Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 10:33

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần UC - ƯC A.Mục tiêu: - Học sinh đọc uc, ưc, cần trục, lực sĩ, từ đoạn thơ ứng dụng - Học sinh viết uc, ưc, cần trục, lực sĩ - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : Ai thức dậy sớm nhất? - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập B Đồ dùng dạy học: 1/GV chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp Tranh minh hoạ học Tranh minh hoạ phần luyện nói 2/HS chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt Bảng C.Các hoạt động dạy học: GV I.Kiểm tra cũ: phút - Gọi số hs đọc viết từ sau - số hs đọc câu ứng dụng II.Dạy học mới: 1/Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) 2/Dạy chữ ghi âm: 15 phút Hoạt động 1: Đánh vần, đọc trơn , phân tích - Ghi bảng vần : uc - Thêm âm tr dấu nặng - Ghi bảng : Trục - Đây gì? (đưa lên ) - Giáo viên nêu tác dụng cần trục HS - HS - HS Hoạt động cá nhân - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghép : uc - Ghép tiếng: trục - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Cái cần trục - Đọc trơn từ khoá - Đọc lại Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghi bảng : Cần trục Vần ưc ( quy trình tương tự ) - So sánh : uc – ưc Đọc từ ngữ ứng dụng: - Gắn thẻ từ lên bảng: - 2, HS đọc từ ngữ ứng dụng máy xúc lọ mực cúc vạn thọ nóng nực - GV giải thích từ ngữ cho HS để hình dung Gv đọc mẫu d.HDHS viết: phút -Viết mẫu: Tiết 3.Luyện tập: a.Luyện đọc: 15 phút Luyện đọc vần tiết - Đọc câu ứng dụng + Cho số HS nhận xét tranh +Cho 2,3 đọc câu ứng dụng cho HS đọc b.Luyện viết: Giở BT viết 65 c.Luyện nói: - Đọc lại vần bảng Hoạt động cá nhân - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn từ - Đọc lại từ nhiều em - Đọc lại tồn - Thi tìm theo nhóm - Viết bảng từ ứng dụng - Cá nhân, em đọc - Cá nhân, nhóm lớp - Xem tranh - Thảo luận - Vở tập viết Đọc tên chủ đề - Xem tranh, thảo luận, trình bày - Yêu cầu mở sách giáo khoa 78 - Tên luyện nói ? -Luyện nói theo chủ đề Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Ghép chữ nhanh - Cả lớp chơi Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghi bảng : Cần trục Vần ưc ( quy trình tương tự ) - So sánh : uc – ưc Đọc từ ngữ ứng dụng: - Gắn thẻ từ lên bảng: - 2,... tập: a.Luyện đọc: 15 phút Luyện đọc vần tiết - Đọc câu ứng dụng + Cho số HS nhận xét tranh +Cho 2,3 đọc câu ứng dụng cho HS đọc b.Luyện viết: Giở BT viết 65 c.Luyện nói: - Đọc lại vần bảng Hoạt động... b.Luyện viết: Giở BT viết 65 c.Luyện nói: - Đọc lại vần bảng Hoạt động cá nhân - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn từ - Đọc lại từ nhiều em - Đọc lại toàn - Thi tìm theo nhóm - Viết bảng từ ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay