Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:05

Giáo án Tiếng Việt lớp TIẾNG VIỆT: BÀI 99: - UYA I MỤC TIÊU: - HS đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; Từ đoạn thơ ứng dụng - HS viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Luyện nói 2, câu theo chủ đề: sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - KNS: học sinh tích cực, chủ động học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HOC: - Sử dụng tranh minh hoạ SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động thầy Kiểm tra cũ: - Đọc 98, viết bảng con: huệ, huy hiệu Hoạt động trò * HS đọc, HS viết bảng lớp - GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: HĐ1: Nhận diện vần: a) Nhận diện vần: - Gọi HS phân tích vần * HS phân tích vần - Cho HS lớp cài vần - Cả lớp thực - GV nhận xét b) Đánh vần: - Có vần uơ, muốn có tiếng huơ ta làm nào? - HS quan sát trả lời - Cho HS cài tiếng huơ - HS lớp cài tiếng huơ - GV nhận xét ghi bảng tiếng huơ - HS phân tích tiếng huơ - GV hướng dẫn đánh vần lần - Quan sát, lắng nghe - Dùng tranh giới thiệu từ “huơ vòi” - Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhóm, - Gọi đánh vần tiếng huơ, đọc trơn từ huơ vòi lớp Giáo án Tiếng Việt lớp * Vần uya: (Tiến hành tương tự) Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết vào bảng * HS quan sát - GV chỉnh sửa tư viết cho HS - HS tập viết vào bảng HĐ3: Dạy từ ứng dụng - GV ghi tiếng ứng dụng lên bảng - GV chỉnh sửa cho HS * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV đọc mẫu, giải thích + Em tìm tiếng ghi vần vừa học từ - HS tìm ứng dụng? Củng cố - Dặn dò - GV nhận xét học TIẾT 2: LUYỆN TẬP HĐ1: Luyện đọc a Đọc bảng lớp - Yêu cầu HS luyện đọc toàn tiết * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV chỉnh sửa cho HS b Đọc câu ứng dụng: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét tranh minh hoạ - HS quan sát nhận xét - GV ghi câu ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS đọc - GV chỉnh sửa cho HS - HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV đọc mẫu, giải thích gọi HS đọc cá nhân - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học câu - HS đọc cá nhân ứng dụng Cho HS nghỉ tiết - HS tìm Giáo án Tiếng Việt lớp HĐ2: Luyện viết - Hướng dẫn cách viết - KT cách cầm bút, tư ngồi viết - Giao việc - GV quan sát giúp đỡ HS yếu + Chấm điểm số viết * HS tập viết theo HD GV - Nhận xét chung viết HS, chữa số lỗi - HS ý theo dõi sai phổ biến HĐ3: Luyện nói - GV HD quan sát tranh vẽ, giói thiệu chủ đề luyện nói: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya - GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ 2, * HS thảo luận nhóm theo yêu cầu câu GV - Cảnh tranh cảnh buổi ngày? - Các nhóm cử đại diện nêu kết thảo - Trong tranh em thấy vật người làm gì? luận Em tưởng tượng xem người ta làm vào buổi này? - Nêu số công việc em thường làm ngày * Củng cố - Dặn dò - GV nhận xét học .. .Giáo án Tiếng Việt lớp * Vần uya: (Tiến hành tương tự) Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu... mẫu, giải thích gọi HS đọc cá nhân - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học câu - HS đọc cá nhân ứng dụng Cho HS nghỉ tiết - HS tìm Giáo án Tiếng Việt lớp HĐ2: Luyện viết - Hướng dẫn cách viết - KT... bảng HĐ3: Dạy từ ứng dụng - GV ghi tiếng ứng dụng lên bảng - GV chỉnh sửa cho HS * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV đọc mẫu, giải thích + Em tìm tiếng ghi vần vừa học từ - HS tìm ứng dụng?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay