Tài liệu ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

29 39 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 10:44

Đề cương ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh tập hợp các câu hỏi tự luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có hướng dẫn trả lời. Các câu hỏi bám sát nội dung chương trình học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên dễ dàng ôn tập, kiểm tra kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo. CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA ĐỘC LẬP Khái niệm tt TT HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng VN, kết vận động phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Đó tt giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội CHƯƠNG 1: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TT HCM I Cơ sở hình thành tt Có sở hình thành TT HCM - Cơ sở khách quan + XHVN + Gia đình, quê hương Thời đại quốc tế - Cơ sở lí luận: CN Mác Lê nin - Cơ sở chủ quan: than Bác a XHVN - XHVN đầu kỉ XIX (Nguyễn Ánh lên ngôi) đến trước Pháp xâm lược XH phong kiến độc lập, năm 938 Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán sông Bạch Đằng Sau lật đổ triều đại tây sơn, quyền nhà Nguyễn tăng cường đàn áp, bóc lột bên thực bế quan tỏ cảng bên - Từ năm 1858: Thực dân Pháp xâm lược VN (nhà Nguyễn kháng cự yếu ớt) - Năm 1884: nước ta rơi vào tay Pháp thong qua hiệp ước Pa tơ nốp - Thực dân pháp khai thác thuộc địa cách độc quyền kinh tế + Độc quyền kinh tế: khai thác khoáng sản, lập ngân hang, hàng rào thuế quan, hàng tram thứ thuế, hạn chế công nghiệp… + Chuyên chế trị: tất quyền hành nằm hết tay Pháp, nhà Nguyễn bù nhìn, thực dân Pháp thực sách “chia để trị” Bắc Kì, Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page Trung Kì, Nam Kì, ghép kì với Campuchia, Lào Kích động kì thị tôn giáo  Để cai trik chia rẻ khối đại đồn kết dân tộc, xóa tên VN bảng đồ giới + Nơ dịch văn hóa: Ngăn cản văn hóa tiến TG kể VH tiến Pháp, khống chế dân học lịch sử dân tộc, không cho học chữ quốc ngữ, xây dựng nhà nhiều trường học bệnh viện Tóm lại mặt kinh tế, trị văn hóa… + Kinh tế: kt VN bị kiềm hãm nặng nề + Chính trị: Từ XH phong kiến độc lập trở thành XH thuộc địa phong kiến + Xã hội: +Có Mâu thuẫn: giai cấp nơng dân địa chủ phong kiến; dân tộc VN Pháp xâm lược chủ yếu +XH • • xuất số giai cấp mới: Công nhân, sản, tiểu sản Qúa trình - Các phong trào VN diễn theo khuynh hướng: phong kiến sản Phong kiến: khôi phục lại chế độ phong kiến + Phong trào Cần Vương ( 1885-1896), KN yên ( 1884-1913) sản: Đánh Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến, thành lập nhà nước dân chủ sản + Phong trào đông du: cụ Phan bội châu dựa vào Nhật đánh Pháp (đưa niên ưu sang nhật), nhật cấu kết pháp trục xuất + Phong trào Duy tân (1906-1908): cụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, dựa vào Pháp Pháp có mặt, dựa vào Pháp đánh phong kiến để khai thơng dân trí, dân khí, hậu dân quyền + Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ( 1907): Lê Văn Can, Nguyễn Quyền, Thư trương dựa vào giáo dục, mở lớp dạy lịch sử dân tộc, chữ Quốc ngữ, khơi dậy tinh thần yêu nước, dạy cho tầng lớp, sáng chiều, tối… + Phong trào Quang Phục Hội (1912): cụ Phan Bội Châu lãnh đạo đánh Pháp, thiết lập theo đường Trung Quốc, chế độ Tam quân Hướng vào ám sát tên cai trị thực dân Pháp Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page Tất phong trào thất bại Cuộc khủng hoảng đường lối diễn gây gắt VN, XH VN bế tắc, khơng có đường  Thơi thúc Bác tìm đường cứu nước b Gia đình-quê hương Gia đình: HCM sinh gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi với nhân dân Nguời ảnh hưởng gia đình Bác thân phụ Thân phụ: Nguyễn Sinh Sắc (1862–1929):  - + Là nhà nho hiếu học, cấp tiến (Ông xem thường lễ nghi phong kiến, khuyên răn học đòi phong dạng nhà quan, xem quan lại kẻ nô lệ đám người nô lệ, khinh rẻ uy quyền, coi trọng đạo đức, gìn giữ nếp sống sạch, giản dị, gần gũi nhân dân, thương u học trò Ơng cho vào trường Pháp - Việt học tiếng Tây) + Tấm gương lao động cần cù (Nguyễn Sinh Sắc từ nhỏ phải lao động (chăn trâu, cắt cỏ, nấu ăn ) Lúc làm rể cụ Đường ngồi không mà học, mà vừa làm vừa học Đỗ Phó Bảng ơng cuốc đất làm vườn với cái.) + Tấm gương ý chí kiên cường vượt qua gian khổ, khó khăn để đạt mục tiêu (Quá nửa đời người, ông theo đuổi nghiệp đỗ đạt làng không để dân khiêng mà bộ) + Đặc biệt tt thương dân, chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn (ông từ chối lễ vinh quy, không ăn khao mời trầu nước, số tiền xã cắt cho làm cỗ khao ơng đem chia cho người nghèo làm vốn sinh nhai Khi vào Huế nhậm chức, ơng giữ lại ruộng cho gái, số lại ơng đem bán lấy tiền giúp gia đình có người phu Cửa Rào.) - - Thân mẫu: Hoàng Thị Loan (1986-1901): có đức tính tiêu biểu người phụ nữ VN gương sáng ngời tính cách bình dị, khiêm tốn, đức hy sinh, chung thủy, thương người, yêu nước Chị Nguyễn Thị Thanh anh Nguyễn Sinh Khiêm: lòng u nước, thương nòi Em Nguyễn Sinh Xin thiếu sữa nên qua đời Ơng ngoại: Cụ Hồng Xn Đường: dạy học ơng bắt gặp đứa trẻ khí chất người Nguyễn Sinh Sắc nhận đứa bé làm nuôi gả gái cho NSS Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page -  c II a Quê hương: Bác sinh làng Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Nghệ An mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm Nơi sinh nhiều anh dân tộc (Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Xuân Hương, Trần Phú…) người ưu khác dân tộc VN Giàu truyền thống hiếu học Vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng Từ nhỏ, Nguyễn Sinh Cung đau xót chứng kiến sống nghèo khổ, bị đàn áp, bị bóc lột cực đồng bào mảnh đất quê hương Những năm Huế, Anh tận mắt nhìn thấy tội ác bọn thực dân thái độ ươn hèn, bạc nhược bọn quan lại Nam triều Tất thơi thúc anh tìm đường cứu dân, cứu nước Thời đại: Sự đời quốc tế cộng sản (1919) => huy Lê nin: luận cương thứ ĐT, thuộc địa -> chủ nghĩa CN mác Cơ sở lí luận tưởng VHDT Dân tộc VN hàng nghìn năm lịch sử dụng nước giữ nước tạo lập cho văn hóa riêng, phong phú bền vững với truyền thống tốt đẹp quý - - Trước hết, chủ nghĩa yêu nước ý chí đấu tranh bất khuất để dựng nước giữ nước VD: Lý Thường Kiệt phá giặc Tống (Nam quốc sơn hà), cáo bình ngơ (Nguyễn Trãi), Tun ngơn độc lập (HCM) Nguyễn Huệ đại phá quân nhà Thanh Thứ hai, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm rách” hoạn nạn, khó khăn Mặc dù XH VN có phân hóa giai cấp, truyền thống bền vững Ở Bác, Người khởi xướng, đề xuất gương mẫu thực phong trào hũ gạo cứu đói, với nghĩa cử cao đẹp tuần nhịn ăn bữa, với phong trào ''Tuần lễ vàng'' VD: Khi đồng bào miền Trung bị lũ lụt với tinh thần “tương thân tương ái” qun góp gói mì, quần áo, bút, tập… để giúp tỉnh bị lụt vượt qua khó khăn Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page Thứ ba, Truyền thống lạc quan yêu đời Trong “muôn nguy, ngàn khó” người lao động động viên “chớ thấy sống mà ngã tay chèo” HCM thân truyền thống lạc quan yêu đời VD: Người phải sống hang Cốc Bó, thiếu thốn gian khổ đủ bề, Bác lạc quan cách mạng: “Sáng bờ suối tối vào hang/ Cháo bẹ rau măng sẵn sàng/ Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/ Cuộc đời cách mạng thật sang!” (Tức cảnh Pắc Bó) - Thứ tư, dân tộc VN dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo VD: Bác sáng suốt nhận khủng hoảng đường hướng cứu nước, sau thất bại hàng loạt khởi nghĩa vũ trang Người học hỏi, chiêm nghiệm tìm kiếm đường hướng cứu nước có triển vọng  Chính sức mạnh chủ nghĩa yêu nước thuc giục Nguyễn Tất Thành chí tìm đường cứu nước (gia đình, quê hương, truyền thống dân tộc) b Tinh hoa văn hóa nhân loại Kết hợp giá trị truyền thơng văn hóa Phương Đơng với thành tựu đại văn hóa Phương Tây nét đặc sắc q trình hình thành tưởng, nhân cách văn hóa HCM Nho giáo: Sinh gia đình có truyền thống Nho học, Hồ Chí Minh có q trình tiếp biến Nho giáo có hệ thống: từ tiếp thu di sản Nho học từ người cha, đến học tập thầy đồ tiếng thời Hoàng Phan Quỳnh, Vương Thúc Quý, Trần Nhân, v.v ; từ việc học tập qua trao đổi với nhà nho hệ cha Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, đến trình tự học lâu dài, bền bỉ Trong nho giáo có yếu tố tâm, lạc hậu, phản động tưởng đẳng cấp, khinh thường lao động chân tay, khinh thường phụ nữ, nói chung khinh thường thực nghiệp, doạnh lợi… mà phê phán bác bỏ Nhưng có mặt tích cực triết lý hành động, tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời; lý tưởng xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, triết lý nhân sinh; tu thân dưỡng tính; đề cao văn hóa lễ giáo, tạo truyền thống hiếu học  Hcm khai thác nho giáo, lựa chọn mặt tích cực phù hợp để phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng Phật giáo: - Phật giáo vào VN từ sớm, VN nước lớn tham gia vào phật giáo - Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page Tinh thần đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm dân tộc ta, hình thành nên Thiền phái Trúc lâm VN vua Trần Nhân Tông sáng lập - Gia đình Bác: Ngoại Bác kính phật Cha Bác cố vấn-lý thuyết gia phật giáo VN - Bác hay sử dụng nhiều câu nói Phật như: “ Đồng bào nhớ lời phật dạy: lợi lạc quần sinh, ngã vị tha” - Bác Thái Lan từ năm 27-29 Bác sống chùa mặc áo cà sa nhà sư Về Phật giáo, HCM tiếp thu chịu ảnh hưởng sâu sắc tưởng: + Vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn + Thương người thể thương thân + Có tình u thương đơng vật chim mn cỏ  Đạo lý thuyết luân hồi + Lối sống giản dị sạch, chăm lo làm điều thiện  Luật nhân + Đề cao lao động Phật giáo tùy tâm + Chủ nghĩa tam dân Tôn Trung Sơn Bác tiếp thu văn hóa phương Tây - Ngay từ học Trường Tiểu học Đơng Ba vào học Trung học Huế, Nguyễn Tất Thành làm quen với văn hóa Pháp - Vào mười ba năm hoạt động cách mạng nước ngoài, HCM sống chủ yếu châu Âu nên Người chịu ảnh hưởng sâu rộng văn hóa dân chủ cách mạng Phương Tây + Người hấp thu tt dân hình thành phong cách dân chủ từ sống thực tiễn +Người tiếp thu tuyên ngôn độc lập Mỹ (1776) Pháp (1791) + Người học cách làm việc câu lạc Phơbua , sh trị Đảng XH Pháp hay Đại hội Tua  Người tiếp thu, gạn lọc văn hóa phương Tây để làm giàu cho vốn tri thức trí tuệ c Chủ nghĩa Mác lê nin (trang 29) Yếu tố chủ quan (trang 29-30) II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯỞNG HCM - Qúa trình hình thành phát triển tưởng hồ chí minh phân thời kì: Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page - Thời kì 1890-1911: Thời kì hình thành tưởng u nước chí hướng cách mạng Tiếp thu truyền thống gia đình, quê hương, đất nước: + Thân sinh Người nhà nho cấp tiến, có lòng u nước thương dân sâu sắc Tấm gương lao động cần cù, ý chí nho yêu nước, gần gũi với nhân dân Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh kiên cường vượt qua gian khổ để đạt mục tiêu, đặc biệt tưởng thân dân, lấy dân làm hậu thuẫn cho cải cách trị - xã hội cụ Phó bảng có ảnh sâu sắc trình hình thành nhân cách Nguyễn Tất Thành; Đức tính nhân hậu, đảm đang, sống chan hòa với người mẹ (Bà Hồng Thị Loan); lòng u nước, thương nòi anh ( Nguyễn Sinh Khiêm), người chị (Nguyễn Thị Thanh) + Ảnh hưởng truyền thống văn hóa, lao động, yêu nước, bất khuất quê hương Nghệ-Tĩnh (vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lao động, đấu tranh chống ngoại xâm-Mai Thúc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,…) + Ảnh hưởng truyền thống văn hóa, lao động cần cù, yêu nước nồng nàn dân tộc ta - Những học thất bại rút từ đấu tranh chống Pháp + Không tán thành đường cứu nước phong trào Cần Vương, phong trào Đông du, Duy Tân Phong trào Đông du Phan bội châu cần viện Nhật Bản đánh pháp chẳng khác “ đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” Phong trào Duy Tân Phan Châu Trinh “ ỷ Pháp cầu tiến bộ” “ cầu xin Pháp rũ lòng thương” + Xác định hướng (sang phương Tây), đích (giải phóng dân tộc), cách (đi với cách người lao động) - Nung nấu ý chí yêu nước tâm tìm đường cứu nước: + Chứng kiến sống nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột đến cực đồng bào + Tội ác thực dân Pháp + Thái độ ươn hèn bọn phong kiến Nam Triều + Sự thất bại nhà yêu nước tiền bối, đương thời Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page …………………………………………………………………………………… CHƯƠNG 2: TT HCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TT HCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa (Tập trang 17-18) Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa (Trong tt hcm, thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa gì?) I a - Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất vấn đề đấu tranh nước thuộc địa chống lại chủ nghĩa đế quốc để giải phóng dân tộc, giành quyền tự thành lập nhà nước độc lập - Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa lựa chọn đường phát triển dân tộc VD: Cương lĩnh 2/1930 Xác định đường cách mạng Việt Nam sản dân quyền cách mạng hổ địa cách mạng để đến xã hội cộng sản + sản dân quyền tức cách mạng đem lại quyền lợi riêng cho dân tộc  giành quyền độc lập cho dân tộc + Thổ địa cách mạng: cách mạng đem lại ruộng đất cho dân cày  Cuộc cách mạng dân tộc,dân chủ, nhân dân sau lên chủ nghĩa xã hội Câu hỏi: “Quan điểm độc lập tự quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm?” “ Quan điểm quyền dân tộc tự quyết?” “ Phân tích quan điểm độc lập tự quyền bất khả xâm phạm rút ý nghĩa cách mạng Việt Nam ?” b Độc lập dân tộc-nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa (sgk 59-62) - Đối với chủ tịch HCM đấu tranh cho độc lập dân tộc, xác lập chủ quyền quốc gia hành động quán trước sau một, người khẳng định: “độc lập tự quyền thiên liêng bất khả xâm phạm” + tưởng HCM thể rõ hành động nhiều nói viết Nguyễn Thị Ngọc Qun Page • Trước HCM: có nhiều anh hùng dân tộc khẳng định độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc: + Lý Thường Kiệt với “Nam Quốc Sơn Hà” tuyên ngôn độc lập lần thứ dân tộc ta + Nguyễn Trãi với “Bình ngơ Đại cáo” tun ngơn độc lập lần thứ hai + Trần Hưng Đạo với “Hịch tướng sĩ” thể khí phách độc lập dân tộc: “Ta thường tới bữa quên ăn , đêm vỗ gối , ruột đau cắt , nước mắt đầm đìa, căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù Dẫu cho trăm thân phơi ngồi nội cỏ, nghìn xác gói da ngựa ta vui lòng.” • Đến HCM: TT HCM cho độc lập tự dân tộc khác vọng đấu tranh cho chủ quyền quốc gia TT xuyên suốt đời Bác HCM nói: “Tự cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, tất điều muốn; tất điều tơi hiểu” Ngồi có câu “ Suốt đời tơi có ham muốn, ham muốn đến bật cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn tồn tự do…” - Trên đường tìm đường cứu nước Bác đọc hai tuyên ngôn năm 1776 Mỹ Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền 1791 Pháp, quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc  Người rút chân lý: “Tất dân tộc giới sinh bình đẳng; dân tộc có quyền sống quyền sung sướng quyền tự do” - Năm 1919: thay mặt người VN yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxây gồm tám điểm, đòi quyền tự dân chủ cho nhân dân VN  Sự nghiệp giải phóng dân tộc nghiệp thân dân tộc - Đầu năm 1930: Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cương lĩnh trị Đảng, cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo, có tưởng cốt lõi độc lập, tự cho dân tộc Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page - 5/1941: HCM chủ trì hội nghị lần thứ ban chấp hành trung ương Đảng, viết thư kính cáo đồng bào rõ: “ Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phòng cao hết thảy” Người đạo thành lập VN độc lập đồng minh, báo VN độc lập - 8/1945: HCM lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa: “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn phải kiên giành cho độc lập” - 2/9/1945: Người long trọng khẳng định trước tồn giới: “Nước VN có quyền hưởng tự độc lập, thật trở thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc VN đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” - Cuối năm 1946: Bác lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến “Khơng! Chúng ta hy sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” - Khi đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh, ạt đưa quân viễn chỉnh, phương tiện chiến tranh đại vào miền Nam; đồng thời tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc với quy mô cường độ ngày ác liệt, HCM nêu cao chân lý lớn thời đại: “ Khơng có q độc lập tự do” • Ý nghĩa: - Đối với cách mạng dân tộc dân chủ, tt cách mạng độc lập tự khơi dậy tinh thần chiến đấu, “quyết tử cho tổ quốc sinh” đấu tranh độc lập tự - Ngày nghiệp đổi đất nước TT HCM nghiệp đấu độc lập giải phóng dân tộc ln ln nhắc nhở Đảng ta rằng: Hội nhập phải giữ vững tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, hòa nhập khơng hòa tan, khơng để bị lệ bên ngồi, giữ vững sắc dân tộc c Chủ nghĩa yêu nước chân chính-Một động lực lớn đất nước “Chủ nghĩa dân tộc gì” Khái niệm: Chủ nghĩa dân tộc đề cao phẩm giá (giá trị dân tộc) độc lập, chủ quyền dân tộc, quyền tự dân tộc không bị lệ thuộc vào bên Chủ nghĩa tức chủ nghĩa yêu nước chân tinh thần dân tộc sáng Đây truyền thống quý báu từ lâu đời dân tộc ta Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 10 7/ Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân lãnh đạo Đảng Cộng sản; 8/ Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới4 Theo đó, đặc trưng thứ thứ bảy bổ sung hoàn toàn số đặc trưng khác (đặc trưng thứ hai, ba năm) có điều chỉnh định thuật ngữ (đương nhiên thay đổi thuật ngữ dẫn tới thay đổi nội dung) Như vậy, khơng có nghĩa phải đến Cương lĩnh 2011 Đảng Cộng sản Việt Nam có điều chỉnh, bổ sung đặc trưng chủ nghĩa xã hội; trái lại, với phát triển cơng đổi mới, Đảng có nhận thức ngày sâu sắc chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn sống, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh dần quan điểm, đường lối chủ nghĩa xã hội Đặc biệt, vừa đề cập, Đại hội X Đảng khẳng định mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam bao gồm đặc trưng Điều muốn nói lên rằng, số điểm đặc trưng chủ nghĩa xã hội nêu Cương lĩnh 2011 đến Đại hội XI bổ sung, mà điều chỉnh từ trước đó; đồng thời, điểm Cương lĩnh 2011 không so với Cương lĩnh 1996, mà số chi tiết (trong số đặc trưng cụ thể) so với quan niệm Đảng nêu Đại hội X TT HCM đường độ lên chủ nghĩa XH Theo quan điểm nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Leenin, có hai đường độ lên chủ nghĩa xã hội: đường độ trực tiếp (từ chủ nghĩa phát triển lên chủ nghĩa xã hội) đường độ gián tiếp (từ nghèo nàn, lạc hậu, tiền chủ nghĩa, qua dân chủ nhân dân lên CNXH) C.Mác khẳng định: “Giữa xã hội chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội sang xã hội Thích ứng với thời kỳ thời kỳ độ trị nhà nước thời kỳ khác chun cách mạng giai cấp vô sản Theo V.I Leenin: bước độ lên chủ nghĩa XH nước Nga thời kỳ độ lịch sử tương đối dài, cần thiết phải thực bước độ nhỏ, nhịp cầu, hình thức kinh tế trung gian để dần dẫn lối nhân dân Nga, mà đa số tiểu nơng lên CNXH • Quan niệm thời kỳ độ - Trước hết, HCM lưu ý cần nhận thức rõ tính quy luật chung đặc điểm lịch sử cụ thể nước bước vào xây dựng CNXH HCM II Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 15 hai phương thức độ chủ yếu: pp độ trực tiếp pp độ gián tiếp - Quan niệm HCM thời kỳ độ lên CNXH, XHVN quan niệm hình thái độ gián tiếp, cụ thể độ từ XH thuộc địa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu sau giành độc lập dân tộc lên CNXH • Đặc điểm thời kì độ nước ta + Khi bước vào thời kỳ độ lên CNXH, nước ta có đặc điểm lớn từ nước nơng nghiệp lạc hậu tiến lên cnxh bỏ qua (bỏ qua chế độ trị) giai đoạn phát triển chủ nghĩa + HCM rõ mâu thuẫn thời kỳ độ: Mâu thuẫn yêu cầu đặt CNXH xây dựng xh hồn tồn có nơng nghiệp, cơng nghiệp đại, KH-KT tiên tiến phát triển… với thực trạng VN: Nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề • Về độ dài thời kì độ VN: - Ở VN từ thành lập đến nay, nước ta trải qua 12 kì đại hội: 3/1935 (Đại hội I); 2/1951(ĐH II) ; 9/1960 (ĐH III) ; 12/1976 (ĐH IV) ; 3/1982 (ĐH V); 12/1986 (ĐH VI) ; 6/1991(ĐH VII); 6/1996 (ĐH VIII) ; 4/2001(ĐH IX); 4/2006 (ĐH X) ; 1/2011(ĐH XIX) ; 1/2016 (ĐH XII) - Có người cho thời kỳ độVN theo giai cấp Lenin từ giai cấp công nhân giành quyền (1945) Thực tế thời kỳ độ VN miền Bắc giải phóng năm 1954 nhiên năm 1954 ta chưa thực thời kỳ độ năm 1954 ta thực cải tạo CNXH + Năm 1960 (Đại hội III): Bắt đầu thời kỳ q độ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa ưu tiên công nghiệp nặng + Năm 1976 (ĐH IV): Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa + Năm 1982 (ĐH V) : ta khẳng định chặn đường đầu TK độ, không tiếp tục đẩy mạnh CNH  Ở năm 1960, 1970, 1980 không tiếp tục đẩy mạnh CNH nước Phương Tây (Liên Xơ, Châu Âu…) hồn thành nghiệp CNH đặc biệt cách mạng CN Anh Khi họ trở thành nước CN đại Chúng ta học tập cách máy móc khơng hiệu Liên Xơ + Từ ĐH IV trở đi: Ta không đẩy mạnh công nghiệp hóa mà tập trung phát triển nơng nghiệp  tạo tiền đề cho cơng nghiệp hóa + Năm 1996 (ĐH VIII): Hoàn thành chặng đường đầu tạo tiền đề cho cơng nghiệp hóa, cho phép ta bước sang chặng đường khác Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 16 Về thời gian: không văn kiện xác định thời kỳ độ VN dài có đại học IV nhiên đính lại Về giai đoạn: khơng xác định thời kì q độ mà xác định từ năm 1996 trước chặng thời kì độ từ năm 1996 trở sau chặng thời kỳ độ + Chặng đường đến năm 2050 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp đại  Người nói: “Xây dựng CNXH đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ lâu dài.” • Về nhiệm vụ lịch sử thời kỳ độ: Người rõ: “…phải xây dựng tảng vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội” đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa XH, có cơng nghiệp nơng nghiệp đại, có văn hóa khoa học tiên tiến Cải tạo kinh tế cũ xây dựng nề kt mới, mà xây dựng nhiệm vụ chủ chốt lâu dài” Từ đó, HCM nhiệm vụ cụ thể cho lĩnh vực XH thời kỳ độ: trị, kinh tế, văn hóa-xã hội • Về nhân tố: Bác đề cập đến nhân tố + Giữ vững tăng cường quản lý nhà nước + Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước + Phát huy tính tích cực, chủ động, tổ chức tri-xã hội + Xây dựng đội ngũ cán đủ đức tài, đáp ứng yêu cầu nghiệp cách mạng XHCN  Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 17 CHƯƠNG 4: TT HCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN Quan điểm sáng tạo HCM Đảng cộng sản Quan điểm HCM Đảng Cộng Sản : Quan điểm 1:Sự đời ĐCS Quan điểm 2:Vai trò ĐCS Quan điểm 3: Bản chất ĐCS Quan điểm 4: Quan niệm ĐCS cầm quyền Hiện nay, trình nghiên cứu xét thấy từ quan điểm nhà nghiên cứu cụ thể thành quan điểm - QĐ1: ĐCS VN sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lenin với phong trào công nhân phong trào yêu nước VN - QĐ2: ĐCS VN nhân tố hàng đầu định thắng lợi CM VN - QĐ3: đcs “Đảng giai cấp công nhân VN, đồng thời Đảng dân tộc VN” - QĐ4: đcs phải lấy chủ nghĩa Mác-lenin “làm cốt” - Qđ5: ĐCS VN phải xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu giai cấp vô sản - QD6: Đảng vừa người lãnh đạo,vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân; Đảng lãnh đạo, dân làm chủ; phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt Đảng với dân - QD7: Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Trong quan điểm nêu quan điểm sáng tạo so với chủ nghĩa mác lê nin, so với quốc tế cộng sản quan điểm 1(sự đời Đảng), quan điểm 3(bản chất Đảng), quan điểm (về Đảng cầm quyền) • Những quan điểm sáng tạo chỗ: • Quan điểm 1: ĐCS VN sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lenin với phong trào công nhân phong trào yêu nước VN - Xuất phát từ tình hình nước bản, trước V.I.Lê nin nêu luận điểm: “ĐCS sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào cơng nhân.” - HCM xuất phát từ tình hình VN nước thuộc địa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, HCM cho rằng: “ĐCS VN phải sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lenin kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước ” • - Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 18 Như sáng tạo chỗ vị trí, vai trò sức mạnh phong trào u nước VN o Vị trí, vai trò phong trào yêu nước VN - Một là, phong trào u nước có vị trí, vai trò to lớn trình phát triển dân tộc VN - Hai là, phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước hai phong trào có mục tiêu chung - Ba là, phong trảo nông dân kết hợp với phong trào công nhân - Bốn là, phong trào yêu nước trí thức VN nhân tố quan trọng thúc đẩy kết hợp yếu tố cho đời ĐCS VN • Quan điểm 3: đcs “Đảng giai cấp công nhân VN, đồng thời Đảng dân tộc VN” - Chủ nghĩa Mác leenin cho rằng: “ĐCS trước hết Đảng giai cấp vô sản, ĐCS đấu tranh cho quyền lợi giai cấp vô sản” thành phần “ Đảng Cộng sản bao gồm phần tử ưu giai cấp vô sản…” - HCM vận dụng sáng tạo quan điểm Bác cho : “ĐCS VN không đảng giai cấp cơng nhân VN mà Đảng dân tộc VN” o Bản chất giai cấp cơng nhân, tính cơng dân, nhân dân dân tộc Đảng: +Tháng 2/1951, HCM nêu rõ: “Trong giai đoạn này, quyền lợi giai cấp công nhân nhân dân lao động dân tộc Chính Đảng Lao động VN Đảng giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, phải Đảng dân tộc VN” + HCM khẳng định chất giai cấp công nhân Đảng ta dựa sở thấy rõ sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân VN Còn giai cấp, tầng lớp khác chịu lãnh đạo giai cấp công nhân, trở thành đồng minh giai cấp công nhân + Nội dung chất giai cấp công nhân số lượng đảng viên xuất thân từ cơng nhân mà tảng lý luận tưởng Đảng chủ nghĩa Mác-Leenin; mục tiêu đảng cần đạt tới chủ nghĩa cộng sản; Đảng ta phải tuân thủ cách nghiêm túc, chặt chẽ nguyên tắc xây dựng đảng kiểu giai cấp vô sản + Trong thành phần, ngồi cơng nhân có ưu thuộc giai cấp nơng dân, trí thức thành phần khác  Sức mạnh Đảng không bắt nguồn từ giai cấp cơng nhân mà bắt nguồn từ tầng lớp nhân dân lao động khác  Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 19 • Quan điểm 6: “Đảng vừa người lãnh đạo,vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân” - Leenin cho rằng: “Đảng người lãnh đạo” suốt tiến trình cách mạng VN, theo HCM, Đảng phải vừa người lãnh đạo, vừa đầy tớ thật trung thành nhân dân Hai mặt lãnh đạo đầy tớ không tách rời nhau, không đối lập nhau, mà Người nhấn mạnh: Lãnh đạo có nghĩa làm đầy tớ - Khi Đảng lãnh đạo nhân dân giành quyền, xây dựng quyền cách mạng, từ Đảng trở thành Đảng cầm quyền Đảng cầm quyền đảng trực tiếp lãnh đạo quyền, lãnh đạo nhà nước để tiếp tục hoàn thành nghiệp độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đảng cầm quyền lại phải ý thức thật sâu sắc đầy tớ nhân dân, người chủ nhân dân, tự cho phép đứng dân, Nhà nước, pháp luật Đảng lãnh đạo Nhà nước nhằm xây dựng Nhà nước thực dân, dân dân để nhân dân làm chủ Nhà nước, điều mà trước cách mạng thành cơng khơng thể có -> Đảng cầm quyền, dân chủ - Là đầy tớ trung thành nhân dân, HCM nói, Đảng khơng có quyền lợi riêng mình, ngồi quyền lợi giai cấp, dân tộc Vì vậy, Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt Đảng với dân Đảng không dân, khơng ngồi dân, mà dân, lòng dân Khơng phải có nước lấy dân làm gốc, mà Đảng phải lấu dân làm gốc Chính gốc đem lại nguồn sinh lực vô tận cho Đảng Mọi biểu bệnh quan liêu, xa dân đêỳ làm suy yếu Đảng, làm cho tồn đảng khơng ý nghĩa Đây vấn để HCM đặc biệt quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên, Đảng trở thành Đảng cầm quyền • QD7: Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Để xứng đáng đảng cách mạng chân lãnh đạo nghiệp cách mạng to lớn giai cấp dân tộc, Đảng phải thường xuyên chăm lo đến việc chỉnh đốn đổi thân - Đảng đổi xã hội ln vận động biến đổi phát triển không ngừng, Đảng đổi để bắt kịp hoàn thành sứ mệnh lịch sử Đảng khơng đổi bị tụt hậu, vai trò lãnh đạo Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 20 Đảng phải chỉnh đốn Đảng viên người Đảng viên bị tát động mặt xã hội tốt xấu, hay dở…cho nên phải chỉnh đốn để loại bỏ xấu, ác, cải dở, phát huy hay tốt, thiện… - Chỉnh đốn đổi Đảng nhằm làm cho Đảng thực sạch, vững mạnh mặt trị, tưởng tổ chức, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất lực trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng - Để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi tẩy trừ tệ nạn thối hóa biến chất gây điều kiện Đảng lãnh đạo quyền • Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng (sgk trang 154-157) - CHƯƠNG 5: TT HCM VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ “Từ quan điểm HCM đại đoàn kết dân tộc anh I TT HCM đại đoàn kết dân tộc chị phân tích ý nghĩa quan điểm: “ đồn kết, đồn kết đại đồn kết,…” từ liên hệ vận dụng vào hoạt động thực tiễn thân nay” - Từ quan điểm Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 21 - Phân tích ý nghĩa quan điểm (câu nói) Nói hồn cảnh nào, nói với - Liên hệ vận dụng • Quan điểm HCM đoàn kết dân tộc - Quan điểm vai trò đại đồn kết dân tộc nghiệp cách mạng + Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành cơng cách mạng +Đại đồn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, dân tộc - Quan điểm lực lượng đại đoàn kết dân tộc + Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân + Điều kiện thực đại đồn kết dân tộc - Quan điểm hình thức tổ chức khối đại đồn kết dân tộc + Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc mặt trận dân tộc thống + Một số nguyên tắc xây dựng hoạt động mặt trận dân tộc thống • Phân tích câu nói: “Đồn kết đồn kết đại đồn kết ” Là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trích nói chuyện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 25/4/1961.Tại hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Năm 1951, kháng chiến gặp điều kiện gay go, Đại hội hợp Việt Minh - Liên Việt, có nói: Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết Thành công, thành công, đại thành công Những thắng lợi giành năm qua chứng thực điều • Phân tích câu nói: “Đồn kết sức mạnh to lớn, Đảng ta đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân gặt hái từ thắng lợi đến thắng lợi khác.” Những năm 1965-1967 Bác nhận khơng khỏe mạnh bệnh tật nhiều Năm 1965 Bác viết di chúc thiêng liêng để lại cho tồn Đảng, tồn dân, mn đời hậu thế, Hồ Chí Minh dặn nhiều điều Người đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề đoàn kết thống đảng Đoàn kết sức mạnh to lớn, Đảng ta đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân gặt hái từ thắng lợi đến thắng lợi khác Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 22 • Liên hệ thân Trong gia đình: - Trong gia đình: Là người nhà sống tập thể phải biết bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau, đừng nên so đo ganh ghét hãm hại lẫn  Bản thân em giúp gia đình công việc nhà giúp đỡ ông bà cha mẹ ace cơng việc khó khăn cần phải nhờ tới sức mạnh - Đối với xóm giềng cần phải đồn kết tương trợ xây dựng lối xóm văn minh Những xuất phát từ trái tim đến trái tim, giúp đỡ hàng xóm lòng họ yêu thương gia đình ta  Liên hệ thân: - Trong trường học nói chung lớp học nói riêng, lớp học bạn có khó khăn học tập sẵn sằn giúp đỡ bạn  Liên hệ thân: bạn tốn khó bạn bị buồn chuyện động viên bạn giúp bạn vượt qua khó khăn, học tập, tham gia phong trào để lớp ngày tiến - Đối với thành viên học khóa: chia tài liệu cho học chia kiến thức chuyên môn để giúp phát triển Giữa khoa với khơng chun mơn giúp đỡ bạn có trục chặt kiến thức bạn khoa luật bị bệnh khơng biết ngun nhân khơng biết uốn thuốc cho hợp lý thân em khoa Dược em giải thích cho bạn vấn thuốc cho bạn + Ban cán sự, ban chấp hành + Đoàn viên, thành viên lớp + Giữa lớp trước lớp sau + Giữa khoa: +Đối với liên chi hội - Đối với xã hội: đoàn kết tương thân tương hoạt động hiến máu tình nguyện giúp nhiều người cần máu để di trì sống, thăm tặng quà cho trẻ mồ côi, người già neo đơn để họ cảm thấy khơng bị tủi thân - Đối với dân tộc: đồn kết làm nên sức mạnh dân tộc làm nên chiến công hiển hách viết lên trang sử hào hùng “ sách vai với cường quốc năm châu” Khi thấy người gặp khó khăn chung tay Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 23 giúp đỡ vượt qua Đây lẽ mà ông cha ta muốn dạy cho cháu ngàn đời CHƯƠNG 6: TT HCM VỀ XÂY DỰNG NN CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN I Xây dựng nhà nước thể quyền làm chủ làm chủ nhân dân (Chép tài liệu photo trang 119-121) IV Xây dựng nhà nước sạch, hoạt động có hiệu (trang 124126) CHƯƠNG 7: TT HCM VỀ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI TT HCM đạo đức Quan niệm vai trò sức mạnh đạo đức (Trang 247) II Anh chị phân tích làm rõ quan điểm câu nói Page 24 “…Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng” Nguyễn Thị Ngọc Quyên • Khái niệm nhiệm vụ cách mạng: Một là, Hồ Chí Minh coi đạo đức gốc, tảng người Hồ Chí Minh coi đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, giống gốc cây, nguồn sông, suối Nhiệm vụ cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Người viết: “Cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân.” Theo Hồ Chí Minh, đạo đức tảng tinh thần người, giúp cho người vững vàng trước khó khăn, thử thách Có đạo đức giúp người cán cách mạng không lùi bước trước khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh cho nghiệp cách mạng “Có đạo đức cách mạng gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, khơng rụt rè, lùi bước”, “khi gặp thuận lợi, thành công giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” Đó biểu đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh cho rằng, đạo đức “gốc” người cách mạng Đạo đức cách mạng giúp người cán phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện thân q trình tham gia cách mạng, lo hồn thành nhiệm vụ cho tốt, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa Chăm lo gốc, nguồn, tảng phải cơng việc thường xun tồn Đảng, tồn dân, gia đình người xã hội Đức gốc, đức tài, hồng chuyên phải kết hợp, phẩm chất lực phải đơi, khơng thể có mặt này, thiếu mặt kia.Đức tảng tài, định hướng cho tài phát triển Ngược lại, tài thành tố góp phần tạo nên đức, hồn thiện đức Do đó, người cán cần phải có hai phẩm chất Như Hồ Chí Minh nói: “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó” VD: Có tài mà khơng có đức: Nhà nghiên cứu sử dụng kiến thức để tạo thuốc giả nhằm đem lại lợi nhuận cho thân Bác cán nông nghiệp UBND Xã đưa ý tưởng giúp nông dân phun thuốc dễ dàng không thực Những phẩm chất đạo đức (những chuẩn mực) Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 25 Bắt đầu từ nghị 23-CT/TW ngày 27/3/2003 trải qua 15 năm học tập tưởng thực tế phẩm chất đạo đức xoay quanh chuẩn mực nguyên tắc Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng • Trung với nước hiếu với dân + Trung với nước tuyệt đối trung thành với nghiệp dựng nước giữ nước  Sinh viên chúng em góp phần vào nghiệp dựng nước giữ nước: + Bản thân phải sức học tập phải thật tốt, thật giỏi VD: Nếu học không tốt thay tạo thuốc cứu người ngược lại tạo thuốc làm ảnh hưởng sức khỏe người dân  xã hội không trọng dụng + Ngay từ bây giờ, phải thực thật tốt chủ trương đường lối sách pháp luật Đảng, NN, nội quy trường, khoa VD: Đi học giờ, đeo thẻ SV, mặc đồng phục quy định trường VD: Bác đến thăm chùa, Bác vừa vào chùa vị sư liền đón khẩn khoản xin người đừng cởi dép, Bác không đồng ý Đến thềm chùa, Bác bỏ dép bên xong bước vào giữ đứng nghi thức người dân đến lễ  Liên hệ thân: Để trở thành đồn viên chúng e phải học lớp cảm tình đảng Hay tham gia phong trào, hội thao nâng cao nhận thức niên VN góp phần nhỏ vào xóa tan âm mưu phá hoại xuyên tạc đường lối Đảng + Hiếu với dân thể chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng Để làm phải gần dân, kính trọng học tập Nhân dân, phải dựa vào dân lấy dân làm gốc Phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, thường xuyên quan tâm cải thiện dân sinh, naag cao dân trí  Bác nói rằng: “Ta phải hiếu kính ơng bà cha mẹ ta, phải hiếu kính ơng bà cha mẹ người, làm tất người hiếu kính ơng bà cha mẹ” Cho nên, Bản thân sv chúng em để hiếu với dân trước hết phải hiếu kính ơng bà cha mẹ trước, kính trọng thầy Nguyễn Thị Ngọc Qun Page 26 + Hiếu với dân ntn+ Mùa hè năm trước em có tham gia chương trình mùa hè xanh, giúp dân dọn dẹp đường phố, trao quà cho trẻ em người có hồn cảnh khó khăn Huyện Ơ Mơn • - u thương kính trọng người Bác nói: “con người gia đình, anh em ,họ hàng, bạn bè, đồng chí dân tộc rộng nhân loại” Tình yêu thương Bác dành cho: Trước hết Bác giành cho người khổ, người lao động bị áp bốc lột cực, dành cho người nghèo khổ + Bác dành tình yêu thương cho người nghèo Thực phong trào hũ gạo cứu đói, với nghĩa cử cao đẹp tuần nhịn ăn bữa với phong trào “Tuần lễ vàng”… + Bác khơng có gia đình riêng Bác dành trọn tình yêu thương cho đồng bào, cho người nghèo khổ Bác dành tình yêu thương cho người nghèo khổ lớn: Câu chuyện mùa xuân năm 1962 Bác đến thăm nhà chị Chín, gia đình nghèo khó Mai tết gia đình chị lon gạo, khơng có quần áo để mặc, thiếu thốn tiền bạc Bác đến thăm quay trực tiếp trực tiếp gặp phê bình lãnh đạo mồng tết  SV dành tình yêu thương cho bạn bè như: + Đối với bạn bè: Giúp đỡ bạn học tập bạn tiến bộ, cho bạn nhờ xe, qun góp quần áo cũ sử dụng được, thức ăn… cho bạn bè miền Trung bị lũ… + Đối với trẻ em: Có tham gia chương trình “Tương lai xanh” trường ĐH Cần Thơ tổ chức nhằm trao yêu thương đến em nhỏ vùng sâu, vùng xa trường tiểu học B Cô Tô Nhờ tiền qun góp từ bán bao lì xì, đồ handmade…Hay chương trình “Ngày hội trăng rằm” trao lồng đèn bánh trung thu cho trẻ em Trường Tiểu học Thới Lai… + Đối với người già: Trước hết phải giúp đỡ ông bà cha mẹ, quan tâm đến sức khỏe người gia đình Hoạt đồng gần trường Nam Cần Thơ tổ chức, trao áo, mền, thức ăn… cho người vô gia cư - Bác dành tình u thương cho người có sai lầm, khuyết điểm, lầm đường lạc lối biết hối cải Bác dành tình yêu thương cho kẽ thù, bị thương, bị bắt, chịu quy hàng… Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 27 • Sau năm 1954: Bác dành tình u thương cho nhân loại… Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô + Cần: siêng năng, chăm chỉ, lao động có kế hoạch, có hiệu VD: Bác Hồ tìm đường cứu nước với hành trang vỏn vẹn có đơi bàn tay, để lao động Trong thời gian lênh đênh biển, làm việc quần quật ngày 1214 tiếng, để học tiếng nước ngoài, Bác chăm viết lên cánh tay ngày 10 từ để vừa làm vừa nhẩm học  Đối với hssv: + Kiệm: tiết kiệm (tiết kiệm thời gian, công sức, cải ) khơng xa hoa lãng phí công VD: Trong lần Bác đến dự buổi bế giảng Trường Quân Chính từ thời kỳ đầu cách mạng, Bác đến giờ, đợi 10 phút vị huy đến Khi đến vị huy vội trình bày với Bác có việc đột xuất nên mong Bác thơng cảm Bác hỏi đến muộn phút – vị huy xem đồng hồ thưa Bác phút Bác bảo – đâu, nhân cho Bác lên 500 lần nữa, hội trường ngồi đợi Câu chuyện cho thấy câu nói giản dị thể tiết kiệm không cải vật chất mà thời gian VD: Đời sống Bác cao giản dị Ngay chuyện Bác mời ăn cơm, Bác dặn ăn tự nhiên, ăn để làm việc chiến đấu Nhưng ăn hết đó, đừng chọc đũa vào khác mà khơng ăn Là Chủ tịch nước Bác mặc áo vá người dân thường Đơi tất Bác bị thủng ngón chân cái, Bác bảo cán khâu vào để Bác dùng…  Đối với HSSV: + Liêm: tôn trọng công dân, không tham lam tiền của, địa vị, danh tiến VD: Kháng chiến thành công, Người từ chối đề nghị Trung ương dành Phủ toàn quyền Đông Dương trước làm Phủ Chủ tịch - nơi cho mình, mà đồng ý nhà sàn khiêm tốn Dự đại tiệc thủ đô nước Pháp Người nhớ dành táo cho em bé ăn xin nơi góc đường Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 28  Liên hệ HSSV: + Chính: thẳng thắn, đứng đắn VD: Một mẫu chuyện Bác Bác thị thành lập đại đội Việt – Mỹ Một người Mỹ mang hàm thiếu tá tên Tômát làm tham mưu trưởng đại đội Lúc đó, Tơi thưa với Bác thiếu tá làm tham mưu trưởng, đại đội trưởng gọi cấp gì, ngờ nét mặt Bác nghiêm lại Bác bảo: “Chú phải lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, dù tá hay tướng, chiến cách mạng phải lo phục vụ nhân dân cho tốt cả.”  Liên hệ HSSV: + Chí cơng vơ tư: Là công bằng, công tâm, không thiên tư, thiên vị Nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân Vd: Một đồng chí vụ trưởng, cán lâu năm, định giữ chức đại sứ nước Đông Âu Trước ngày lên đường trình Quốc thư, Bác nhận báo cáo việc đồng chí tổ chức bữa tiệc "khao" linh đình Sau xác minh việc đúng, Bác xót xa buồn dân nước khổ, đồng chí lãng phí Vì vậy, Bác định đình cơng tác đại sứ đồng chí Bác phê bình, kiểm điểm để làm gương cho người Trong việc Bác tỏ ý khơng vui, Bác nói: "Kỷ luật phải nghiêm với ai"  •  - Liên hệ hssv: Có tinh thần quốc tế sáng: Đó tơn trọng, hiểu biết, thương u đồn kết với giai cấp vơ sản tồn giới, với tất dân tộc nhân dân nước, với tiến toàn cầu, chống lại chia rẽ, hặn thù, bất bình đẳng phân biệt chủng tộc…Trong suốt đời cách mạng HCM dày cơng xây đấp tinh thần đồn kết hữu nghị Nhân dân VN nhân dân giới Liên hệ hssv: Quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức Nói đơi với làm, phải nêu gương đạo đức Xây đôi với chống Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page 29 ... PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HCM - Qúa trình hình thành phát triển tư tưởng hồ chí minh phân thời kì: Nguyễn Thị Ngọc Quyên Page - Thời kì 1890-1911: Thời kì hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cách... chịu lãnh đạo giai cấp công nhân, trở thành đồng minh giai cấp công nhân + Nội dung chất giai cấp công nhân số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân mà tảng lý luận tư tưởng Đảng chủ nghĩa Mác-Leenin;... Pháp gửi cho Chính phủ ta hai “tối hậu thư” thơng báo: chiếm đóng Sở Tài nhà viên Giám đốc Giao thông; phá hủy công ta; đảm nhiệm việc trị an Hà Nội - 9/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh, Tài liệu ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay