Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:05

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: UƠ – UYA I Mục tiêu: - HS đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; Từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Luyện nói từ 1-2 câu theo chủ đề: sáng sớm, chiều tối, đêm khuya II Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ: huơ vòi, đêm khuya, đoạn thơ ứng dụng phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Tiết 1: A Bài cũ: Đọc bài: uê, uy Viết: uê, uy, huệ, huy hiệu Hoạt động HS HS đọc HS viết bảng B Bài mới: HĐ1: Dạy vần uơ - Nhận diện vần - Phân tích cấu tạo vần uơ - HS ghép đánh vần đọc vần uơ - Tiếng từ Ghép thêm âm h vào vần uê tạo tiếng Ghép, đọc, viết tiếng huơ Huơ vòi: voi dùng vòi khua đi, khua lại - HS nhận biết huơ vòi qua tranh vẽ cách mềm mại Dạy vần uya (như trên) Đêm khuya: khoảng thời gian từ nửa đêm đến gần sáng So sánh: uơ, uya Giống: u; Khác: ơ, ya HĐ2: Đọc từ ứng dụng HS nhẩm, nhận tiếng mới, đọc( CN- ĐT) Thuở xưa: khoảng thời gian không xác Giáo án Tiếng Việt lớp định lùi xa vào khứ; Huơ tay: Giơ tay lên đưa qua đưa lại liên tiếp thường để hiệu; Giấy pơ-luya: giấy mỏng mịn mờ thường dùng để đánh máy; Phéc– mơ–tuya: dây kéo Tiết - Đọc tiết HĐ3: Luyện tập QS tranh nêu nội dung, đọc tiếng từ, a/ Đọc câu ứng dụng: câu, đoạn thơ HS viết 99 VTV b/Luyện viết HS đọc chủ đề c/Luyện nói: chủ đề: sáng sớm, chiều tối, HS quan sát tranh cảnh có đêm khuya tranh - Tiếng gà gáy, mặt trời mọc, khơng khí Buổi sáng sớm có đặc điểm gì? lành - Tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng Vào buổi sáng sớm em người xung học, bố mẹ làm quanh làm cơng việc gì? - HS tự trả lời Tương tự với cảnh chiều tối, đêm khuya - Đọc toàn d/ Đọc SGK C Củng cố: * Trò chơi: Điền vần uơ hay uya? h vòi ; đêm kh Dặn dò: HS đọc thuộc chuẩn bị sau uân, uyên .. .Giáo án Tiếng Việt lớp định lùi xa vào khứ; Huơ tay: Giơ tay lên đưa qua đưa lại liên tiếp thường để hiệu; Giấy pơ-luya: giấy mỏng mịn mờ thường dùng để đánh máy; Phéc– mơ–tuya: dây... dung, đọc tiếng từ, a/ Đọc câu ứng dụng: câu, đoạn thơ HS viết 99 VTV b/Luyện viết HS đọc chủ đề c/Luyện nói: chủ đề: sáng sớm, chiều tối, HS quan sát tranh cảnh có đêm khuya tranh - Tiếng gà... công việc gì? - HS tự trả lời Tương tự với cảnh chiều tối, đêm khuya - Đọc toàn d/ Đọc SGK C Củng cố: * Trò chơi: Điền vần uơ hay uya? h vòi ; đêm kh Dặn dò: HS đọc thuộc chuẩn bị sau uân, uyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 99: Vần UƠ UYA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay