngủ Ngọn đèn khuya bóng mẹ CN -> em, lớp đồng Sáng vầng sân HS đọc thầm, phát gạch chân nối Giáo án Tiếng Việt lớp GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay