Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:05

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần (2 tiết) BÀI 99: - UYA I Mục tiêu: - Đọc viết được: - uya, huơ vòi, đêm khuya Đọc đoạn thơ ứng dụng: Nơi khuya … Sáng vầng sân - Biết nói liên tục câu chủ đề: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - Phần luyện nói giảm đến câu hỏi II Đồ dùng dạy - học: - GV: Bộ đồ dùng dạy học học vần, tranh vẽ SGK - HS: Bộ đồ dùng học vần, bảng III Các hoạt động dạy - học: Kiểm tra cũ - Cho học sinh đọc viết từ ứng Giáo dụngán Tiếng Việt lớp - Giáo viên nhận xét Bài mới: Giới thiệu - Cho HS quan sát tranh tìm vần mới: - Học sinh viết bảng - Học sinh quan sát tranh - uya thảo luận tìm vần - Giáo viên đọc Dạy vần: * Nhận diện - Học sinh đọc - Vần gồm âm nào? * Đánh vần phát âm - Gồm âm u - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá - Học sinh đánh vần - huơ vòi - Học sinh đánh vần đọc trơn - Giáo viên chỉnh sửa * Cho học sinh vần ghép - Học sinh ghép vần ghép - GV cho HS ghép vần tiếng tiếng: - huơ - Học sinh nhận diện chữ: - huơ vòi * Luyện bảng - Giáo viên viết mẫu tiếng: - huơ - Học sinh luyện bảng con: - Giáo viên nhận xét sửa sai - huơ - Học sinh luyện bảng Dạy vần: uya * Nhận diện - Học sinh nhận diện so - Vần uya gồm âm nào? sánh vần uya với - Cho HS so sánh vần uya với * Đánh vần phát âm - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: - Học sinh đánh vần uya - khuya - Học sinh đánh vần đọc: - Giáo viên chỉnh sửa * Cho học sinh ghép vần uya – khuya - Học sinh ghép vần ghép - GV cho học sinh ghép vần tiếng tiếng chữ chữ * Luyện bảng - Giáo viên viết mẫu tiếng: uya - khuya - Học sinh luyện bảng - Giáo viên nhận xét sửa sai * Đọc từ ngữ ứng dụng - Cho - học sinh đọc từ ngữ ứng - Học sinh đọc từ ứng dụng dụng - HS luyện đọc phát - Giáo viên giải thích nghĩa gạch chân tiếng chứa vần ... gồm âm nào? sánh vần uya với uơ - Cho HS so sánh vần uya với uơ * Đánh vần phát âm - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: - Học sinh đánh vần uya - khuya - Học sinh đánh vần đọc: - Giáo viên chỉnh... uơ - uya thảo luận tìm vần - Giáo viên đọc Dạy vần: uơ * Nhận diện - Học sinh đọc - Vần uơ gồm âm nào? * Đánh vần phát âm - Gồm âm u - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá - Học sinh đánh vần uơ. .. uơ - huơ vòi - Học sinh đánh vần đọc trơn - Giáo viên chỉnh sửa * Cho học sinh vần ghép - Học sinh ghép vần ghép - GV cho HS ghép vần tiếng tiếng: uơ - huơ - Học sinh nhận diện chữ: uơ - huơ vòi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay