Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:05

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: Bài 99: - UYA I Mục tiêu: - Học sinh đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; Từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - Viết đủ số dòng quy định TV - GD HS ý thức học tập, yêu thích Tiếng Việt II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng Tiếng Việt - Tranh minh họa phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: Hoạt động học sinh - GV kiểm tra - em đọc viết: làm thuê, hoa huệ, - Nhận xét, cho điểm: khuy áo, lính thuỷ Dạy học mới: - em đọc toàn 98 a) Giới thiệu b) Giới thiệu vần - GV vào sgk, đọc: huơ vòi - Học sinh chỉ, đọc lại - Ghi bảng: huơ vòi - Từ “huơ vòi” có tiếng âm học? - Học sinh nêu - Ghi bảng: - Vần gồm có âm? - Ghép vần: - Thêm âm h - Đánh vần, đọc trơn - Ghi bảng: huơ - Ghép tiếng: huơ Vần uya (hướng dẫn tương tự ) - Đọc trơn tiếng Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh: uơ, uya c) Viết bảng - HS so sánh - GV hướng dẫn - HS viết bảng con: uơ, uya, huơ vòi, d) Đọc từ ứng dụng đêm khuya - Ghi từ lên bảng - Đọc thầm, tìm tiếng - GV giải nghĩa từ - Đọc trơn từ - Thi đọc từ - Thi đọc TIẾT Luyện tập: từ - Thi đọc tiếp sức toàn bảng a) Luyện đọc: - Đọc tiết - Đọc câu ứng dụng: Giáo viên đọc mẫu - Đọc trơn sách giáo khoa b) Luyện viết: - Đọc dòng thơ, đoạn thơ - Yêu cầu lấy tập viết - Thi đọc tiếp sức c) Luyện nói: - Cả lớp viết vào theo mẫu - Mở sgk 99, đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu theo chủ đề - Quan sát tranh vẽ nêu? - Giáo viên nhận xét, sửa câu - Thi nói thành câu 2, câu lúc Củng cố, dặn dò: theo chủ đề - Thi tìm tiếng, từ có vần uơ, uya - Nhận xét tiết học - nhóm chơi - Theo dõi .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh: uơ, uya c) Viết bảng - HS so sánh - GV hướng dẫn - HS viết bảng con: uơ, uya, huơ vòi, d) Đọc từ ứng dụng đêm khuya - Ghi từ lên bảng - Đọc thầm, tìm tiếng. .. theo chủ đề - Quan sát tranh vẽ nêu? - Giáo viên nhận xét, sửa câu - Thi nói thành câu 2, câu lúc Củng cố, dặn dò: theo chủ đề - Thi tìm tiếng, từ có vần uơ, uya - Nhận xét tiết học - nhóm chơi... tập: từ - Thi đọc tiếp sức toàn bảng a) Luyện đọc: - Đọc tiết - Đọc câu ứng dụng: Giáo viên đọc mẫu - Đọc trơn sách giáo khoa b) Luyện viết: - Đọc dòng thơ, đoạn thơ - Yêu cầu lấy tập viết - Thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay